Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Avtalsguiden

Bli effektivare och kreativare i din avtalsskrivning!

Avtalsguiden är tilläggstjänsten i JUNO med över 300 modellavtal, komplett med bolagsrättsliga handlingar, kommentarer och klausuler från våra experter.

Testa kostnadsfritt i 14 dagar

Modellavtal, kommentarer och expertråd – allt samlat i en tjänst!

I Avtalsguiden finns över 300 modellavtal och bolagshandlingar med alternativa skrivningar och klausuler. Allt är utförligt kommenterat och kompletterat med checklistor och praktiska förhandlingsråd från våra juridiska experter. Våra erfarna experter väljer också ut ett antal klausuler som de anser bör ingå i det färdiga avtalet.

När du är nöjd laddar du enkelt ner ditt avtal.

Skräddarsy avtal med hjälp av experterna

Välj ett modellavtal som är framtaget av våra experter eller skapa ett eget genom att plocka ihop de klausuler du vill ha. Du kan redigera och spara ditt avtal direkt i tjänsten eller ladda ner det i Word. De flesta avtal finns även på engelska.

Allt material i Avtalsguiden granskas, uppdateras och kompletteras kontinuerligt av våra experter för att säkerställa en hög kvalitet på skrivningarna och för att avtalen alltid ska återspegla gällande rätt.

Avtalsguiden ger dig


Hundratals avtal och avtalsområden

Över 300 modellavtal med alternativa klausuler, bolagshandlingar och checklistor.


Se alla våra avtalsområden

Expertråd och alternativa klausuler

Allt material är kommenterat av våra experter. Det finns även alternativa klausuler och djupa kommentarer.


Se alla avtalsexperter

Skräddarsydda avtal

Du kan bygga ditt avtal på olika sätt och anpassa det efter just dina förutsättningar och behov.


Se exempel på avtal

Från tvistlösning till offentlig upphandling – möt våra experter

Vi samarbetar med en stor mängd experter som alla bidrar med en ovärderlig kunskapsbank av juridisk expertis inom bland annat kommersiell tvistlösning, skiljedomsrätt, immaterialrätt, svensk och internationell handelsrätt och offentlig upphandling. Nedan får du möta några av dessa experter.

Internationell erfarenhet och mångsidig expertis inom tvistelösning och skiljedom

Rasmus Josefsson är verksam som advokat vid Werks Advokater i Göteborg där han huvudsakligen arbetar med kommersiell tvistlösning och företräder klienter i svenska och internationella skiljeförfaranden samt i domstolsprocesser. Daria Kozlowska-Rautiainen, jur. dr. från Helsingfors universitet, arbetar som universitetslektor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet där hon undervisar på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt.

Skräddarsydda lösningar för immaterialrättsavtal med praktisk vägledning

Stojan Arnerstål är advokat och verksam som specialist på Advokatfirman Vinge. Han arbetar främst med frågor rörande immaterialrätt och avtal, med särskilt fokus på tekniköverföring, licensstrukturer, företagstransaktioner samt samarbets‑ och utvecklingsavtal. Stojan är en av våra experter i Avtalsguiden.

Vässa ditt avtalsskrivande: Standardklausuler

Sara Sparring är advokat sedan år 2005 och grundare av advokatbyrån Synch Advokat år 2014 där hon alltjämt är verksam. Hon är specialiserad på immateriella rättigheter och arbetar mycket mot life science-industrin. Sara Sparring har mångårig erfarenhet av att förhandla och upprätta kommersiella avtal. Sara är en av våra experter i Avtalsguiden.

Ramavtal, köpavtal och minimalism

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han driver egen advokatverksamhet och arbetar med i första hand rådgivning, utbildning och tvister om svensk och internationell avtalsrätt, i synnerhet köprätt, samt med offentlig upphandling.

Testa Avtalsguiden kostnadsfritt i 14 dagar!

Vi visar dig hur tjänsten fungerar och därefter får du möjlighet att själv testa tjänsten. Test av tjänsten är tillgängligt för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp.

Håll dig uppdaterad

Läs våra senaste nyheter