Till övergripande innehåll för webbplatsen

Avtalsguiden

Effektivare och kreativare avtalsskrivning!

Låt våra experter hjälpa dig skapa skräddarsydda, trygga och högkvalitativa avtal.  Alla avtal och klausuler är utförligt kommenterade av experterna och materialet uppdateras löpande.

Testa fritt i 14 dagar!
Inspelning Sara Sparring - Avtalsguiden, standardklausuler-1

Vår expert: Sara Sparring


Våra avtalsexperter

 1. Stojan Arnerstål - Immaterialrätt
 2. Assur Badur - Köp och hyra av fast egendom
 3. Bengt Domeij - Immaterialrätt
 4. Tobias Edvardsson - IT-avtal
 5. Jonny Flodin - Köp och hyra av fast egendom
 6. Svante Johansson - Aktiebolagsrätt
 7. Rasmus Josefsson - Skiljeförfarande och ADR
 8. Jon Kihlman - Köp av lös egendom, Fullmakt, m.m.
 9. Daria Kozlowska-Rautiainen – Skiljeförfarande och ADR
 10. Jonas Näsman – Distributionsavtal, m.m.
 11. David Ramsjö – Distributionsavtal
 12. Sara Sparring – Standardklausuler
 13. Andreas Steen – Aktiebolagsrätt
 14. Pia Nyblaeus – Anställningsavtal
 15. Magnus Tonell – Immaterialrätt och konsultavtal
 16. Johan Åberg – IT-avtal
 17. Ólafur Steindórsson - Företagsöverlåtelser
 18. Peter Eriksson - Finansiering och säkerhet

Här kan du läsa mer om våra experter.


Löpande uppdatering

Allt material i Avtalsguiden granskas, uppdateras och kompletteras kontinuerligt av våra experter för att säkerställa en hög kvalitet på skrivningarna och för att avtalen alltid ska återspegla gällande rätt.


Avtalsområden

 1. Aktiebolagsrätt - bolagsbildning och organisation
 2. Aktiebolagsrätt - kapitalanskaffning
 3. Aktiebolagsrätt - kapitalminskning och upphörande
 4. Aktieägaravtal
 5. Handels - och kommanditbolag
 6. Företagsöverlåtelser
 7. Anställnings - och konsultavtal
 8. IT-avtal
 9. Distributionsavtal
 10. Köp av lös egendom
 11. Köp och hyra av fast egendom
 12. Immaterialrätt (licenser, sekretess m.m.)
 13. Finansiering och säkerheter
 14. Skiljeförfarande och ADR
 15. Standardklausuler
 16. Fullmakter och annan firmateckning

Testa Avtalsguiden fritt i 14 dagar!

Test av tjänsten är tillgänglig för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp. 

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.

Nyheter