Laddar...

Avtalsguiden

Bli effektivare och kreativare i din avtalsskrivning!

En digital tjänst med över 300 modellavtal och bolagsrättsliga handlingar, kommentarer och klausuler från våra experter!

Boka demo!

Våra experter ger dig sina bästa råd så du kan skapa högkvalitativa avtal

I Avtalsguiden finns över 300 modellavtal och bolagshandlingar, med alternativa skrivningar och klausuler. Allt är utförligt kommenterat och kompletterat med checklistor och praktiska förhandlingsråd från våra juridiska experter. Våra erfarna experter väljer också ut ett antal klausuler som de anser bör ingå i det färdiga avtalet.

Du kan få mer eller mindre hjälp med att skapa ditt avtal. Du kan anpassa processen helt efter dina behov. När du är nöjd laddar du enkelt ner ditt avtal.

Se exempel på hur avtal kan se ut i tjänsten

Stojan Arnerstål skriver om Immaterialrätt för Avtalsguiden

Stojan Arnerstål är advokat och verksam som specialist på Advokatfirman Vinge. Han arbetar främst med frågor rörande immaterialrätt och avtal, med särskilt fokus på tekniköverföring, licensstrukturer, företagstransaktioner samt samarbets‑ och utvecklingsavtal. Stojan är en av våra experter i Avtalsguiden.

Sara Sparring skriver om standardklausuler i Avtalsguiden

Sara Sparring är advokat sedan år 2005 och grundare av advokatbyrån Synch Advokat år 2014 där hon alltjämt är verksam. Hon är specialiserad på immateriella rättigheter och arbetar mycket mot life science-industrin. Sara Sparring har mångårig erfarenhet av att förhandla och upprätta kommersiella avtal. Sara är en av våra experter i Avtalsguiden.

Skapa skräddarsydda, högkvalitativa avtal

Du skräddarsyr enkelt ditt avtalsutkast direkt i tjänsten. Välj ett modellavtal som är framtaget av våra experter eller skapa ett eget genom att plocka ihop de klausuler du vill ha. Du kan redigera och spara ditt avtal direkt i tjänsten eller ladda ner det i Word. Du kan även skapa avtal genom vår frågestyrda process. De flesta avtal finns även på engelska.

Allt material i Avtalsguiden granskas, uppdateras och kompletteras kontinuerligt av våra experter för att säkerställa en hög kvalitet på skrivningarna och för att avtalen alltid ska återspegla gällande rätt.

Se alla avtalsområden och experter

Avtalsguiden ger dig


Många avtal och avtalsområden

Över 300 modellavtal med alternativa klausuler, bolagshandlingar och checklistor.


Se alla våra avtalsområden

Expertråd och alternativa klausuler

Allt material är kommenterat av våra experter. Det finns även alternativa klausuler och djupa kommentarer.


Se alla avtalsexperter

Skräddarsydda avtal

Du kan bygga ditt avtal på olika sätt och anpassa det efter just dina förutsättningar och behov.


Se exempel på avtal

Daria Kozlowska-Rautiainen och Rasmus Josefsson är våra experter på skiljedom och tvistelösning

Rasmus Josefsson är verksam som advokat vid Werks Advokater i Göteborg där han huvudsakligen arbetar med kommersiell tvistlösning och företräder klienter i svenska och internationella skiljeförfaranden samt i domstolsprocesser. Daria Kozlowska-Rautiainen, jur. dr. från Helsingfors universitet, arbetar som universitetslektor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet där hon undervisar på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt.

Jon Kihlman skriver om köprätt för Avtalsguiden

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han driver egen advokatverksamhet och arbetar med i första hand rådgivning, utbildning och tvister om svensk och internationell avtalsrätt, i synnerhet köprätt, samt med offentlig upphandling.

Boka demo av Avtalsguiden!

Vi visar dig hur tjänsten fungerar och därefter får du möjlighet att själv testa tjänsten. Test av tjänsten är tillgängligt för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp.

Håll dig uppdaterad

Läs våra senaste nyheter