Bokserier

Vi ger kontinuerligt ut nya titlar och upplagor i våra välkända och populära bokserier.

Blå Biblioteket

I Blå Biblioteket kommenteras balkar och lag, paragraf för paragraf, som ingår under balk.

Gula Biblioteket

I Gula Biblioteket kommenteras lagstiftning utöver balkar och lagar som ingår under balk.

Rödvita serien

Rödvita serien är en vetenskaplig monografiserie som ges ut i samarbete med Institutet för rättsvetenskaplig forskning (IFRF).

UFB - Utbildningsväsendets författningsböcker

Serien innehåller alla de lagar, förordningar, föreskrifter, rättsfall och avtal som gäller på skolområdet.

Skattebiblioteket

Serien erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av litteratur inom skatterätt.

Svensk juridik

Serien består av fyra böcker, där läroboken kompletteras av en övningsbok, författningssamling samt en rättsfallssamling.

Svensk redovisning

Bokserien bildar tillsammans ett komplett och praktiskt inriktat referensbibliotek för dig som arbetar med redovisning.

Lexino

Djupa lagkommentarer utformade på paragrafnivå för en tydlig och konkret vägledning till det aktuella rättsläget.

Ackordscentralens skriftserie

Stiftelsen Ackordscentralen och Norstedts Juridik ger gemensamt ut insolvensrättslig litteratur.