Bokserier

Vi ger kontinuerligt ut nya titlar och upplagor i våra välkända och populära bokserier.

bla-50x50Blå Biblioteket

I Blå Biblioteket kommenteras balkar och lag, paragraf för paragraf, som ingår under balk.

gul-50x50Gula Biblioteket

I Gula Biblioteket kommenteras lagstiftning utöver balkar och lagar som ingår under balk.

rod-50x50Rödvita serien

Rödvita serien är en vetenskaplig monografiserie som ges ut i samarbete med Institutet för rättsvetenskaplig forskning (IFRF).

rosa-50x50UFB - Utbildningsväsendets författningsböcker

Serien innehåller alla de lagar, förordningar, föreskrifter, rättsfall och avtal som gäller på skolområdet.

gron-50x50Skattebiblioteket

Serien erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av litteratur inom skatterätt.

lila-50x50Svensk juridik

Serien består av fyra böcker, där läroboken kompletteras av en övningsbok, författningssamling samt en rättsfallssamling.

bas-50x50Svensk redovisning

Bokserien bildar tillsammans ett komplett och praktiskt inriktat referensbibliotek för dig som arbetar med redovisning.

gra-50x50Lexino

Djupa lagkommentarer utformade på paragrafnivå för en tydlig och konkret vägledning till det aktuella rättsläget.