Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Svensk juridik

Svensk juridik är en första bok för den som läser juridik, en grundbok – den första boken du möter och som öppnar vägen in i juridikens värld.

Böckerna som öppnar den juridiska världen

Serien Svensk juridik består av fyra olika böcker, där läroboken kompletteras av en övningsbok, en författningssamling och en rättsfallssamling.

Böckerna kan användas var för sig, men används med fördel tillsammans för att ge optimalt stöd och underlag för juridiska introduktionskurser och liknande.

Hallå Mats Persson!

Du är huvudredaktör/-författare för boken Svensk Juridik. Berätta mer om boken.

- Svensk juridik är en första bok för den som läser juridik, en grundbok – den första boken du möter och som öppnar vägen in i juridikens värld. Tanken är att den ska vara möjlig att ha som första bok på juristprogrammet eller på fristående introduktions- eller grundkurser i ämnet juridik.

Vilka ämnen berörs?

- I boken hittar du en stor bredd inom alla de ämnen man möter på grundutbildningarna och tanken är att den ska vara lite mer än det som funnits tidigare – så det finns en beredskap för det som komma skall. Vi tror att ämnen som konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och immaterialrätt kommer att få större betydelse på juridikutbildningarna, beroende på att samhället utvecklas åt det hållet.

Vad har du och dina medförfattare för ambitioner för boken Svensk juridik?

- Vi har tagit all den erfarenhet och allt det vi har gjort som lärare och försökt att föra samman i tryckt form. För att vara en grundläggande lärobok är den förhållandevis djup och vi har jobbat mycket för att anpassa texten till modernt språkbruk, bland annat genom exempel och förklarande skisser som gör det komplicerade mer lättillgängligt. Vår ambition är inte endast att läsaren ska få förståelse för juridiken utan även vinna insikt om hur juridiken används och fungerar i praktiken.

SVENSK JURIDIK

Mats Persson, Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren, Karin Åhman

Svensk juridik en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Författarnas ambition är inte endast att läsaren ska få förståelse för juridiken utan även vinna insikt om hur juridiken används och fungerar i praktiken.

Svensk juridik kan med fördel användas på juridiska grund- och introduktionskurser, samt övriga liknande utbildningar.

SENJ-gruppbild-svenskjuridik-vit-bakgrund-1500x350

 

Utvärderingsexemplar

Om du är lärare eller kursföreståndare för en kurs där dessa böcker kan vara av intresse, vänligen kontakta utgivningschef David Kinell på e-post david.kinell@nj.se eller på telefon 0708-71 77 61 för att erhålla utvärderingsexemplar eller för vidare diskussion.