Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Associationsrätt

Associationsrätt

Associationsrätt är den del av juridiken som rör associationer, en sammanslutning mellan fysisk och/eller juridisk personer samt enkla bolag.

Om associationsrätt

Associationsrätten är regler om olika sammanslutningar av medlemmar eller delägare. En juridisk person är en sammanslutning av fysiska personer eller andra juridiska personer. En juridisk person är ett eget subjekt som kan äga tillgångar och ha skulder. Dessutom kan den ingå avtal med andra fysiska eller juridiska personer. Den juridiska personen företräds dock av fysiska personer som är dess ställföreträdare. De vanligaste associationerna är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag (en form av handelsbolag) och ekonomiska föreningar (även ideella föreningar).

Associationsrätt kan delas in i bolagsrätt och föreningsrätt. Organisationsfrihet (föreningsfrihet) garanteras av den svenska regeringsformen.

Stiftelser och enskilda firmor behandlas också vanligen inom associationsrätten. Dessa är dock egentligen inte associationsformer, eftersom de varken har delägare eller medlemmar.