Svensk redovisning

Bakom Svensk Redovisning står BAS-intressenternas Förening vars medlemmar är branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.