Till övergripande innehåll för webbplatsen

Rödvita serien

Rödvita serien är en vetenskaplig monografiserie som ges ut i samarbete med Institutet för rättsvetenskaplig forskning.

"... särskilt verka för en sådan vetenskaplig bearbetning av gällande svensk rätt som kan vara till gagn för domstolarna, det praktiska rättslivet och juristutbildningen."