Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Rödvita serien

Rödvita serien är en vetenskaplig monografiserie som ges ut i samarbete med Institutet för rättsvetenskaplig forskning.

".. särskilt verka för en sådan vetenskaplig bearbetning av gällande svensk rätt som kan vara till gagn för domstolarna, det praktiska rättslivet och juristutbildningen."

Institutet för rättsvetenskaplig forskning

Hundratals volymer har sedan 1947 tillkommit med stöd från IFRF. Institutet grundades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i februari 1947 för att främja forskning inom just rättsvetenskap.

Gedigen utgivning

I samarbete med IFRF ges även den grönvita och gråvita serien ut. Den grönvita serien baserar sig på seminarier och den gråvita består av äldre juridisk litteratur som tryckts som faksimil.