Rödvita serien

Rödvita serien är en vetenskaplig monografiserie som ges ut i samarbete med Institutet för rättsvetenskaplig forskning.


Gedigen utgivning

I samarbete med IFRF ges även den grönvita och gråvita serien ut. Den grönvita serien baserar sig på seminarier och den gråvita består av äldre juridisk litteratur som tryckts som faksimil.