Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är den delen av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, framförallt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser. 

Om fastighetsrätt

Fastighetsrätten delas vanligen in i allmän fastighetsrätt som reglerar relationerna mellan avtalsparter, till exempel fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare, och den speciella fastighetsrätten som reglerar relationerna mellan det allmänna (staten, kommuner) och fastighetsägare och andra rättighetshavare.

Allmän fastighetsrätt

Allmän fastighetsrätt är i stora delar identiskt med den civilrättsliga delen av fastighetsrätten. Den rör bland annat frågor om övergång och nyttjande av fastigheter och om vissa relationer mellan grannar.

De viktigaste lagarna inom den allmänna fastighetsrätten är:

 • Jordabalken
 • Bostadsrättslagen

Speciell fastighetsrätt

Speciell fastighetsrätt är därmed identiskt med den offentligrättsliga delen av fastighetsrätten. Den speciella fastighetsrätten delas ibland in i delområdena markrätt och miljörätt. Den behandlar frågor om indelning och registrering av fastigheter, skapandet av lämpliga fastigheter, visst nyttjande och drift av fastigheter samt bebyggelse och infrastruktur.

De viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten är:

 • Fastighetsbildningslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Anläggningslagen
 • Expropriationslagen
 • Skogsvårdslagen
 • Jaktlagen
 • Fiskelagen
 • Minerallagen
 • Jordförvärvslagen

 

Artiklar