Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Våra avtalsområden och avtalsexperter

Se alla våra avtalsområden och avtalsexperter i Avtalsguiden.

Vad är Avtalsguiden?

Våra avtalsområden i Avtalsguiden

Aktiebolagsrätt – bolagsbildning och organisation

Aktiebolagsrätt – kapitalanskaffning

Aktiebolagsrätt – kapitalminskning och upphörande

Aktieägaravtal

Anställnings- och konsultavtal

Distributionsavtal

Ekonomisk familjerätt

Finansiering och säkerheter

Företagsöverlåtelser

Fullmakter och annan firmateckning

Handels- och kommanditbolag

Immaterialrätt (licenser, sekretess m.m.)

IT-avtal

Köp av lös egendom

Köp och hyra av fast egendom

Säkerhetsskydd (kommentar)

Säkerhetsskyddsavtal nivå 1

Säkerhetsskyddsavtal nivå 2

Skiljeförfarande och ADR

Standardklausuler

Nytt kommunspecifikt material

Här nedan finner du de nya avtalsområdena för kommuner, regioner och länsstyrelser. Anpassning har också gjorts med nya alternativa klausuler och kommentarer till dessa inom tidigare avtalsområden så som IT-avtal.

Nya områden:

  • Markexploateringsavtal av Christian Arnbom
  • Entreprenadavtal av Christian Arnbom
  • Säkerhetskyddsavtal av Ylva Söderlund
  • Partneringavtal av Magnus Josephson, Christoffer Stavenow
  • Samverkandsavtal av Jan Wallgren

Våra avtalsexperter

Christian Arnbom

Markexploateringsavtal, Entreprenadavtal

Daria Kozlowska-Rautiainen

Skiljeförfarande och ADR

Assur Badur

Köp och hyra av fast egendom

Bengt Domeij

Immaterialrätt

Ylva Söderlund

Säkerhetsskyddsavtal

Tobias Edvardsson

IT-avtal

Andreas Steen

Aktiebolagsrätt

Jan Wallgren

Samverkansavtal

Johan Åberg

IT-avtal

Jon Kihlman

Köp av lös egendom, Fullmakt, m.m.

Jonny Flodin

Köp och hyra av fast egendom

Jonas Näsman

Distributionsavtal, m.m.

Magnus Tonell

Immaterialrätt och konsultavtal

Olafur Steindórsson

Företagsöverlåtelser

Peter Eriksson

Finansiering och säkerhet

Pia Nyblaeus

Anställningsavtal

Rasmus Josefsson

Skiljeförfarande och ADR

Sara Sparring

Standardklausuler

Sarah Pedersen

Ekonomisk familjerätt

Stojan Arnerstål

Immaterialrätt

Svante Johansson

Aktiebolagsrätt

David Ramsjö

Distributionsavtal

Magnus Josephson

Partneringavtal

Christoffer Stavenow

Partneringavtal