Till övergripande innehåll för webbplatsen

Våra avtalsområden och avtalsexperter

Se alla våra avtalsområden och avtalsexperter i Avtalsguiden.

Vad är Avtalsguiden?

Våra avtalsområden i Avtalsguiden

Aktiebolagsrätt - bolagsbildning och organisation
Aktiebolagsrätt - kapitalanskaffning
Aktiebolagsrätt - kapitalminskning och upphörande
Aktieägaravtal
Handels - och kommanditbolag
Företagsöverlåtelser
Anställnings - och konsultavtal
IT-avtal

______

Distributionsavtal
Köp av lös egendom
Köp och hyra av fast egendom
Immaterialrätt (licenser, sekretess m.m.)
Finansiering och säkerheter
Skiljeförfarande och ADR
Standardklausuler
Fullmakter och annan firmateckning

Ekonomisk familjerätt

Våra avtalsexperter

Stojan Arnerstål - Immaterialrätt
Assur Badur - Köp och hyra av fast egendom
Bengt Domeij - Immaterialrätt
Tobias Edvardsson - IT-avtal
Jonny Flodin - Köp och hyra av fast egendom
Svante Johansson - Aktiebolagsrätt
Rasmus Josefsson - Skiljeförfarande och ADR
Jon Kihlman - Köp av lös egendom, Fullmakt, m.m.
Daria Kozlowska-Rautiainen – Skiljeförfarande och ADR

_______

Jonas Näsman – Distributionsavtal, m.m.
David Ramsjö – Distributionsavtal
Sara Sparring – Standardklausuler
Andreas Steen – Aktiebolagsrätt
Pia Nyblaeus – Anställningsavtal
Magnus Tonell – Immaterialrätt och konsultavtal
Johan Åberg – IT-avtal
Ólafur Steindórsson - Företagsöverlåtelser
Peter Eriksson - Finansiering och säkerhet

Sarah Pedersen - Ekonomisk familjerätt

Läs mer om våra experter