Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ersättningsrätt

Ersättningsrätt

Ersättningsrätt är en gemensam klassificering för de rättsområden som reglerar ramarna för utomobligatoriskt skadestånd (skadeståndsrätt) och försäkringar (försäkringsrätt).

Om ersättningsrätt

Ersättningsrätt är ett samlingsnamn för regler om skadestånd (skadeståndsrätt) och försäkringar (försäkringsrätt). Skadeståndslagen, som är den centrala lagstiftningen inom skadeståndsrätten, innehåller regler kring under vilka förutsättningar en ekonomisk ersättning för en skada ska betalas ut, och hur stor denna ersättning ska vara.

En skadeståndsrätt är ett civilrättsligt fel som gör att en kärande lider förlust eller skada, vilket leder till rättsligt ansvar för den person som begår den skadliga handlingen. Det kan inkludera avsiktlig tillförsel av känslomässig nöd, vårdslöshet, ekonomiska förluster, skador, intrång i privatlivet och många andra saker.

Om parterna inte har några avtalsförpliktelser gentemot varandra kallas skadan för utomobligatorisk. Uppstår en skada inom ramen för ett avtalsförhållande kallas skadan för inomobligatorisk – skadeståndet behandlas då som en del av avtalsrätten. Delen om försäkringsrätt inom ersättningsrätt omfattar frågor kring försäkringsavtals ingående och tolkning samt tvister gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal.

 

De viktigaste lagarna på området är

  • Skadeståndsrätt
  • Försäkringsrätt