Support

Här får du hjälp med tekniska problem eller handhavande rörande Zeteo eller några av våra andra internettjänster.

Support Zeteo Support Datarum

 

 


Norstedts Juridik AB

106 47 Stockholm
Växel: 08-598 191 00
Org.nr: 556226-6097
Bankgiro. 5921-8784

Besöksadress:

Obs! Under renoveringen av våra lokaler på Warfvingesväg bor vi tillfälligtvis i Karnov Goups lokaler på adressen:

Hälsingegatan 43
113 82 Stockholm

 


Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information från vår kundservice.

Vanliga frågor
Reklamationer
Visselblåsning
Försäljningsvillkor
Dataskyddspolicy
Code of Conduct

Karta