Support

Här får du hjälp med tekniska problem eller handhavande rörande Zeteo eller några av våra andra internettjänster.

Support Zeteo Support Datarum

 

 


Norstedts Juridik AB

106 47 Stockholm
Växel: 08-598 191 00
Org.nr: 556226-6097
Bankgiro. 5921-8784

Besöksadress:
Warfvinges väg 39
112 51 Stockholm


Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information från vår kundservice.

Vanliga frågor

Reklamationer

Visselblåsning

 Försäljningsvillkor

Dataskyddspolicy

 Code of Conduct

 

Karta