Gula Biblioteket

Gula Biblioteketet har sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett oumbärligt hjälpmedel för praktiserande jurister.