Till övergripande innehåll för webbplatsen

Gula Biblioteket

Gula Biblioteket har sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett gediget hjälpmedel för praktiserande jurister.

Av de främsta experterna

Kommentarerna är skrivna av framstående jurister som är specialiserade inom respektive ämnesområde och som till stor del även varit involverade i lagstiftningsarbetet. Gemensamt för samtliga titlar i Gula Biblioteket och Blå Biblioteket är att de kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.