Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Marknadsrätt

Marknadsrätt

Marknadsrätt är en del av rättsordningen som reglerar bedrivandet av näringsverksamhet och företagens handlande på marknaden genom ramregler om företagens etablering, marknadsföring och konkurrens samt konsumentskydd.

Om marknadsrätt

Marknadsrätten kan beskrivas som den del av rättsordningen vilken normerar bedrivandet av näringsverksamhet och företagens handlande på marknaden. Rättsområdet reglerar marknadsföring och konkurrensrätt med fokus på vilka marknadsföringsåtgärder som är tillåtna och när en konkurrent kan anses missgynnas av en aktörs agerande på marknaden. Marknadsrätten värnar om att det råder en fri konkurrens på marknaden.

Marknadsrätten omfattar ramregler om företagens etablering, marknadsföring och konkurrens samt skydd för konsumenterna. Rättsområdet är av blandad karaktär med både offentligrättsliga och civilrättsliga inslag.

Rättsområdet omfattar marknadsföringslagstiftningen och hit hör bland annat marknadsföringslagen och speciallagstiftning, som ser till att marknadsföringen inte är otillbörlig eller inte innehåller väsentlig information som konsumenter behöver få för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

De viktigaste lagarna på området är


  • Marknadsföringslag (MFL)
  • Prisinformationslagen (PiL)