Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Skatterätt

Skatterätt

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer. Exempel på skatter är inkomstskatt, moms, punktskatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Om skatterätt

Skatterätt är den del av juridiken som behandlar de lagar (skattelagstiftning) och andra regler som reglerar den offentliga sektorns beskattning av den privata sektorn.  Ämnet omfattar såväl materiella skatteregler rörande bland annat inkomstskatt, mervärdesskatt (moms) och punktskatter som regler om skatteförfarandet (taxering och uppbörd). Även reglerna om sociala avgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) brukar hänföras till skatterätten. Området hör i princip till den offentliga rätten men utmärker sig genom en stark koppling till civilrätten och olika ekonomiska ämnen (särskilt redovisning).

Skatter kan syfta till att finansiera den offentliga sektorn, exempelvis tillgång till vård och omsorg, skola och försvar. Skatt kan även syfta till att jämna ut inkomster och klyftor i samhället eller påverka medborgarnas handlingar.

För fysiska personer delas skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader in i tre inkomstslag: tjänst, näring och kapital. Detta resulterar i tre olika skattemässiga nettosummor.

De viktigaste lagarna inom området är:

  • Fastighetstaxeringslag

  • Inkomstskattelag

  • Lag mot skatteflykt

  • Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

  • Lag om särskilt inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

  • Mervärdesskattelag

  • Skatteförfarandelag