Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lagboken 1861

Den första upplagan av lagboken – Sweriges Rikes Lag – från år 1861, är tunn som en pocketbok men varje sida bjuder läsaren på en spännande inblick i brott och straff och hur rättssystemet var uppbyggt på den tiden.

Förutom ett pliktexemplar av utgåvan på Kungliga biblioteket finns ett exemplar av 1861 års lagbok även att beskåda i en glasmonter i entrén Norstedts Juridik på dess huvudkontor på Kungsholmen.

För att kunna tyda den ålderdomligt formulerade texten krävs det både tålamod och gedigna språkkunskaper. I 1861 års utgåva består boken av 623 sidor, något som idag bleknar något jämfört med 2014 års utgåva med 4661 sidor.

Läsningen ger en intressant inblick i dåtidens samhälle. Som exempel kan nämnas att det var brottsligt att begå självmord, ”förgöra sig själv”. Som straff skulle kroppen läggas avsides och sedan föras till skogs och grävas ner av en bödel. Lagstiftaren såg dock lindrigare på den som förgjort sig själv i ”hufwudswaghet, raseri, eller annan sådan wånda”. I sådana fall ”må han af annat folk handteras, och begrafwas”. Och barn som förolämpade sina föräldrar straffades med 20 dagars fängelse på vatten och bröd. Och sex före äktenskapet – så kallat lönskaläge – gav böter. Allt enligt missgärningsbalkens 14 och 53 kap. i 1861 års lagbok.

Fakta om lagboken

 • 1861 Första upplagan av Sveriges Rikes Lag utkommer. Omfånget är 623 sidor.

 • 1867 Lagbokens frakturstil ersätts med antikva.

 • 1892 Sveriges Rikes Lag börjar komma ut årligen.

 • 1904 Första upplagan med ett Tillägg med författningar som tillkommit efter själva lagbokens tryckning.

 • 1961 Lagboken fyller 100 år och är 3 144 sidor tjock.

 • 1978 Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen införlivas i Sveriges Rikes Lag.

 • 1982 Lagboken byter färg från brun till blå.

 • 1996 Europarätt kommer för första gången in i lagboken, med Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter.

 • 2006 Ett urval av EU-domstolens avgöranden börjar anmärkas i lagboken

 • 2011 Sveriges Rikes Lag fyller 150 år och är 4 467 sidor tjock.

 • 2014 Årets lagbok har 4 661 sidor.

Läs hela 1861 års lagbok

1861 års lagbok finns att läsa i sin helhet på Scribd. Inskanningen är gjord av Mediatjänst i Norberg AB

Innehållsförteckning

Vi har skrivit om innehållsförteckningen för att den skall bli lite lättare att läsa.