Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Huvudförhandling mot Lundintopparna för folkrättsbrott i Sudan inleds

22 augusti 2023
| Internationell rätt & folkrätt
I november 2021 väcktes åtal mot två företrädare för oljebolagskoncernen Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan under åren 1999–2003. Det rör sig om en minst sagt massiv utredning; förundersökningen dryga 80 000 sidor vittnar om målets komplexitet. Nu står det klart att huvudförhandlingen mot bolagstopparna inleds den 5 september – som beräknas pågå i 2,5 år innan domen faller.
Straffrätt

"Skatteverket måste beakta tidsfrister för omprövning" – oklarheter i Apolus-domens spår

22 augusti 2023
| Analys
De nya beskattningsbesluten från Skatteverket med anledning av återförvisningar i enlighet med den s.k. Apolus-domen väcker en intressant fråga: Måste Skatteverket ta hänsyn till tidsfristen för omprövning? Förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolen med vägledning inom kort, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Processrätt Skatterätt

HD återförvisade fällande domar för mordförsök – frikännande troligt

15 augusti 2023
| Analys
Den 19 augusti 2021 sköts en man med tre skott i Helsingborg när han satt i sin bil. Hovrätten fastställde tingsrättens fällande domar för mordförsök men rev upp den fällande domen. Högsta domstolen konstaterade rättegångsfel och återförvisade målet till hovrätten.
Processrätt Straffrätt

Jäv och "felaktig bevisvärdering" – den friande domen mot advokatens son och ex-make för mordplaner överklagas

9 augusti 2023
Advokatens ex-make och son friades för påstådda mordplaner mot en gängledare efer en otrohetsaffär ”Min uppfattning är att tingsrätten gjort en felaktig bevisvärdering”, säger åklagaren Anna Stråth, som nu har överklagat domen. Hon ställer sig också frågande till rättens agerande när en av nämndemännen visade sig vara jävig – vilket hon fick vetskap om först efter att domen meddelades.  
Straffrätt

"Rättssäkerhet i skattemål börjar hos Skatteverket"

13 juni 2023
| Analys
Det är missledande och rättsosäkert att Skatteverket i kommunikationen med skattskyldiga och domstolar presenterar subjektiva uppfattningar som ”lagstiftarens tydliga val”, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Skatterätt

Sverige gav olovligt statsstöd till SAS – "mycket står på spel"

30 maj 2023
| Analys
Sverige och Danmark gav olagligt statsstöd till SAS under pandemin. Det har Tribunalen nyligen slagit fast i mål T-238/21 Ryanair mot kommission (SAS II; Covid-19). "Det står klart att domarna skapar en stor osäkerhet för flygsektorn i stort", skriver Marios Iacovides, universitetslektor i handelsrätt, i en analys.
Offentlig rätt

Fladdermössen vinner igen – miljöbalkens stärkta ställning på PBL:s bekostnad

29 maj 2023
| Analys, ROA
I ljuset av det senaste decenniets rättspraxis kan man konstatera att miljöbalken har fått en allt starkare ställning. I ett aktuellt mål har exempelvis fladdermöss – ännu en gång – satt stopp för ett byggprojekt. Miljörättsexperten Stefan Rubenson analyserar utvecklingen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

”Pump and dump”, hemliga kodord och nya åtal – så bekämpas aktiefusket

17 maj 2023
| Juridikens värld
Jonas Myrdal och Jan Leopoldson, åklagare vid ekobrottsmyndigheten, berättar om fusk, hemliga kodord och framgångsrika åtal i kampen mot det växande aktiefusket.
Bank- och finansmarknadsrätt Straffrätt

"Lär öka osäkerheten på marknaden" – EU-domstolens dom ritar om den konkurrensrättsliga kartan

16 maj 2023
| EU-rätt, Analys
Ett förvärv kan i efterhand anses utgöra missbruk av dominerande ställning. Det slår EU-domstolen fast en färsk dom – som kan få betydande konsekvenser. "Många företagare befinner sig i en rättsligt osäker situation om vad som gäller", skriver Marios Iacovides, universitetslektor i handelsrätt, i en analys av domen.
Immaterial- och marknadsrätt

”Motstridiga domskäl” – Coen Deij om "ventilen" och rättsosäkra bedömningar

11 maj 2023
| Analys
Kammarrätten i Göteborg har nyligen gjort bedömningen att den s.k. ventilen i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler inte är tillämplig på skuldförhållanden inom Halmstad kommuns intressegemenskap. Domstolens bedömning i målen är svårbegriplig och domskälen är motstridiga, skriver skattekonsulten Coen Deij i en kritisk analys.
Skatterätt

"Materiell processledning brast i Snippamålet" – brottsrubricering kom bort

9 maj 2023
| Analys, ROA
Hovrätten upplevde sig hindrad att döma den åtalade mannen i det kontroversiella "snippamålet" för annat brott än det åklagaren uttryckligen yrkat på. "Att reducera frågan om materiell processledning till att handla om vem som gynnas av den, målsäganden eller den åtalade, leder fel", menar kammaråklagare Daniel Larson.
Straffrätt

"Giltighetspresumtionen står stark" – Wendela Hårdemark analyserar ny praxis

3 maj 2023
| Analys, ROA
Patent- och marknadsöverdomstolen har nyligen kommit med vissa klargöranden rörande interimistiska vitesförbud på det patenträttsliga området. Wendela Hårdemark, advokat och immaterialrättslig expert, analyserar rättsutvecklingen.
Immaterial- och marknadsrätt