Toppnyhet

Minskning av dödligt våld under 2021

31 mars 2022
Av ny statistik från Brå framgår att det dödliga våldet minskade under 2021 jämfört med året innan. År 2020 noterades dock den högsta nivån av dödligt våld sedan mätningarna startade år 2002.
Straffrätt

Kollektivtrafiknära läge och betydande olägenheter

31 mars 2022
| Miljörätt
Planläggning får inte ske på ett sätt som innebär betydande olägenhet för omgivningen. Det finns stora fördelar med att bygga ”tätt och högt".
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

”Skatteverkets misstag får inte vara anledningen till retroaktiv stopplagstiftning”

30 mars 2022
| Analys
"Det saknas en analys om utgången i Hoist-målet beror på en bristfällig lagregel eller en undermålig utredning från Skatteverkets sida", skriver Amanda Koziol och Coen Deij, skattekonsulter på Deloitte.
Skatterätt

Slappa kontroller stoppar inte fusket inom välfärden

29 mars 2022
I en ny rapport har Brottsförebyggandet rådet (Brå) granskat välfärdsbrottligheten i kommuner och regioner. Kontrollerna släpar efter och görs ofta summariskt om de alls görs. Brå kommer med en rad förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra situationen och förvåra för fuskande företag.
Offentlig rätt Straffrätt Socialrätt

En översiktsplan är inte bindande – eller är den?

28 mars 2022
| Miljörätt
Trots att det av plan- och bygglagen uttryckligen framgår att en översiktsplan inte är bindande har sådana planer i praxis fått en allt större betydelse vid exploatering. Hur kommer detta sig?
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Säkerhetsrisker - svår nöt för AD att knäcka

25 mars 2022
| Analys
Hemlighetsmakeri och svåra rättsliga överväganden står Arbetsdomstolen inför när den ska pröva mål där någon som inte klarat en säkerhetsprövning sägs upp. Säkerhetsbeslutet går inte att överklaga men enligt Europakonventionen måste skiljande från anställningen på den grunden gå att pröva rättsligt.
Arbetsrätt och arbetsliv

Krigsbrott och en hymn om fred – Hans Corell i rättsstatens tjänst

25 mars 2022
| Intervju, Internationell rätt & folkrätt, Juridikens värld
Folkmordet i Rwanda och en tur till Bagdad för att möta Saddam Hussein. Som FN:s rättschef tvingades Hans Corell hantera många oförutsedda händelser.
Övrigt

Ska upphandling vara ett lotteri?

23 mars 2022
| Offentlig upphandling, Analys
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att pröva två nya mål om offentlig upphandling. Lottning som metod för att begränsa antalet anbud och om skada uppstått för utesluten leverantör ska prövas. Lina Håkansson Kjellén och Per-Owe Arfwedson, advokater vid Bokwall Rislund advokatbyå, har analyserat besluten om prövningstillstånd.
Offentlig rätt

Vem kan åtalas för aggressionsbrott?

22 mars 2022
| Internationell rätt & folkrätt, Analys, Kriget i Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina ställer frågan vilka som kan åtalas för aggressionsbrott. Nikola Hajdin, forskare i folkrätt, förklarar vad sedvanerätten säger.
Övrigt

Kan man skydda en doft? – udda varumärken och deras betydelse

21 mars 2022
Det har blivit vanligare att företag vill skydda okonventionella varumärken som former, färger, ljud, dofter, hologram och rörliga bilder. Men vilken praktisk betydelse får egentligen ett varumärkesskydd i dessa fall?
Immaterial- och marknadsrätt Övrigt
Foto: Gettyimages

Svåra arbetsmiljöavvägningar vid hemarbete

17 mars 2022
| Arbetsmiljö, Analys
Från att ha varit en möjlighet för några få har nu hemarbete blivit det nya normala för många. Men vad innebär det för ansvaret för arbetsmiljön? Postcorona är det nödvändigt att fokusera på vilka regler som gäller särskilt för hemarbete, skriver arbetsmiljöexperten Lars von Ehrenheim.
Arbetsrätt och arbetsliv

Finns det en obegränsad valfrihet för äldre att välja sociala tjänster?

16 mars 2022
| Analys
Frågan om äldre har rätt att välja sociala tjänster är vanligt förekommande och ger huvudbry i landets kommuner. Katarina Lindblad, expert inom socialrätt, analyserar rättsläget.
Socialrätt

Kvinna döms för dråp på sin autistiske bror

14 mars 2022
En kvinna döms till 6 års fängelse för dråp efter att ha förmått sin bror att svälja en stor mängd tramadoltabletter.
Straffrätt

Därför utesluts Neo Barstedt - totalsågas av samfundet

14 mars 2022
Anledningen till Neo Barstedt utesluts ur Advokatsamfundet är att han vid nio olika tillfällen, de flest grovt, bedöms ha brutit mot god advokatsed, det framgår av den nu offentliggjorda beslutsmotiveringen. Barstedt har möjlighet att överklaga uteslutningen till Högsta domstolen.
Processrätt Straffrätt

Flight SK 130 till Madrid - om ambassadörsmordet som ledde till Sveriges första flygkapning

11 mars 2022
| Historiska rättsfall
Den 7 april 1972 mördades den jugoslaviske ambassadören i Stockholm. Mordet var en del i en serie händelser som skakade Sverige, och som kulminerade i flygkapningen på Bulltofta i september 1972.
Straffrätt

”Huru svin må i ollonskog släppas” – Johan Munck om Sveriges rikes lag

10 mars 2022
| Sveriges Rikes Lag, Juridikens värld
Tre kilo tung. Sveriges rikes lag har pondus. Utgivaren, f.d. justitierådet Johan Munck, berättar om Olaus Petris domarregler och vem som är den mest briljanta jurist han arbetat med.
Straffrätt