Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Analys

HFD:s nya ränteavdragsdom välkomnas – "Skatteverket tvingas backa"

11 mars 2024
| Analys
HFD har nyligen fastslagit att inte heller 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (IL) i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna är förenlig med EUF-fördraget. Domen är välmotiverad och Skatteverket måste nu backa från sina tidigare tolkningar, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Skatterätt

Artikelserie: Rättssäkerhet i ett enkelt skattemål – från omprövning till dom

23 januari 2024
| Analys, Debatt
Högsta förvaltningsdomstolen har under 2023 avgjort tio skattemål som inte avser förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I endast ett av målen delade HFD Skatteverkets bedömning – vilket ger all anledning att hålla debatten om rättssäkerhet i skattemål vid liv, skriver skattekonsulten Coen Deij, i del 1 av en artikelserie där ett enkelt beskattningsärende följs på nära håll.
Skatterätt

EU-domstolen: Ok med slöjförbud för kommunanställda – "religionsfrihetens gränser lär testas”

17 januari 2024
| EU-rätt, Arbetsrätt, Analys
En belgisk kommun införde ett förbud för samtliga kommunanställda att bära synliga, religiösa symboler på arbetsplatsen. I ett färskt avgörande menar EU-domstolen att förbudets syfte, att eftersträva neutralitet inom offentlig sektor, är ett ett berättigat mål i direktivets mening. Marios Iacovides, docent i europarätt, är kritisk och menar att det är ”ett missat tillfälle för EU-domstolen".
Offentlig rätt

Palestinska flyktingars situation inför EU-domstolen – kriget i Gaza "bäddar för en koordinerad EU-respons"

7 december 2023
| EU-rätt, Analys, Internationell rätt
Palestinier inom UNRWA-området får oftast inte flyktingstatus då de anses få tillräcklig hjälp på plats. EU-domstolen betonar att frågan om UNRWAs bistånd har upphört gäller inte bara om verksamheten avskaffas helt, utan även när organisationen inte kan fullfölja sitt uppdrag. Marios Iacovides, docent i europarätt, analyserar rättsläget.
Familjerätt

Skjutningarna i Sverige når EU-domstolen – motiverar höga böter när Sverige fälls

28 november 2023
| EU-rätt, Analys
Kommissionen väckte talan vid EU-domstolen mot Sverige för fördragsbrott efter att man misslyckats med att införliva ett direktiv som bland annat skulle motverka att skjutvapen används för brottslig verksamhet. Marios Iacovides, docent i europarätt vid Uppsala universitet, analyserar domen.
Offentlig rätt

Deltidsarbetande pilot diskriminerades – "konsekvenser för flygbolagen"

21 november 2023
| EU-rätt, Analys
EU-domstolen har slagit fast att en deltidsarbetande tysk pilot utsattes för indirekt diskriminering då flygbolaget inte gjorde någon skillnad på heltid- och deltidsarbetare för ersättning vid extra tjänstgöringstid. Läs Marios Iacovides analys av målet.
Arbetsrätt och arbetsliv

Färsk dom från EU-domstolen ställer nya krav på svenska domstolar

8 november 2023
| EU-rätt, Analys
En ny dom från EU-domstolen sätter upp vissa gränser till den mycket expansiva praxis inom konsumentskyddsområdet som växt fram på senare år. Läs Marios Iacovides analys av domen.
Processrätt Ersättningsrätt

”Oskälig bevisbörda för att få forskningsavdrag”

26 oktober 2023
| Forskning, Analys
Ett s.k. forskningsavdrag infördes 2014. Skatteverkets strikta tolkning av reglerna, i kombination med en betungande bevisbörda, gör dock att bolag avstår från att söka forskningsavdrag – vilket försämrar Sveriges möjligheter att bibehålla innovativa företag. Det skriver Hanna Landelius, manager på Aspia, i en analys.
Skatterätt

"En helt egen tröskel för tillåtlighet" – motstridiga domar när poliser åtalas för dataintrång

17 oktober 2023
| Ordning och säkerhet, Analys
Flera uppmärksammade domar mot poliser gällande dataintrång belyser en delvis motstridig praxis. I somras friades exempelvis en 33-årig polis efter att i sin roll som ”gängansvarig” ha gjort hundratals slagningar, där tolkningen av Polismyndighetens egna riktlinjer stod i centrum. ”Hovrätten har ställt upp en helt egen tröskel för tillåtligheten att göra sökningar i polisens system”, menar åklagaren Jim Westerberg – som även noterar den frekventa användningen av ett förledande begrepp. ”Effektiviteten minskar om poliserna upplever en tveksamhet om vad de får göra slagningar om”, konstaterar Hans-Olof Sandén, jurist vid Polismyndigheten.
Straffrätt

Besittningsskyddet i Bandhagen – Erik Forsin i färsk ROA

6 oktober 2023
| Analys, ROA
Besittningsskyddet i Bandhagen skulle kunna vara namnet på en socialrealistisk uppväxtskildring. Men nu råkar det istället vara ett avgörande från Högsta domstolen som heter just så. Vilken domstol är behörig när ett bolag på tveksamma grunder blivit av med sin lokal? Hur kommer det sig att HD i ett annat mål slagit fast att en sammanslutning som bedrev ekonomisk verksamhet ändå ska betecknas som en ideell förening? Och vad är egentligen den gemensama nämnaren mellan Bandhagen och småländska Husqvarna? Erik Forsin, advokat och partner på Baker McKenzie, analyserar intressanta HD-avgöranden i en färsk ROA-inspelning. 
Associationsrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

EU-domstolen gifter samman konkurrensrätten med GDPR – "fler mål mot digitala jättar”

4 oktober 2023
| EU-rätt, Konkurrensrätt, Analys
Ett färskt avgörande från EU-domstolen slår fast att EU:s konkurrensmyndigheter – Konkurrensverket i Sverige – har rätt att kontrollera efterlevnaden av GDPR i samband med utredningar gällande misstänkt missbruk av dominerande ställning. I spåren av EU-domstolens avgörande kan man räkna med fler mål mot digitala jättar som Meta, Apple, Google, Amazon och Microsoft, skriver Marios Iacovides i en analys.
Språk och kultur

Den som sträcker ut en hand…blir sittande med Svarte Petter

25 augusti 2023
| Analys
Ett färskt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen "illustrerar faran med att vara alltför lyhörd för myndigheternas begäran om avhjälpandeinsatser", skriver Stefan Rubenson i en analys av domen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

"Skatteverket måste beakta tidsfrister för omprövning" – oklarheter i Apolus-domens spår

22 augusti 2023
| Analys
De nya beskattningsbesluten från Skatteverket med anledning av återförvisningar i enlighet med den s.k. Apolus-domen väcker en intressant fråga: Måste Skatteverket ta hänsyn till tidsfristen för omprövning? Förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolen med vägledning inom kort, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Processrätt Skatterätt

HD återförvisade fällande domar för mordförsök – frikännande troligt

15 augusti 2023
| Analys
Den 19 augusti 2021 sköts en man med tre skott i Helsingborg när han satt i sin bil. Hovrätten fastställde tingsrättens fällande domar för mordförsök men rev upp den fällande domen. Högsta domstolen konstaterade rättegångsfel och återförvisade målet till hovrätten.
Processrätt Straffrätt

"Rättssäkerhet i skattemål börjar hos Skatteverket"

13 juni 2023
| Analys
Det är missledande och rättsosäkert att Skatteverket i kommunikationen med skattskyldiga och domstolar presenterar subjektiva uppfattningar som ”lagstiftarens tydliga val”, skriver skattekonsulten Coen Deij.
Skatterätt

Sverige gav olovligt statsstöd till SAS – "mycket står på spel"

30 maj 2023
| Analys
Sverige och Danmark gav olagligt statsstöd till SAS under pandemin. Det har Tribunalen nyligen slagit fast i mål T-238/21 Ryanair mot kommission (SAS II; Covid-19). "Det står klart att domarna skapar en stor osäkerhet för flygsektorn i stort", skriver Marios Iacovides, universitetslektor i handelsrätt, i en analys.
Offentlig rätt