Läs mer om:

Skola Och Utbildning


2020-01-22

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet, och där ...2020-01-08

JUNO förenklar arbetet för Sveriges utbildningsförvaltningar

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns den även ...2019-12-17

Hör lågaffektivt bemötande hemma i skolan värld?

Lågaffektivt bemötande har på några år blivit ett kontroversiellt begrepp som givit upphov till en hätsk debatt inom ...2019-11-20

Hot och våld i skolan - ett växande problem

Hot och våld i skolan är ett växande problem. Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, höll på ...2019-11-04

Prövningstillstånd från HD

Högsta domstolen har nyligen beviljat prövningstillstånd i ett fall där en 13-åring, som har adhd och autism, inte ...2019-09-05

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 ...2019-06-24

Jan Melander - Författaren i Skolstödet i JUNO

Här följer en intervju med Jan Melander som har författat "Skolstödet" i JUNO. Skolstödet är en tjänst som tagits fram ...2019-05-29

Nya krav på skolornas elevhälsa

Många elever behöver olika former av stöd i sin utveckling under utbildningen, och i de flesta skolformer är det ...2019-05-17

Omhändertagande av föremål i skolan

Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler ...2019-05-17

Så hanterar du kränkningar i skolmiljö

Jan Melander, som bland annat varit verksam som hovrättsjurist, är en av Sveriges främsta experter på skoljuridik och ...


1