Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Skola och utbildning

”Ett uppvaknande har skett” – Jan Melander kommenterar hur kränkningar regleras i skolan

8 november 2021
| Kommun, JUNO Nyheter
Skolinspektionen har tagit till sig av den kritik som riktats mot Barn-och elevombudet efter att man drivit processer gällande ingripanden som lärare gjort
Skola och utbildning

Demonstrationer och Pridetåg - var går gränsen för skolans demokratiska uppdrag?

8 november 2021
| Kommun
Men var går egentligen gränsen för när en aktivitet med välvilligt syfte innebär en kränkning av grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen?
Skola och utbildning

Islamism och allvarliga brister – skärpta regler leder till att skolor stängs

4 oktober 2021
| Kommun
Al-Ahzar-stiftelsens tillstånd för två skolor i Örebro dras tillbaka – bla eftersom Säkerhetspolisen bedömt att barn troligtvis utsatts för radikalisering
Skola och utbildning

”Äntligen klargörs praxis” – Jan Melander analyserar den nationella planen för trygghet och studiero

4 oktober 2021
| Kommun
Nu ”äntligen klargörs” vad gäller lärares möjligheter att under vissa omständigheter kunna ingripa fysiskt mot elever för att avvärja ordningsstörningar.
Skola och utbildning

Stärkt skydd för visselblåsare – nytt regelverk sätter press på arbetsgivare

13 augusti 2021
I december i år kommer en ny lag om visselblåsare att träda i kraft. Lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv och kommer ställa en mängd nya rättsliga krav som arbetsgivare har att följa. Rätten att rapportera missförhållanden kommer att stärkas och skadestånd och vitessanktioner kan drabba den som inte följer lagen.
Skola och utbildning Arbetsrätt och arbetsliv

Minskad lovplikt och större eget ansvar – bygglovsutredningen har presenterats

24 juni 2021
| Entreprenad- och fastighetsrätt
Tidiga morgnar och sena kvällar. Ett oändligt antal samtal i händerna på nyckfulla teknikgudar – pandemin framtvingade något av en pionjärinsats. Till sist: omkring hundra sidor föreslagen lagtext. Efter 15 månaders intensivt arbete har nu bygglovsutredningen, med den särskilda utredaren Jesper Blomberg i spetsen, lämnat betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov. Förenklade regler ska öka förutsebarheten och stimulera bostadsbyggandet.
Skola och utbildning Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Finns det behov av fler undantag från dagens skolplikt?

20 maj 2021
| Kommun
Idag finns små möjligheter i skollagen att beviljas undantag från skolplikten. Familjers frekventa resande har fått skolor i utlandet att bli popul'ra.
Skola och utbildning

Lärare tog nackgrepp på stökig elev – döms för misshandel

17 maj 2021
| Kommun
På en idrottslektion skrek en av eleverna i örat på lärarvikarien, som tog ett grepp om elevens nacke. Hovrätten dömer lärarvikarien för ringa misshandel
Skola och utbildning

Tio år gammal nyhet fortfarande aktuell

26 april 2021
Få utbildningstillfällen bjuder på så många höjda ögonbryn och aha-upplevelser som Erik Danhards frukostseminarium om ”Skäligt omplaceringserbjudande”. Det är nu tio år sedan Arbetsdomstolen klargjorde rättsläget i denna viktiga LAS-fråga, men fortfarande upplever många deltagare det som en nyhet.
Skola och utbildning Arbetsrätt och arbetsliv

Brå:s forskning om organiserad brottslighet — skrämselkapital och tystnadskultur

22 april 2021
Vad säger forskningen om den organiserade brottsligheten? Hur fungerar skrämselkapital och tystnadskultur – och vad krävs för att bryta våldsspiralen? Detta var några av de frågor som stod i fokus under den dryga timme Daniel Vesterhav och Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet (Brå) hade till sitt förfogande under en temadag om organiserad brottslighet som Norstedts Juridik arrangerade.
Straffrätt Skola och utbildning

”Ingenting är sig likt” – Norstedts Juridik och Eva-Maj Mühlenbock möter civilminister Lena Micko om året som gått.

23 mars 2021
| Offentlig upphandling
2020 var ett mycket speciellt år som i mångt och mycket präglades av den pandemi som svepte fram över Sverige och övriga världen. Även Lena Micko har som civilminister fått känna av dess konsekvenser. Norstedts Juridik har fått en exklusiv intervju med civilminstern som bland annat har ansvaret för offentliga upphandlingar i sin portfölj. Leder samtalalet gör Eva-Maj Mühlenbock, rutinerad advokat och expert på offentlig upphandling.
Skola och utbildning

Var går gränsen mellan kränkningar och yttrandefrihet?

18 mars 2021
Om man inte objektivt definierar vad som utgör en kränkning riskerar man också att underminera yttrandefriheten inom skolan. Reder också ut var gränsen går för konflikter
Skola och utbildning

Distansundervisning försvårar arbetsmiljöansvaret – ny upplaga av bok om skolans arbetsmiljö

2 mars 2021
| Juridisk litteratur
Den femte upplagan av boken Skolans Arbetsmiljö – Praktiska typfall är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister.
Skola och utbildning

Elev får ersättning på grund av diskriminering – utredning tog för lång tid

20 januari 2021
I våras dömde Hovrätten över Skåne och Blekinge ut ersättning till en elev på grund av diskriminering – skolan bedömdes inte inom rimlig tid ha utrett elevens behov av särskilt stöd.
Skola och utbildning

Hur ska man uppnå likvärdighet i skolan?

20 januari 2021
Elevers bakgrund ska inte spela någon roll för kvaliteten i utbildningen, inte heller var den genomförs eller i vilken regi – skolan ska vara likvärdig, som det heter i skollagen.
Skola och utbildning

Får skolan uppmana elever att klä sig på ett visst sätt?

5 november 2020
| Kommun
Krav att elever ska bära skoluniform är en omdiskuterad fråga. Myndigheterna är överens om att ett sånt krav strider mot grundläggande fri- och rättigheter
Skola och utbildning