Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Skola och utbildning

Römosseskolan tvingas stänga – grundläggande brister i föreningen

27 oktober 2022
Römosseskolan i Göteborg måste stänga. Enligt kammarrätten finns det sådana grundläggande brister i föreningens vilja eller förmåga att utse kompetenta styrelseledamöter att tillståndet ska dras tillbaka trots att en ny styrelse utsetts.
Skola och utbildning Övrigt

Drogtester i skolan – bristande samverkan mellan skolor och socialtjänsten

9 mars 2022
JO riktar kritik mot hanteringen av ett drogtest gällande en 17-årig gymnasieelev i Vilhelmina. Skolan misslyckades med att säkerställa att testet genomfördes frivilligt, menar JO.
Skola och utbildning

HD: Åtal efter högskolefusk inte i strid med förbudet mot dubbelbestraffning

8 mars 2022
En kvinna åtalades för osann försäkran efter att ha fuskat vid högskoleprovet. Kan åtalet prövas trots att hon redan straffats av Universitets- och högskolerådet eller står det i strid med förbudet mot dubbla straff? Högsta domstolen har nu avgjort frågan.
Straffrätt Skola och utbildning

Demonstrationer och Pridetåg - var går gränsen för skolans demokratiska uppdrag?

8 februari 2022
| Kommun
Men var går egentligen gränsen för när en aktivitet med välvilligt syfte innebär en kränkning av grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen?
Skola och utbildning

Ambivalent regelverk om distansundervisning

25 januari 2022
| Analys
Så långt har inte en enda utförare blivit godkänd av Skolinspektionen för att bedriva distansundervisning. Den skoljuridiske experten Jennie Elfström beskriver en ambivalent lagstiftning som kanske borde göras om.
Skola och utbildning

HFD prövar förbud mot niqab och burka i skolan

21 januari 2022
| Kommunalrätt
Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att kommunen saknat lagligt stöd för sitt beslut om att förbjuda huvvudduk, niqab och burka i kommunens förskolor och grundskolor.
Skola och utbildning

HFD: Kommunens kvittning förenlig med likabehandlingsprincipen

22 december 2021
| Analys
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att kommunala beslut att kvitta underskott mot tidigare års överskott inte strider mot likabehandlingsprincipen. Den skoljuridiska experten Jennie Elfström analyserar domen.
Offentlig rätt Skola och utbildning

”Ett uppvaknande har skett” – Jan Melander kommenterar hur kränkningar regleras i skolan

8 november 2021
| Kommun, JUNO Nyheter
Skolinspektionen har tagit till sig av den kritik som riktats mot Barn-och elevombudet efter att man drivit processer gällande ingripanden som lärare gjort
Skola och utbildning

Islamism och allvarliga brister – skärpta regler leder till att skolor stängs

4 oktober 2021
| Kommun
Al-Ahzar-stiftelsens tillstånd för två skolor i Örebro dras tillbaka – bla eftersom Säkerhetspolisen bedömt att barn troligtvis utsatts för radikalisering
Skola och utbildning

”Äntligen klargörs praxis” – Jan Melander analyserar den nationella planen för trygghet och studiero

4 oktober 2021
| Kommun
Nu ”äntligen klargörs” vad gäller lärares möjligheter att under vissa omständigheter kunna ingripa fysiskt mot elever för att avvärja ordningsstörningar.
Skola och utbildning

Stärkt skydd för visselblåsare – nytt regelverk sätter press på arbetsgivare

13 augusti 2021
I december i år kommer en ny lag om visselblåsare att träda i kraft. Lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv och kommer ställa en mängd nya rättsliga krav som arbetsgivare har att följa. Rätten att rapportera missförhållanden kommer att stärkas och skadestånd och vitessanktioner kan drabba den som inte följer lagen.
Skola och utbildning Arbetsrätt och arbetsliv

Minskad lovplikt och större eget ansvar – bygglovsutredningen har presenterats

24 juni 2021
| Entreprenad- och fastighetsrätt
Tidiga morgnar och sena kvällar. Ett oändligt antal samtal i händerna på nyckfulla teknikgudar – pandemin framtvingade något av en pionjärinsats. Till sist: omkring hundra sidor föreslagen lagtext. Efter 15 månaders intensivt arbete har nu bygglovsutredningen, med den särskilda utredaren Jesper Blomberg i spetsen, lämnat betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov. Förenklade regler ska öka förutsebarheten och stimulera bostadsbyggandet.
Skola och utbildning Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Finns det behov av fler undantag från dagens skolplikt?

20 maj 2021
| Kommun
Idag finns små möjligheter i skollagen att beviljas undantag från skolplikten. Familjers frekventa resande har fått skolor i utlandet att bli popul'ra.
Skola och utbildning

Lärare tog nackgrepp på stökig elev – döms för misshandel

17 maj 2021
| Kommun
På en idrottslektion skrek en av eleverna i örat på lärarvikarien, som tog ett grepp om elevens nacke. Hovrätten dömer lärarvikarien för ringa misshandel
Skola och utbildning

Tio år gammal nyhet fortfarande aktuell

26 april 2021
Få utbildningstillfällen bjuder på så många höjda ögonbryn och aha-upplevelser som Erik Danhards frukostseminarium om ”Skäligt omplaceringserbjudande”. Det är nu tio år sedan Arbetsdomstolen klargjorde rättsläget i denna viktiga LAS-fråga, men fortfarande upplever många deltagare det som en nyhet.
Skola och utbildning Arbetsrätt och arbetsliv

Brå:s forskning om organiserad brottslighet — skrämselkapital och tystnadskultur

22 april 2021
Vad säger forskningen om den organiserade brottsligheten? Hur fungerar skrämselkapital och tystnadskultur – och vad krävs för att bryta våldsspiralen? Detta var några av de frågor som stod i fokus under den dryga timme Daniel Vesterhav och Johanna Skinnari från Brottsförebyggande rådet (Brå) hade till sitt förfogande under en temadag om organiserad brottslighet som Norstedts Juridik arrangerade.
Straffrätt Skola och utbildning