Läs mer om:

Skola Och Utbildning


2020-10-01

Måste skolor bjuda in alla politiska partier?

Justitieombudsmannen (JO) har många gånger kritiserat skolor för att ha brutit mot objektivitetsprincipen när de har ...2020-09-30

Förslag om verksamhetsförbud för kommunala skolor ute på remiss

I början av september överlämnades lagförslag till Utbildningsdepartementet som utökar möjligheterna för ...2020-08-28

HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme

En 13-årig elev, som har neuropsykiatriska diagnoser, vägrade att flytta sig från en soffa som blockerade ...2020-08-28

Kamerabevakning i skolan – intrång i elevers integritet?

Sedan i mars i år har Lunds kommun drabbats av tolv anlagda skolbränder. Kommunen vill därför införa kamerabevakning i ...2020-07-02

Ingen mer statistik om vare sig kommunala eller fristående skolor

Från och med september kommer Skolverket inte längre publicera statistik om enskilda fristående eller kommunala skolor. ...2020-06-30

Har skolorna möjlighet att tillgodose statens krav?

Finns det en klyfta mellan statens krav på skolan i förhållande till skolans faktiska möjligheter att tillgodose dessa ...2020-05-27

Allvarliga brister i kommunala skolor

Fyra kommunala skolor runt om i landet har enligt Skolinspektionen haft allvarliga brister. Trygghet och studiero har ...2020-05-27

Hur uppnår Sverige en mer likvärdig skola?

Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros ...2020-04-27

Kan drogtester i skolan verkligen utföras "frivilligt"?

Frågan om det är tillåtet att slumpmässigt drogtesta elever i gymnasieskolan är omdiskuterad. En ny dom från ...2020-04-20

Slöjförbud i skolan - juridik eller politik?

Staffanstorp kommun var först ut med att införa ett slöjförbud i kommunens skolor. I december i fjol röstade ...2020-03-25

Skolors ansvar vid distansundervisning

Sveriges grundskolor kan snart komma att stängas på grund av Coronaviruset. Men skolorna har ett fortsatt ansvar att se ...2020-03-02

Strider etableringsstopp för religiösa friskolor mot internationell rätt?

Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter. ...2020-01-30

Barnlagen - flexibla principer eller fasta rättigheter?

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft den 1 januari 2020. Sveriges hittills 30-åriga arbete med att lagstifta ...2020-01-22

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet, och där ...2020-01-08

JUNO förenklar arbetet för Sveriges utbildningsförvaltningar

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns den även ...


1