Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Skola och utbildning (2)

Måste skolor bjuda in alla politiska partier?

1 oktober 2020
| Kommun
JO har kritiserat skolor för att ha brutit mot objektivitetsprincipen när de har nekat partier tillträdde till politiska debatter och liknande arrangemang
Skola och utbildning

Förslag om verksamhetsförbud för kommunala skolor ute på remiss

30 september 2020
| Kommun
Lagförslag som utökar möjligheterna för Skolinspektionen att stänga ned kommunala och fristående skolor där missförhållanden råder.
Skola och utbildning

HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme

28 augusti 2020
| Kommun
Händelsen har väckt stor uppmärksamhet då det sätter fokus på frågor om elevers och lärares rättigheter i skolmiljö. Nu kom HD´s dom där kommunen friades
Skola och utbildning

Kamerabevakning i skolan – intrång i elevers integritet?

28 augusti 2020
| Kommun
Sedan mars i år har Lunds kommun drabbats av tolv anlagda skolbränder. Kommunen vill införa kamerabevakning i samtliga kommunala skolor och förskolor.
Skola och utbildning

Ingen mer statistik om vare sig kommunala eller fristående skolor

2 juli 2020
| Kommun
Från och med september kommer Skolverket inte längre publicera statistik om enskilda fristående eller kommunala skolor.
Skola och utbildning

Har skolorna möjlighet att tillgodose statens krav?

30 juni 2020
| Kommun
Finns det en klyfta mellan statens krav i förhållande till skolans möjligheter att tillgodose kraven? Jan Melander identifierar allvarliga missförstånd.
Skola och utbildning

Allvarliga brister i kommunala skolor

27 maj 2020
| Kommun
Fyra kommunala skolor runt om i landet har enligt Skolinspektionen haft allvarliga brister. Förvaltningsrätten har utdömt vite med Skolinspektionen.
Skola och utbildning

Hur uppnår Sverige en mer likvärdig skola?

27 maj 2020
| Kommun
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få genomslag.
Skola och utbildning

Kan drogtester i skolan verkligen utföras "frivilligt"?

27 april 2020
| Kommun
Frågan om det är tillåtet att slumpmässigt drogtesta elever i gymnasieskolan är omdiskuterad. En ny dom från kammarrätten kan sägas bekräfta rättsläget.
Skola och utbildning

Slöjförbud i skolan - juridik eller politik?

20 april 2020
| Kommun
Staffanstorp var först ut med att införa ett slöjförbud i kommunens skolor. Skurups kommun har nu ett liknande beslut som nu är föremål för prövning.
Skola och utbildning

Skolors ansvar vid distansundervisning

25 mars 2020
| Kommun
Sveriges grundskolor kan komma att stängas på grund av Coronaviruset. Men skolorna har ett ansvar att se till att kränkningar och mobbing inte förekommer.
Skola och utbildning

Strider etableringsstopp för religiösa friskolor mot internationell rätt?

2 mars 2020
| Kommun
Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter, framgår av en ny statlig utredning.
Skola och utbildning

Barnlagen - flexibla principer eller fasta rättigheter?

30 januari 2020
| Kommun, Barnkonventionen
Barnkonventionen som svensk lag - Sveriges idoga arbete med att lagstifta om barns rättigheter inom olika rättsområden är bra men det innebär en utmaning
Skola och utbildning

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

22 januari 2020
| Utgivning
Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. I boken Vägar till en narkotikafri skola ger Staffan Hübinette vägledning för framgång i det drogförebyggande arbetet, från teori till praktik.
Skola och utbildning

JUNO förenklar arbetet för Sveriges utbildningsförvaltningar

8 januari 2020
| Kommun
Utbildningsförvaltningar borde se över de tjänster de köper – både vad de betalar för och vilken information de får. JUNO ger mer info & lättare hantering.
Skola och utbildning
adult-1869621-1200x630-72ppi

Hör lågaffektivt bemötande hemma i skolan värld?

17 december 2019
| Kommun
Lågaffektivt bemötande har på några år blivit ett kontroversiellt begrepp som givit upphov till en hätsk debatt inom den svenska skolan.
Skola och utbildning