Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Analys (2)

"En skamlig handling" - om Rysslands militära invasion av Ukraina

8 mars 2022
| Internationell rätt & folkrätt, Analys
Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot våldsförbudet i FN-stadgan som inte kan legitimeras genom att åberopa rätten till kollektivt självförsvar.
Övrigt

Återgång till kontoret - går det att säga nej?

4 mars 2022
| Krönika, Analys
Hemarbete förekom även före coronan, men då ofta som en förmån för begränsade grupper. Nu har många fler vant sig vid det, men vad gäller postcorona när arbetsgivaren vill ha tillbaka de anställda till kontoret. Arbetsmiljöexperten Lars von Ehrenheim har svar.
Arbetsrätt och arbetsliv

Ny dom från MÖD: En förändrad syn på vem som ska undersöka föroreningar?

2 mars 2022
| Analys
Sker det en omsvängning i domstolarnas synsätt när det gäller vem som bär ansvaret för att undersöka eventuella föroreningar? Miljörättsexperten Stefan Rubenson analyserar en aktuell dom.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

”Rättsosäkra dubbeldomar i ränteavdragsmål”

23 februari 2022
| Analys
Kammarrätten tillämpar rekvisitet skatteförmån på ett inkonsekvent sätt trots att det gått drygt nio år sedan begreppet introducerades. "Det är ett tydligt kvitto på att det finns ett stort behov av vägledande praxis, skriver Coen Deij, skattekonsult på Deloitte.
Skatterätt

”Pragmatiska lösningar på svåra problem”

21 februari 2022
| Analys
I en aktuell dom har mark- och miljööverdomstolen hittat en kompromisslösning i en konflikt mellan Svenska kraftnät och Skogsstyrelsen - där två motstriga allmänna intressen stod mot varandra. Miljörättsexperten Stefan Rubenson kommenterar domen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

När kan avvikelse från detaljplan beviljas för teletorn?

18 februari 2022
| Analys
Vilka förutsättningar gäller för att en bygglovsansöka ska beviljas som avvikelse från en detaljplan? Advokaten Anette Rosén, specialist i fastighetsrätt, analyserar aktuella domar från Mark-och miljööverdomstolen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

MÖD: Försiktighetsprincipen kräver fler provtagningar

9 februari 2022
| Analys
Försiktighetsprincipen kräver att tillsynsmyndigheten tar nya prover från dumpade muddermassor säger Mark- och miljööverdomstolen. Miljörättsexperten Stefan Rubenson kommenterar domen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Fotografier av saknade familjemedlemmar utanför domstolsbyggnaden.

Historia skrivs när förövare ställs inför rätta för grova folkrättsbrott

1 februari 2022
| Analys, Internationell rätt
En historisk dom i Tyskland. För första gången har en person som haft en chefsposition inom den syriska underrättelseapparaten dömts för folkrättsbrott av en utländsk domstol.
Straffrätt

Ambivalent regelverk om distansundervisning

25 januari 2022
| Analys
Så långt har inte en enda utförare blivit godkänd av Skolinspektionen för att bedriva distansundervisning. Den skoljuridiske experten Jennie Elfström beskriver en ambivalent lagstiftning som kanske borde göras om.
Skola och utbildning

HFD: Kommunens kvittning förenlig med likabehandlingsprincipen

22 december 2021
| Analys
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att kommunala beslut att kvitta underskott mot tidigare års överskott inte strider mot likabehandlingsprincipen. Den skoljuridiska experten Jennie Elfström analyserar domen.
Offentlig rätt Skola och utbildning

Hur mycket får en detaljplan avvika från syftet?

21 december 2021
| Analys
Bygglovet för en padelbana avslogs eftersom idrottsverksamheten i området skulle fördubblas jämfört med den gällande detaljplanen. ”Avgörandet är ett belysande exempel på hur en arbetstyngd domstol väljer att inte pröva ett överklagande i hela sin vidd”, skriver miljörättsexperten Stefan Rubenson
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

"Ett allvarligt konstitutionellt övertramp”

16 december 2021
| Analys
Den s.k. Cementa-lagen har blottat en konstitutionell sårbarhet som borde ge upphov till en större diskussion. ”Om den kan anses vara förenligt med grundlagen har generalitetskravet i praktiken nästan ingen betydelse alls”, skriver Filippo Valguarnera, docent och universitetslektor i rättshistoria, som konstaterar att det ”bara är bolagets organisationsnummer som fattas i lagtexten”.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle