Toppnyhet

Frihetsberövanden med stöd av LVU strider inte mot Europakonventionen

9 mars 2022
Det strider inte mot Europakonventionen att en person som fyllt 18 år ges tvångsvård som innefattar ett frihetsberövande på grund av ett socialt nedbrytande beteende enligt LVU.
Socialrätt

"En skamlig handling" - om Rysslands militära invasion av Ukraina

8 mars 2022
| Internationell rätt & folkrätt, Analys
Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot våldsförbudet i FN-stadgan som inte kan legitimeras genom att åberopa rätten till kollektivt självförsvar.
Övrigt

HD: Åtal efter högskolefusk inte i strid med förbudet mot dubbelbestraffning

8 mars 2022
En kvinna åtalades för osann försäkran efter att ha fuskat vid högskoleprovet. Kan åtalet prövas trots att hon redan straffats av Universitets- och högskolerådet eller står det i strid med förbudet mot dubbla straff? Högsta domstolen har nu avgjort frågan.
Straffrätt Skola och utbildning

Oklart arbetsmiljöansvar när gig-ekonomin växer

7 mars 2022
| Krönika
Allt fler får sin försörjning via digitala plattformar i form av appar. Ansvaret för arbetsmiljön för de som arbetar via dessa plattformar är oklart. Hittills har Arbetsmiljöverkets försök att få klarhet i ansvaret inte gett något resulat, skriver arbetsmiljöexperten Maria Steinberg
Arbetsrätt och arbetsliv

Hopp om historisk klimatomställning

7 mars 2022
| Miljörätt
Sveriges elkonsumtion beräknas öka kraftigt de kommande åren, som ett resultat av att industri och transporter elektrifieras och fasar ut fossila bränslen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Återgång till kontoret - går det att säga nej?

4 mars 2022
| Krönika, Analys
Hemarbete förekom även före coronan, men då ofta som en förmån för begränsade grupper. Nu har många fler vant sig vid det, men vad gäller postcorona när arbetsgivaren vill ha tillbaka de anställda till kontoret. Arbetsmiljöexperten Lars von Ehrenheim har svar.
Arbetsrätt och arbetsliv

AD-dom ökar potentialen för andrahandsavtal

3 mars 2022
Skadestånd kan utdömas för kollektivavtalsbrott även till det förbund som har tecknat ett andrahandsavtal. Det får dock inte vara ett för arbetsgivaren betungande villkor, enligt en dom rörande Göteborgs hamnar.
Arbetsrätt och arbetsliv

Ny dom från MÖD: En förändrad syn på vem som ska undersöka föroreningar?

2 mars 2022
| Analys
Sker det en omsvängning i domstolarnas synsätt när det gäller vem som bär ansvaret för att undersöka eventuella föroreningar? Miljörättsexperten Stefan Rubenson analyserar en aktuell dom.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Utredningsförslag ska säkra anställningsbeslut

1 mars 2022
Ett nytt utredningsförslag ska få myndigheter att respektera överprövning av anställningsbeslut på det statliga området. Utredningen föreslår också att generaldirektörer som hamnar i den så kallade Elefantkyrkogården ska få lönerna sänkta till 112 000 kr i månaden.
Arbetsrätt och arbetsliv

Fälls för drönarfilmer på Youtube – hovrätten oenig

28 februari 2022
Mannen lade upp 20 filmer på Youtube – 19 av dem var filmade med drönare och en av dem var filmad genom ett flygplansfönster. En oenig hovrätt dömer nu mannen till 64 000 kronor i böter.
Offentlig rätt Straffrätt

Miljontvist när OS-häst såldes till tysk stjärnryttare

25 februari 2022
En infekterad ägartvist gjorde att hästen Casello, som var ett svensk hopp inför OS i Rio de Janeiro 2016, såldes till en tysk världsryttare som kom att tävla med hästen i OS. Det rättsliga efterspelet tog slut först den här veckan då en miljontvist efter det upplösta samägandet avgjordes i hovrätten.
Associationsrätt Ersättningsrätt Insolvensrätt

Jägare frias från mordförsök på reklamutdelare

24 februari 2022
Den narkotikapåverkade jägaren klev naken ut på vägen och avlossade flera skott mot en bilburen reklamutdelare. Han dömdes i tingsrätten till 8 års fängelse för försök till mord, men frias nu i hovrätten.
Straffrätt

”Rättsosäkra dubbeldomar i ränteavdragsmål”

23 februari 2022
| Analys
Kammarrätten tillämpar rekvisitet skatteförmån på ett inkonsekvent sätt trots att det gått drygt nio år sedan begreppet introducerades. "Det är ett tydligt kvitto på att det finns ett stort behov av vägledande praxis, skriver Coen Deij, skattekonsult på Deloitte.
Skatterätt

Fälldes för ofredande efter ”hänsynslöst” mail – HD prövar målet

22 februari 2022
En man fälldes för ofredande i tingsrätten och hovrätten efter att ha skickat ett e-postmeddelande med budskapet att han skulle ta sitt liv. HD meddelar nu prövningstillstånd
Straffrätt

”Pragmatiska lösningar på svåra problem”

21 februari 2022
| Analys
I en aktuell dom har mark- och miljööverdomstolen hittat en kompromisslösning i en konflikt mellan Svenska kraftnät och Skogsstyrelsen - där två motstriga allmänna intressen stod mot varandra. Miljörättsexperten Stefan Rubenson kommenterar domen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle