Till övergripande innehåll för webbplatsen

Toppnyheter

Hur ska man uppnå likvärdighet i skolan?

20 januari 2021
Elevers bakgrund ska inte spela någon roll för kvaliteten i utbildningen, inte heller var den genomförs eller i vilken regi – skolan ska vara likvärdig, som det heter i skollagen.
Skola och utbildning

”Olagliga besöksförbud kan få långtgående konsekvenser för staten”

16 december 2020
| Social omsorg & Familjerätt
I dom den 30 november ha fastslagit att det ”besöksstopp” som Stockholms Stad beslutade om var olagligt. Förvaltningsrätten konstaterar att Staden genom sina åtgärder har agerat på ett sätt som ”utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv”.
Socialrätt Familjerätt

”Ett uttunnat skuldkrav” – så straffas psykiskt sjuka lagöverträdare

14 december 2020
| Intervju, Juridisk litteratur
Hur ska man straffrättsligt ska hantera psykiskt sjuka lagöverträdare? Författaren Tova Bennet tar sig an detta komplexa ämne i sin nyutgivna avhandling Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd.
Straffrätt

En reformerad straffprocess – en nödvändig förändring eller ett hot mot rättssäkerheten?

14 december 2020
| Statsrätt, JUNO Nyheter
Under 2017 utreddes möjligheten att reformera straffprocessen – ett av förslagen bestod i att förhör under förundersökningen skulle tillåtas som bevisning vid huvudförhandlingen. Utredningen har under hösten fått nytt liv, och därmed även frågan om omedelbarhetsprincipen och andra grundläggande processprinciper ska reformeras – eller avskaffas helt. Från försvararhåll möts förslagen av skarp kritik. ”Istället för att nedmontera rättsprinciper och tilldela åklagare mer skönsmässiga maktmedel bör man stärka rättssäkerheten”, säger advokat Thomas Olsson.
Processrätt Straffrätt