Kriminaliseringen av oaktsam våldtäkt – på bekostnad av rättssäkerheten?

26 april 2022
| Intervju, Analys
Drygt fyra år har passerat sedan oaktsam våldtäkt kriminaliserades. Går det att dra några slutsatser? Och vilken roll spelar domarnas egna erfarenheter?
Straffrätt

Fler döms för oaktsam våldtäkt – men oklarheter i statistiken väcker frågor

25 april 2022
Hur många har dömts för oaktsam våldtäkt sedan brottet infördes i brottsbalken den 1 juli 2018? Norstedts Juridik har sammanställt Brås statistik för de år som gått – statistik som visat sig innehålla vissa oklarheter.
Straffrätt

Invasionen av Ukraina - offentliga avtal kommer behöva omförhandlas

22 april 2022
| Offentlig upphandling, Analys
Det fruktansvärda i Ukraina dominerar nyhetsflödet. Priser stiger på grund av kriget och leverantörer till offentlig sektor måste se över sina priskalkyler. Per-Owe Arfwedson och Carl Bokwall, advokater och experter på offentlig upphandling, analyserar hur pågående avtal och nya upphandlingar kan anpassas till den nya verkligheten.
Offentlig rätt

Fel europaväg i gärningsbeskrivningen - friades

21 april 2022
Att det är lätt att röra ihop landets europavägar är det nog många som kan relatera till. Men sällan blir konsekvenserna så fatala som för den åklagare som råkade ange fel europaväg i gärningsbeskrivningen – med följden att åtalet ogillades. Efter att kartboken konsulterats och gärningsbeskrivningen justerats hade åklagaren emellertid större lycka i hovrätten.
Straffrätt

Zelmerlöw förlorar strid med Skatteverket - marknadsvärdet fastställs

19 april 2022
Artisten Måns Zelmerlöw ska betala skatt för odeklarerade inkomster. Bakgrunden är en fastighetsaffär i Båstad där artisten fick kraftig rabatt efter att ha uppträtt på en invigning. Kammarrätten fastställer därmed Skatteverkets beslut. 
Skatterätt

HD friar från oaktsam våldtäkt – ”en märkligt kortfattad dom”

12 april 2022
HD har friat en man som i hovrätten dömdes för oaktsam våldtäkt. Claes Lernestedt, professor i straffrätt, menar att domen är märkligt kortfattad och bitvis svår att greppa.
Straffrätt

SVT avslöjade muthärva - hårda straff för vårdupphandling

11 april 2022
| Offentlig förvaltning, Offentlig upphandling
Ett avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning ledde fram till att tre män nu åtalats och dömts för en riggad upphandling av ett IT-system för primärvården - Vårdexpressen. En central roll hade ett USB-minne med sekretessbelagt material om upphandlingen med mappnamnet "Radera efter upphandling".
Straffrätt

Hållbar och etisk AI – om digital förorening, stora möjligheter och stort ansvar

11 april 2022
| Juridikens värld
Artificiell intelligens, AI, skapar otroliga möjligheter men kommer med ett stort ansvar. Men vem tar ansvar och hur sätter vi implikationerna av AI i en bredare etiskt och social kontext?
Övrigt

Advokat åtalas för grovt skyddande av brottsling - falskt bevis planterades

8 april 2022
Som flera medier rapporterat om har en advokat från västra Sverige åtalats för grovt skyddande av brottsling i samband med en gängrättegång. Uppgifter från Encrochat, telefonmaster och även advokatens vanor att spela på hästar har ingått i det nät kring hans agerande som polisens utredare har spunnit.
Processrätt Straffrätt

Hämtade ut knarkpaket på posten - frias från grov narkotikasmuggling

7 april 2022
Tullen fann droger i ett paket som skickats från Nederländerna, och bytte ut innehållet mot salt. Mannen som paketet var adresserat till, och som hämtade ut paketet, dömdes i tingrätten men frias nu av hovrätten. Domstolen bedömer att det inte är visat att mannen kände till paketets innehåll.
Straffrätt

Ny lagrådsremiss avseende det kommunala vetot – några steg framåt för vindkraften

5 april 2022
| Analys
Regeringen har överlämnat lagrådsremissen ”Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft”. Remissen föreslår ett antal ändringar till miljöbalken
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

MÖD: Gammal verksamhet måste undersökas

4 april 2022
| Analys
Mark- och miljööverdomstolen har nyligen fastställt ett föreläggande mot E.ON som syftade till att bolaget skulle undersöka om det fanns föroreningar i marken eller i grundvattnet som uppkommit som en följd av E.ON:s drift av en transformatorstation på en fastighet i Staffanstorp fram till mitten av 1990-talet. "Avgörande klarlägger att den som har bedrivit miljöfarlig verksamhet i någorlunda modern tid fortfarande kan göras ansvarig för undersökning och provtagning", skriver miljörättsexperten Stefan Rubenson.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Barstedt förklaras på nytt vara obehörig av Örebro tingsrätt

1 april 2022
Sedan Göta hovrätt upphävt Örebro tingsrätts beslut att förklara juristen Neo Barstedt obehörig att vara ombud vid tingsrätten, har Örebro tingsrätt fattat ett nytt beslut om saken. Barstedts beteende tyder på en allvarlig brist på omdöme och avsaknad av respekt för såväl advokatyrket som för det rättssystem han verkar i anser tingrätten.
Processrätt Straffrätt

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.