Toppnyhet

När kan avvikelse från detaljplan beviljas för teletorn?

18 februari 2022
| Analys
Vilka förutsättningar gäller för att en bygglovsansöka ska beviljas som avvikelse från en detaljplan? Advokaten Anette Rosén, specialist i fastighetsrätt, analyserar aktuella domar från Mark-och miljööverdomstolen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Client centricity – om konkurrensfördelar, att tala ”advokatska ” och bli en ”brobyggare”

17 februari 2022
| Juridikens värld
Client centricity, att arbeta klientcentrerat kan ge konkurrensfördelar, förbättra resultatet och vara en överlevnadsfaktor, i juristbranschen liksom andra branscher.
Övrigt

Fälls för människoexploatering – unik dom i HD

16 februari 2022
En restaurangägare fälls nu i Högsta domstolen (HD) för människoexploatering efter att ha vilselett en man och en kvinna till att arbeta i hans restaurang med endast kost och logi som ersättning.
Straffrätt

Storlangare begick brott inför spanarnas ögon - fick gå sin väg

14 februari 2022
Vid ett grovt narkotikabrott fick en av brottslingarna gå iväg ostört. Förhandsinformation fanns och utredningsläget var gynnsamt - men inga ansträngningar gjordes för att identifiera mannen.
Processrätt Straffrätt

”För en regnig dag” – om Stig Bergling och en svensk spionskandal

10 februari 2022
| Historiska rättsfall
Under flera år lämnade Stig Bergling ut topphemlig information till Sovjetunionen för att kunna sponsra sin extravaganta livsstil. Läs Thorsten Cars, domare i Berglingmålet, berätta om sina minnen från rättegången och om en spionskandal som skakade Sverige.
Straffrätt

Anbud förkastades under utvärderingen - kammarrätten godkänner förfarandet

10 februari 2022
| Upphandling, Offentlig upphandling
Kalmar kommun förkastade ett anbud under utvärderingen då referenser inte kunde nås. En sammanblandning av kvalificerings- och utvärderingsfaserna ansåg förvaltningsrätten. Kammarrätten tycker annorlunda och avslår ansökan om överprövning.
Offentlig rätt

MÖD: Försiktighetsprincipen kräver fler provtagningar

9 februari 2022
| Analys
Försiktighetsprincipen kräver att tillsynsmyndigheten tar nya prover från dumpade muddermassor säger Mark- och miljööverdomstolen. Miljörättsexperten Stefan Rubenson kommenterar domen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Demonstrationer och Pridetåg - var går gränsen för skolans demokratiska uppdrag?

8 februari 2022
| Kommun
Men var går egentligen gränsen för när en aktivitet med välvilligt syfte innebär en kränkning av grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen?
Skola och utbildning
Foto: Tomas Karlsson TT

Bör vi ha en Lex Natthiko?

7 februari 2022
| Krönika
Björn Natthiko Lindeblads bortgång i januari 2022 reser frågan om att kunna bestämma över sin egen död. Moa Kindström Dahlin reflekterar kring Lex Natthiko.
Hälso och sjukvård

Toppadvokat stoppas av domstol - får svidande kritik

4 februari 2022
Advokaten Neo Barstedt stoppas från att vara ombud av Örebro tingsrätt. Allvarlig brist på respekt för såväl advokatyrket som för det rättssystem han verkar i.
Processrätt Straffrätt

Ordbok gav lägre el-skatt för kryptovaluta

3 februari 2022
En anläggning där ett företag utvinner kryptovaluta är en sådan datorhall som ger rätt till lägre energiskatt. Högsta förvaltningsdomstolen avgör målet efter att ha konsulterat Nationalencyklopedin och svensk ordbok.
Skatterätt

Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten, från Uppsalaskolan till idag

3 februari 2022
| Civilrätt, Juridikens värld, Skadeståndsrätt
Varför saknar vi en längre rättighetstradition i Sverige? I podden Juridikens värld möter vi Karolina Stenlund, som skrivit avhandlingen ”Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten”. Läs ett utdrag av intervjun här.
Ersättningsrätt
Fotografier av saknade familjemedlemmar utanför domstolsbyggnaden.

Historia skrivs när förövare ställs inför rätta för grova folkrättsbrott

1 februari 2022
| Analys, Internationell rätt
En historisk dom i Tyskland. För första gången har en person som haft en chefsposition inom den syriska underrättelseapparaten dömts för folkrättsbrott av en utländsk domstol.
Straffrätt

Nya föräldraskapspresumtioner och digital bekräftelse

1 februari 2022
Vid årsskiftet infördes två nya föräldraskapspresumtioner som kompletterar den nuvarande faderskapspresumtionen.
Offentlig rätt Socialrätt Familjerätt

Barn bortfördes till IS - lättare bevisa skada efter HD-dom

31 januari 2022
Mamma förde sonen till IS mot pappans vilja. Tog sex år att komma hem. Det finns en presumtion för psykisk skada om ett barn förs till en ovan och skrämmande miljö. HD höjer skadeståndet till barn och pappa.
Straffrätt Familjerätt

Pojke fick klä av sig i trapphus – polisen kritiseras av JO

27 januari 2022
Undersökningen genomfördes på ett sådant sätt att intima delar av 16-åringens kropp kunde iakttas. Tvångsåtgärden var i sammanhanget en alltför ingripande åtgärd, menar JO.
Offentlig rätt