Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

"Lär öka osäkerheten på marknaden" – EU-domstolens dom ritar om den konkurrensrättsliga kartan

16 maj 2023
| EU-rätt, Analys
Ett förvärv kan i efterhand anses utgöra missbruk av dominerande ställning. Det slår EU-domstolen fast en färsk dom – som kan få betydande konsekvenser. "Många företagare befinner sig i en rättsligt osäker situation om vad som gäller", skriver Marios Iacovides, universitetslektor i handelsrätt, i en analys av domen.
Immaterial- och marknadsrätt

”Motstridiga domskäl” – Coen Deij om "ventilen" och rättsosäkra bedömningar

11 maj 2023
| Analys
Kammarrätten i Göteborg har nyligen gjort bedömningen att den s.k. ventilen i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler inte är tillämplig på skuldförhållanden inom Halmstad kommuns intressegemenskap. Domstolens bedömning i målen är svårbegriplig och domskälen är motstridiga, skriver skattekonsulten Coen Deij i en kritisk analys.
Skatterätt

"Materiell processledning brast i Snippamålet" – brottsrubricering kom bort

9 maj 2023
| Analys, ROA
Hovrätten upplevde sig hindrad att döma den åtalade mannen i det kontroversiella "snippamålet" för annat brott än det åklagaren uttryckligen yrkat på. "Att reducera frågan om materiell processledning till att handla om vem som gynnas av den, målsäganden eller den åtalade, leder fel", menar kammaråklagare Daniel Larson.
Straffrätt

"Giltighetspresumtionen står stark" – Wendela Hårdemark analyserar ny praxis

3 maj 2023
| Analys, ROA
Patent- och marknadsöverdomstolen har nyligen kommit med vissa klargöranden rörande interimistiska vitesförbud på det patenträttsliga området. Wendela Hårdemark, advokat och immaterialrättslig expert, analyserar rättsutvecklingen.
Immaterial- och marknadsrätt

Stiftelsejuridik, kryptovalutor och oeniga domstolar – Carl Svernlöv i färsk ROA-inspelning

25 april 2023
| ROA
Vad händer när stiftelsejuridiken möter kryptovalutornas dunkla värld? Kan ansvaret för stiftelsers förvaltning delegeras? Rättsinstanserna kom till olika slutsatser. "Det vore intressant att få frågorna prövade i högre rätt” säger Carl Svernlöv, advokat och delägare på Baker McKenzie, i en färsk ROA-inspelning.
Associationsrätt

Indiciebevisning, påskupplopp och "snippadomen" – Althin och Alhem diskuterar rättsfall

24 april 2023
| Juridikens värld
Hör tidigare stjärnadvokaten Peter Althin och överåklagaren Sven-Erik Alhem i podden Juridikens värld, diskutera några av den senaste tidens mest omtalade domar.
Straffrätt

Försumligt att låta bolag med kapitalbrist driva rättegång? – Carl Svernlöv analyserar praxis

21 april 2023
| ROA
Ett hävt avtal med ett byggbolag på ruinens brant blev starten på en rad rättsliga turer. Är det försumligt av en ensam styrelseledamot att låta ett bolag med kapitalbrist driva rättegång? I en färsk ROA-inspelning reder Carl Svernlöv, advokat och delägare på Baker McKenzie, ut vad som gäller.
Förmögenhetsrätt Ersättningsrätt

Brottsofferperspektiv eller straffpopulism? – analys av Tidöavtalets kriminalpolitik

17 april 2023
| Analys
Tidöavtalets kriminalpolitik presenteras som ett paradigmskifte. Vad menas egentligen med det? Jenny Nguyen, jurist på Civil Rights Defenders, menar att förslagen i vissa avseenden påminner om en kunskapsfientlig straffpopulism – som riskerar att underminera centrala rättsstatliga principer.
Straffrätt

Företagsbot – är det ett straff, en sanktion eller en ineffektiv rättsverkan?

17 april 2023
| Analys
Företagsböter är i praktiken ofta är den enda sanktionen för brott i näringsverksamhet – men hur följderna upplevs skiljer sig åt. "Vid ett arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada kan en liten verkstad fortfarande få samma belopp som ekonomiska jättar som t. ex. LKAB, Vattenfall eller Skanska. Det är inte rättvist på något sätt", skriver miljöåklagaren Christer B. Jarlås i en betraktelse över utvecklingen.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Är okunskap bästa försvar vid provocerad uppsägning?

29 mars 2023
| Analys, ROA
När Arbetsdomstolen i en nyligen meddelad dom prövat påståenden om provocerad uppsägning lämnas många viktiga frågor obesvarade, menar Sabina Hellborg, lektor i civilrätt. "Mot bakgrund av de krav som ställs på arbetsgivarens utredningsskyldighet hade det varit befogat med en mer ingående prövning", skriver hon i en analys av domen.
Arbetsrätt och arbetsliv

Editionsplikten v. GDPR – "ett mål av stor praktisk betydelse"

28 mars 2023
| Analys
Frågan om hur rättegångsbalkens regler om edition påverkas av GDPR står i fokus i ett färskt förhandsavgörande från EU-domstolen. "Målet kommer ha stor praktisk betydelse", menar Marios Iacovides, universitetslektor i handelsrätt vid Uppsala universitet.
Processrätt

Slutsatser från Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsärenden

27 mars 2023
| Dataskyddsförordningen, Analys, Kahn Pedersens artikelserie: Försvara sig mot IMY
Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) metod för tillsynsprocessen har genomgått stora förändringar. Cecilia Enmark, dataskyddsexpert på advokatfirman Kahn Pedersen, analyserar den tillsyn som IMY hittills har utfört – och föreslår vilka åtgärder man bör vidta för att minska risken för tillsyn.
Offentlig rätt

Ett nytt kapitel i abortfrågan: Dobbs v. Jackson – "knappast en monumental överraskning"

21 mars 2023
| Analys
USA:s högsta domstol utslag förra året i fallet Dobbs v. Jackson WHO innebär att den amerikanska konstitutionen inte längre innefattar en rätt till abort, befogenheten att reglera abort ligger nu hos till delstaterna. Filippo Valguarnera analyserar rättsutvecklingen i ljuset av historiska strider.
Familjerätt