Läs mer om:

Utgivning


2020-06-09

Allt du behöver veta om tjänstepension

Det är Sveriges största sparform, över 60 procent av allt finansiellt sparande finns där. Nu finns boken Tjänstepension ...2020-04-20

Uppdraget som inte slutar med rättsprocessen

Att stå öga mot öga med den tilltalade i en rättegång är för många brottsoffer en mycket tuff utmaning. Svåra minnen ...2020-02-05

Att bekämpa korruption – en livsviktig samhällsfråga

Korruption är förödande för ett land. Tilliten förstörs, institutioner krackelerar och viljan att betala skatt ...2020-01-29

Hitta rätt i reglerna om trafikskadeersättning

I Sverige har vi sedan lång tid krävt att motordrivna fordon ska vara trafikförsäkrade. För att säkerställa ett bra ...2020-01-23

Oseriös näringsverksamhet och sund konkurrens – ny heltäckande titel om näringsförbud

Mikael Berglund har författat den nya boken Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten. Boken vänder ...2020-01-22

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet, och där ...2020-01-17

2019 – ett omfattande utgivningsår för Norstedts Juridik

Under 2019 gick Karnov Group och Norstedts Juridik samman och vår utgivning breddades. Vi ser tillbaka på 2019 som ett ...2019-11-28

Rekordmånga ändringar i tolfte upplagan av Hyreslagen

Redan för tre decennier sedan, i förordet till den första upplagan av Hyreslagen – en kommentar, konstaterade ...2019-09-13

Detaljplanering enligt lag och praxis

Att ta fram en detaljplan är en komplex process som kräver stor kunskap och kompetens. De ständiga förändringarna i ...2019-06-20

Rätten att söka skydd - en vägledning vid asylprövning

Asylprövning och frågor kring flyktingskap är ämnen som så gott som dagligen diskuteras i media och på arbetsplatser. ...2019-05-20

Hallå! Kommunikationsrätt – från avsändare till mottagare

Juridiken kring internet, radio/tv och telefoni omfattar många rättsområden. I boken Kommunikationsrätt lotsas du ...2019-05-02

En blivande klassiker ute nu

Efter att ha varit chefsjurist på Arbetsgivarverket i två decennier gick han i pension våren 2018. Han kunde ha tagit ...2019-04-29

Att tänka på vid kapitalanskaffning från en venture capital-fond

Allt fler entreprenörer söker sig till riskkapitalaktörer för att anskaffa tillväxtkapital till sina bolag. Sverige har ...2019-04-23

Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från början och spara tid

En tydlig utveckling under de senaste åren är att anbudsgivare och andra i allt större utsträckning begär att få ta del ...2019-04-16

Socialtjänsten och arbetet med barn och unga

Många barn far illa i Sverige idag. Missförhållanden kan bero på föräldrars brister i omsorgen, som vanvård eller ...


1 ... 5