Läs mer om:

Utgivning


2020-01-23

Oseriös näringsverksamhet och sund konkurrens – ny heltäckande titel om näringsförbud

Mikael Berglund har författat den nya boken Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten. Boken vänder ...2020-01-22

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. Att skolan ska vara drogfri är en självklarhet, och där ...2020-01-17

2019 – ett omfattande utgivningsår för Norstedts Juridik

Under 2019 gick Karnov Group och Norstedts Juridik samman och vår utgivning breddades. Vi ser tillbaka på 2019 som ett ...2019-09-13

Detaljplanering enligt lag och praxis

Att ta fram en detaljplan är en komplex process som kräver stor kunskap och kompetens. De ständiga förändringarna i ...2019-06-20

Rätten att söka skydd - en vägledning vid asylprövning

Asylprövning och frågor kring flyktingskap är ämnen som så gott som dagligen diskuteras i media och på arbetsplatser. ...2019-05-20

Hallå! Kommunikationsrätt – från avsändare till mottagare

Juridiken kring internet, radio/tv och telefoni omfattar många rättsområden. I boken Kommunikationsrätt lotsas du ...2019-05-02

En blivande klassiker ute nu

Efter att ha varit chefsjurist på Arbetsgivarverket i två decennier gick han i pension våren 2018. Han kunde ha tagit ...2019-04-29

Att tänka på vid kapitalanskaffning från en venture capital-fond

Allt fler entreprenörer söker sig till riskkapitalaktörer för att anskaffa tillväxtkapital till sina bolag. Sverige har ...2019-04-23

Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från början och spara tid

En tydlig utveckling under de senaste åren är att anbudsgivare och andra i allt större utsträckning begär att få ta del ...2019-04-16

Socialtjänsten och arbetet med barn och unga

Många barn far illa i Sverige idag. Missförhållanden kan bero på föräldrars brister i omsorgen, som vanvård eller ...2019-02-04

Undvik fallgroparna - tio vanliga misstag i affärsjuridisk engelska!

De flesta svenskar kan föra sig obehindrat på engelska. Ska du göra affärer och skriva avtal ställs det dock högre krav ...2019-01-22

Varför en bok om juridisk engelska?

I samband med att Carl Svernlöv släpper fjärde upplagan av sin bok Juridisk engelska har Norstedts Juridik fått en ...2019-01-07

Ekonomisk förening - företagsformen med många möjligheter

För den som har haft tillfälle att arbeta med den föreningsrättsliga lagstiftningen är det tydligt att ekonomiska ...2018-11-21

Offentlighet eller sekretess – handläggningen steg för steg

Tillämpningen av sekretessregleringen hos myndigheterna involverar inte bara offentlighets- och sekretesslagen. Där ...2018-11-06

Framtidens upphovsrätt är redan här

När han på 1970-talet blev ombedd av dåvarande justitieministern Lennart Geijer och riksbekante Ebbe Carlson att skriva ...


1 ... 5