Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Utgivning (3)

GettyImages-614129432

Hur du arbetar med barnkonventionen i skolan

7 juni 2018
| Utgivning, Barnkonventionen
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 2020 men är redan folkrättsligt bindande i Sverige. Det innebär bland annat att man inom skolan har ett uppdrag att tillämpa den i alla delar av verksamheten. I sin nya handbok går Susann Swärd igenom hur man praktiskt kan arbeta med barnkonventionen.
GDPR-152741-edited

Nytt standardverk om GDPR byggt på över 50 års erfarenhet

28 maj 2018
| Utgivning
Med boken ”GDPR – juridik, organisation och säkerhet med dataskyddsförordningen” har författarna David Frydlinger, Tobias Edvardsson, Caroline Olstedt Carlström och Sandra Beyer skapat ett standardverk för alla inom privat och offentlig sektor som är verksamma inom dataskyddsområdet.
GettyImages-678444498

Att skriva bättre i jobbet – en basbok om brukstexter

4 maj 2018
| Utgivning
I Att skriva bättre i jobbet finns handfasta tips och råd om hur man skriver effektivt så att läsarna hittar det viktiga i texten och får den information de behöver – på ett begripligt och lämpligt språk. Språkkonsulter och Språkrådet delar generöst med sig av sin expertis. Låt dig inspireras!
paradis

Paradisläckan och företagens skatteansvar

4 maj 2018
| Utgivning
Efter den så kallade Paradisläckan har kända näringslivsprofiler, politiker och storföretag hängts ut som skattesmitare. I den efterföljande diskussionen kan två tydliga positioner utläsas i den övergripande frågeställningen: Vilket ansvar har individer och företag att betala skatt? I boken Corporate Taxation and Social Responsibility förklaras utgångspunkterna till de polariserade positionerna i debatten kring multinationella företags skattestrategier.
629098988[1]

Integritetsfrågor i arbetslivet – och svaren

26 april 2018
| Utgivning
Under en lång tid har förbundsjuristerna Erik Grahn och Susanna Kjällström hört från kollegor och andra att de saknar litteratur som på ett lättillgängligt vis går igenom juridiken avseende personlig integritet i arbetslivet. Med sin bok Anställdas integritetsskydd tänker de råda bot på den bristen. I boken fokuserar Erik Grahn och Susanna Kjällström på Arbetsdomstolens praxis kring arbetsgivarens rätt att vidta kontrollåtgärder samt på personuppgiftslagen och den kommande dataskyddsförordningens (GDPR).
senj-nyhet-nya-sociallagarna-cover

Många nyheter i lagarna som reglerar socialtjänsten

26 april 2018
| Utgivning
I sin senaste upplaga av boken Nya sociallagarna tar författarna Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson upp alla ändringar som gjorts i den lagstiftning som reglerar socialtjänsten. Bland nyheterna finns en ny hälso- och sjukvårdslag, en ny lag om framtidsfullmakter samt att spelmissbruk jämställs med annat missbruk.
sekretess20i20allman20verksamhet_3D20artikel[1]

Vad är offentligt inom allmän verksamhet

26 april 2018
| Utgivning
Offentlighetsprincipen fyller en central uppgift inom rättskipning och offentlig förvaltning. I Sigvard och Per Holstads sjätte upplaga av boken Sekretess i allmän verksamhet tar de upp frågor om offentlighetsprincipens allmänna räckvidd, bland annat vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet, och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar. Bland annat går de igenom vad det finns för olika slags sekretessregler, i vilken utsträckning sekretess gäller mellan myndigheter och vilka avvägningar som behöver göras när en handling begärs utlämnad. Även bestämmelserna om tystnadsplikt gås igenom.
rattvisan_ar_blind

Måste du kunna reglerna om kontaktförbud och europeisk skyddsorder?

11 april 2018
| Utgivning
Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder – en kommentar författad av Niklas Dahlgren. Boken vänder sig till dig som kommer i kontakt med de här frågorna, till exempel poliser, åklagare, offentliga biträden, tingsnotarier och domare.
rattvisan_ar_blind

Eget ansvar och nya skuldsaneringsregler i Nya Sociallagarna

10 april 2018
| Utgivning
I den 30:e upplagan av Nya Sociallagarna tar författarna Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson upp flera nyheter. Bland dessa de två nya skuldsaneringslagarna och förtydliganden om kommunernas ansvar kring skuldsanering, och vissa ändringar i bestämmelserna som reglerar socialtjänstens personal.
SENJ_zeteo_law_outdoor_panorama

Något att hålla i handen vid tvångsvård av barn och unga

9 april 2018
| Utgivning
Att tvångsomhänderta barn och unga är en av de mest ingripande åtgärder som samhället kan vidta. Boken Tvångsvård av barn och unga – rättigheter, utmaningar och gränszoner ger kunskap om lagstiftningen, fakta om omfattning och vårdens innehåll samt hur det sociala arbetet på området går till.
bygge_arbetsplats

Skyddsombudsrätt i ständig utveckling

4 april 2018
| Utgivning
Arbetsmiljörätten utvecklas hela tiden. Till exempel har föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö kommit efter 35 års diskussioner, och nya betydelsefulla rättsfall har avgjorts. Det är några av anledningarna till att Maria Steinbergs bok Skyddsombudsrätt kommer i en femte upplaga.
lagbok2018_app_webb_topbild_722x867_mobile

En klassiker i jeans

23 mars 2018
| Utgivning
Sveriges Rikes Lag måste utan konkurrens vara vårt lands mest välkända juristaccessoar. En ny utgåva för 2018 är i vardande och lagbokens utgivare, Högsta domstolens tidigare ordförande Johan Munck, berättar något om årets nyheter och om arbetet med denna institution.
hand_tar_bok_

En kommande klassiker för färska juridikstudenter

21 mars 2018
| Utgivning
En gedigen, pedagogisk och begriplig introduktion till juridiken – det är idén med alldeles färska Svensk juridik. Mats Persson är lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet och huvudförfattare av det blivande standardverket för juridikstudiernas början
Abstract solar pannels in circle

Kapitlet som gud glömde

19 mars 2018
| Våra experter, Utgivning
Drygt trettio år har förflutit sedan justitierådet Peter Westerlind kommenterade jordabalkens sjunde kapitel och det är hög tid för en ny. Bakom den alldeles färska kommentaren står de erfarna författarna Nils Larsson och Stieg Synnergren.
coins-currency-investment-insurance

How to order the book Corporate Taxation and social responsibility

15 mars 2018
| Utgivning
The book Corporate Taxation and Social Responsibility explains in a simple and accessible manner the challenges facing today's international tax regime, and it presents possible solutions to meet these challenges.
Close up tjej, dator speglas i glas

Immaterialrättare med SM-silver i bänkpress tänker nytt om designrätt

11 mars 2018
| Våra experter, Utgivning
Ordet design för väl oftast våra tankar till tingen omkring oss. Att också ett strukturerat arbetsmiljöarbete skulle kunna vara designat är kanske inte lika givet. Om detta och mycket annat skriver juris doktorn och SM-silvermedaljören Christina Wainikka i sin aktuella bok Designrätt.