Nytt standardverk om GDPR byggt på över 50 års erfarenhet

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning
2018-05-28

Det har inte undgått någon att EU:s dataskyddsförordning – GDPR – börjar tillämpas den 25 maj 2018. Med boken ”GDPR – juridik, organisation och säkerhet med dataskyddsförordningen” har författarna David Frydlinger, Tobias Edvardsson, Caroline Olstedt Carlström och Sandra Beyer skapat ett standardverk för alla inom privat och offentlig sektor som är verksamma inom dataskyddsområdet.

Alla omfattas

GDPR omfattar alla företag, myndigheter, föreningar och övriga organisationer som behandlar personuppgifter. Reglerna ger ett förstärkt skydd vid behandling av personuppgifter, ställer höga krav på tillämparna och leder till kraftigt ökade sanktioner vid överträdelser. Men, rätt hanterade, skapar de också många möjligheter till att bygga tillit och skaffa konkurrensfördelar i den digitala ekonomin.

Flera dimensioner

GDPR har en genomgripande påverkan på alla former av verksamhet, eftersom personuppgifter behandlas nästan överallt. Detta innebär att arbetet med GDPR alltid innefattar flera dimensioner, såväl juridiska som organisatoriska och säkerhetsmässiga. I boken behandlar författarna GDPR ur alla dessa tre perspektiv och delar med sig av såväl djupa juridiska analyser som praktiska tips över hur en engagerad dataskyddsorganisation kan skapas.

GDPR Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen Vad som gäller och hur du gör

Boken är uppdelad i fyra delar. Den första delen är allmän där författarna bland annat behandlar centrala begrepp, förhållandet mellan GDPR och andra lagar och det institutionella ramverket kring GDPR. I den andra delen ligger fokus på dataskyddsorganisationens struktur och processer. Här behandlar författarna bland annat hur en effektiv dataskyddsorganisation kan sättas upp och hur den bör arbeta för att säkerställa efterlevnad av GDPR. Den tredje delen behandlar en stor mängd centrala juridiska frågeställningar rörande insamling, radering och andra behandlingar av personuppgifter samt även informationssäkerhet. I bokens fjärde och avslutande del behandlas konsekvenserna av att inte uppfylla reglerna i GDPR.

Boken riktar sig till alla inom privat och offentlig sektor som är verksamma inom dataskyddsområdet – jurister, dataskyddsombud, ansvariga på myndigheter, ansvariga på marknads-, IT-, och HR-avdelningar, konsulter med flera.

”Det är vår förhoppning att den här boken ska underlätta vardagen för alla som arbetar med de viktiga dataskyddsfrågorna”, säger författarna David Frydlinger, verksam vid Advokatfirman Lindahl, Tobias Edvardsson vid Neqst samt Caroline Olstedt Carlström och Sandra Beyer vid Advokatfirman Lindahl, med tillsammans över 50 års erfarenhet av juridiskt och praktiskt dataskyddsarbete.