Allt du behöver veta om tjänstepension

Av: Ulf Widlund Ämne: Utgivning, Ekonomi & Näringsliv 2020-06-09

Det är Sveriges största sparform, över 60 procent av allt finansiellt sparande finns där. Nu finns boken Tjänstepension - som avhandlar allt som är värt att veta och lite till om pensionsformen. Genom sitt omfång, innehåll och de erfarna författarna blir den omedelbart ett nytt standardverk inom pensionsjuridiken. Som även den kan påverkas av den rådande coronapandemin.

- Det här är en bok som vi själva gärna hade haft när vi arbetade med de här frågorna, säger Annette Tiljander, pensionsexpert och en av tre medförfattare till boken.
- Den handlar om hela tjänstepensionsmarknaden, alla typer av tjänstepensioner täcks i boken.

Tjänstepensionssystemet har över tid blivit allt viktigare som ett komplement till den allmänna pensionen. Genom kollektivavtal är ungefär 9 av 10 anställda anslutna till tjänstepensionssystemet. Förutom att komplettera den allmänna pensionen innehåller tjänstepensionen också viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd. Den som arbetar inom stat och kommun har alltid tjänstepension. Hos privata arbetsgivare är det däremot inte alltid självklart.

Magnus-Dahlgren-600x600

Stort behov av en ny bok
Initiativet till boken kom från Magnus Dahlgren, advokat med byrå i eget namn. När han kom i kontakt med Annette Tiljander och Björn Nilsson, båda med lång erfarenhet av pensionsfrågor, kom skrivandet igång. Avsikten var först att uppdatera en bok inom ämnet från 1990-talet, men snabbt kom de till insikt om att det mesta behövdes göras om från grunden.
- Sedan 1997 har det inte kommit någon riktigt bra och relevant bok som riktar sig till specialister på tjänstepension såsom jurister, revisorer, myndighetsfolk och lagstiftare, säger Annette Tiljander.
- Det har hänt oerhört mycket under åren som gått. Det har kommit en hel del ny lagstiftning inom skatterätt, civilrätt, näringsrätt och andra viktiga rättsområden. Nya EU-direktiv har också tillkommit, vilket vår bok täcker.
- Det allmänna pensionssystemet ändrades i slutet av 1990-talet, och på det följde ändringar i kollektivavtalssystemen, fyller Björn Nilsson i.
- Innan dess hade fondförsäkring kommit som alternativ och senare flytträtten, vilket också fått en lagreglering. Allting finns med i vår bok.

Annette-Tiljander-600x600Olika vinklar ger starkare helhet
Av författarna är Magnus Dahlgren och Annette Tiljander jurister, men inte Björn Nilsson. Han är aktuarie och kan titulera sig pensionsexpert genom sin långa erfarenhet på området. Olika bakgrund ger olika erfarenheter vilket gör att författarna kompletterar varandra. Det har även gjort skrivandet roligare.

- Vi har stött och blött de olika infallsvinklar vi har haft. Annette och Magnus som jurister har kanske mer haft fokus på att beskriva hur regelverket fungerar, och jag har varit lite mer berättande, säger Björn Nilsson, som även kan berätta att coronavirusets härjningar kan ha en viss inverkan på tjänstepensionen en tid framåt.
- Det finns beräkningar för hur sannolikt det är att befolkningen dör i viss ålder, och vi vet att livslängden ökar och att livslängdskurvor påverkar försäkringarna.
- Men nu dör det lite fler som har tjänstepension och då kan det påverka prognoserna, eftersom det är de äldre som kostar pengar i systemet. Men om nuvarande situation är övergående blir det ingen dramatik på lång sikt.

Bjorn-Nilsson-600x600Förhoppning om att hjälpa många
I andra länder, som USA, kan pensionsmedlen vara placerade i det egna företagets aktier vilket gör att pensionen kan gå förlorad om bolaget går i konkurs. I den svenska modellen är pensionerna tryggade genom kreditförsäkring även om pengarna är placerade i företaget. Den vanligaste är att tjänstepensioner tecknas i försäkringsföretag, ca 80 % av alla tjänstepensioner finns i olika försäkringsföretag. Men de som sitter i styrelser för de olika organ som förvaltar pensionspengarna, till exempel arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter, har ändå ett stort ansvar.
- Utifrån praxis och förarbeten berättar vi hur man ska tolka lagstiftningen, säger Annette Tiljander. Det kommer ganska få rättsfall inom det här området och är man inte insatt får man därför leta mycket för att hitta dem.
 - Vi som har arbetat med pensionsstiftelser och tjänstepension under lång tid har många gånger inte kunnat hitta svaren på olika juridiska frågeställningar, På det sättet tror vi att många kommer att ha hjälp av boken, säger hon avslutningsvis.

TjänstepensionBoken Tjänstepension omfattar de lagar och regler som gäller för försäkringsföretag men beskriver också pensionsstiftelser, skuldföring i balansräkning och även den nya företagsformen tjänstepensionsföretag.

Boken vänder sig i första hand till olika specialister som jobbar med tjänstepensionsfrågor hos arbetsgivare, försäkringsbolag, revisionsbyråer, advokatbyråer eller myndigheter.