Heltäckande vägledning när barn ska omhändertas

Av: Ulf Widlund Ämne: Social omsorg & Familjerätt, Utgivning 2020-08-26

Barn som far illa är något av det svåraste som samhället har att hantera. När det ska ske omedelbart och mot föräldrarnas vilja måste svåra överväganden ofta göras under tidspress, samtidigt som det inte får tummas på rättssäkerheten. Nu har den första boken som ger socialtjänst och jurister en heltäckande vägledning genom denna process kommit.

- Boken ska vara till hjälp när man ska bedöma om förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande är uppfyllda och hur ett ärende enligt 6 § LVU ska handläggas, förklarar bokens huvudförfattare Carl-Gustaf Tryblom.
- Ett sådant beslut måste i många fall tas mycket snabbt och på ett ofullständigt underlag, samtidigt som kraven på rättssäkerhet är höga.

Nuvarande lagstiftning – lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU – har nästan trettio år på nacken. Enligt Carl-Gustaf Tryblom är det en juridisk materia som det i huvudsak råder samsyn kring, men då den ska täcka många olika situationer kan den uppfattas som svårtillämpad. Samhällsutvecklingen gör också att nya frågeställningar uppkommer.
- Dataspelande var ju inte aktuellt som grund för tvångsomhändertagande för 20-30 år sedan, eller nätmissbruk där man träffar äldre män på nätet, eller nya psykiatriska diagnoser. Även det så kallade hedersrelaterade våldet är nytt och problematiken med barn i 12-13 års åldern som är inblandade i grov kriminalitet har ökat sedan LVU tillkom. Ändå är det den här ganska gamla lagstiftningen som ska tillämpas, säger han.

omedelbart-omhandertagande-barn-1200x1200

I bästa fall hade det funnits en given modell som alltid kunde följas för hur ett ärende om ett omedelbart omhändertagande skulle handläggas, men fallen skiljer sig åt så mycket att det inte är möjligt. Istället beskriver boken en metod där man genom att följa lagtextens resonemang hjälper handläggarna att kvalitetssäkra besluten.
- Vid ett omedelbart omhändertagande ska det å ena sidan bli rätt i sak och barnen ska skyddas, men å andra sidan får man inte ta beslut som inte är motiverade. Att få ihop snabbheten, rättssäkerheten och det ofullständiga beslutsunderlaget på ett vettigt sätt är vad vi har gjort i vår bok.

Carl-Gustaf Tryblom har under många år varit byråchef på Justitieombudsmannen, JO, med ett särskilt ansvar för tillsynen över socialtjänsten, och han har tidigare skrivit och medverkat till andra böcker på området.

- Jag har jobbat med socialrätt på JO hela tiden, och omedelbart omhändertagande av barn har varit en central del i det. De tankar, idéer och erfarenheter som Jag har samlat på mig genom åren är det jag försöker få fram.

Förutom de traditionella rättskällorna, såsom förarbeten och domstolspraxis, baseras boken på en mängd JO-beslut. Där tas sådant upp som inte alltid behandlas av domstolarna. I sina beslut kan JO också ge vägledning för de som är verksamma inom rättsområdet på ett sätt som domstolarna inte gör i sin praxis. 

- Många av de som arbetar med det här ute i kommunerna är inte jurister, men måste ändå hantera en svår juridisk materia under tidspress, påtalar han.

Citat-BTJ-test3

En av de svåraste frågorna för framtiden är återföreningsproblematiken. Det var det som det uppmärksammade fallet angående Lilla Hjärtat handlade om – fanns det skäl nog att flytta barnet till de biologiska föräldrarna? Det är en svårlöst fråga där opinionen gått fram och tillbaka genom åren. Kanske kan nya politiska initiativ att lösa det, hoppas Carl-Gustaf Tryblom. Lagstiftningen är dock inriktad på att ett omhändertaget barn förr eller senare ska flytta tillbaka till sina föräldrar.

- I fallet med Lilla Hjärtat var det inte socialförvaltningen som gjort något kontroversiellt, de ville ju att flickan skulle vara fortsatt omhändertagen men domstolen dömde på ett annat sätt. Hennes öde belyser verkligen problematiken kring återföreningar.

Boken Omedelbart omhändertagande av barn och unga är skriven av Carl-Gustaf Tryblom tillsammans med socionomen Tomas Törnqvist och juristen Caroline Hellström. Den finns nu utgiven på Norstedts Juridik.