Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Utgivning

Heltäckande vägledning när barn ska omhändertas

26 augusti 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Utgivning
Boken "Omedelbart omhändertagande av barn och unga" är till hjälp när man ska bedöma om förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande är uppfyllda och hur ett ärende enligt 6 § LVU ska handläggas.

Allt du behöver veta om tjänstepension

9 juni 2020
| Utgivning, Ekonomi & Näringsliv
Nu finns boken Tjänstepension som avhandlar allt som är värt att veta och lite till om pensionsformen. Med sitt omfång, innehåll och erfarna författare blir den ett nytt standardverk inom pensionsjuridiken.

Uppdraget som inte slutar med rättsprocessen

20 april 2020
| Utgivning
Nu har handboken Målsägandebiträdet i rättsprocessen kommit ut. Med den vill författaren och advokaten Eva Andersson öka medvetenheten om den viktiga roll som målsägandebiträdet har.
Straffrätt

Att bekämpa korruption – en livsviktig samhällsfråga

5 februari 2020
| Utgivning
Thorsten Cars och Natali Engstam Phalén har författat fjärde upplagan av boken Mutbrott – en självklar referens för de som försöker greppa ett komplext juridiskt område som påverkar hela samhället.

Hitta rätt i reglerna om trafikskadeersättning

29 januari 2020
| Utgivning, Trafik & Transport
I Trafikskadelagen - en kommentar, förklaras trafikskadelagen paragraf för paragraf samt hur lagen förhåller sig till EU-rätten, med hänvisningar till EU-domstolens praxis och till relevanta EU-direktiv.

Oseriös näringsverksamhet och sund konkurrens – ny heltäckande titel om näringsförbud

23 januari 2020
| Utgivning, Näringsrätt
Mikael Berglund har författat den nya boken Näringsförbud som i första hand vänder sig till praktiker inom ekonomi och juridik som behöver orientera sig i en ny lagstiftning och tar även upp näringsförbudet i ett internationellt perspektiv.

Att få drogpolicyer inom skolan att fungera i verkligheten

22 januari 2020
| Utgivning
Skolan är den viktigaste arenan för drogförebyggande arbete. I boken Vägar till en narkotikafri skola ger Staffan Hübinette vägledning för framgång i det drogförebyggande arbetet, från teori till praktik.
Skola och utbildning

2019 – ett omfattande utgivningsår för Norstedts Juridik

17 januari 2020
| Utgivning
2019 var ett händelserikt utgivningsår för Norstedts Juridik med omfattande utgivning på många områden. Här kan du ladda ner vår bokkatalog med hela årets utgivning.
GettyImages-1170216083-1200x630

Rekordmånga ändringar i tolfte upplagan av Hyreslagen

28 november 2019
| Entreprenad- och fastighetsrätt, Utgivning
Den tolfte upplagan av Hyreslagen är uppdaterad med rekordmånga ändringar som syftar till att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden.
GettyImages-832284032-1200x630-72ppi

Detaljplanering enligt lag och praxis

13 september 2019
| Utgivning
Detaljplanehandboken är avsedd att bidra till kompetensutvecklingen och ge grundläggande kunskap i regler och rättspraxis vad gäller process, utformningen, innehåll i och genomförande av detaljplaner.
NJ-GettyImages-622538952-1200x630

Rätten att söka skydd - en vägledning vid asylprövning

20 juni 2019
| Utgivning, Förvaltningsrätt
Asylprövning och frågor kring flyktingskap är ämnen som diskuteras flitigt i media och på arbetsplatser. I den senaste upplagan av boken Asylrätt, en praktisk introduktion ger Madelaine Seidlitz dig juridisk vägledning på området, steg för steg.
Offentlig rätt
GettyImages-952067554-1200x630

Hallå! Kommunikationsrätt – från avsändare till mottagare

20 maj 2019
| Utgivning
Juridiken kring internet, radio/tv och telefoni omfattar många rättsområden. I boken Kommunikationsrätt får en god överblick över de lagar och bestämmelser som gäller inom rättsområdet.
GettyImages-121025448-1200x630-72ppi

En blivande klassiker ute nu

2 maj 2019
| Utgivning
LOA är en viktig del av den svenska arbetsrätten. Karl Pfeifer kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun.
GettyImages-1011182136-1200x630-72ppi

Att tänka på vid kapitalanskaffning från en venture capital-fond

29 april 2019
| Utgivning
Sex parametrar en entreprenör bör ha i åtanke och vara förberedd på när man söker sig till riskkapitalaktörer för att anskaffa tillväxtkapital till sina bolag.

Sekretessprövning vid offentlig upphandling – gör rätt från början och spara tid

23 april 2019
| Utgivning
Boken, Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början.
GettyImages-802252956-1200x630-72ppi

Socialtjänsten och arbetet med barn och unga

16 april 2019
| Utgivning
Tomas Törnqvists och Carl-Gustaf Trybloms bok, Socialtjänstens insatser för barn och unga, ger en inblick i de juridiska förutsättningarna för socialtjänstens komplexa arbete med barn och unga.