Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Utgivning (4)

skola

Chef eller skyddsombud i skolan – vad gäller

9 februari 2018
| Utgivning
Har du som chef eller skyddsombud ett konkret arbetsmiljöproblem att hantera? I Göran Söderlöfs och Tor Nitzelius bok Skolans arbetsmiljö, fjärde upplagan, kan du hitta en beskrivning av detta i något av bokens typfall och svaren på många svåra frågor.
stockholm-royal-palace-picture-id512100768[1]

Den nya kommunallagen – en sorts grundlag för Sveriges kommuner

29 januari 2018
| Utgivning
Den 1 januari 2018 ersatte en ny kommunallag den tidigare från 1991. I Olle Lundins och Tom Madells lagkommentar behandlas den nya kommunallagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall.
barn_korridor

Barnäktenskap i Sverige och lagen – nu och i framtiden

18 oktober 2017
| Utgivning
Barnäktenskap och månggifte är två företeelser som högaktuella för lagstiftaren. Vad gäller idag, hur ska Sverige ställa sig och vad blir konsekvenserna? Bland annat dessa frågor behandlas i Ulf Bergquists och Anna Fayads nya lagkommentar om internationell äktenskapsrätt.
digital marknadsföring-678709-edited

Tullrätt - hur hänger det ihop

6 oktober 2017
| Utgivning
All handel med länder som inte är medlemmar i EU involverar på ett eller annat sätt tullrättsliga frågor. För den som bedriver internationell handel är det därför viktigt att försäkra sig om att ha goda kunskaper på området.
utmarkelser_220x180_madeleine_leijonhufvud

Madeleine Leijonhufvud: Äntligen!

2 oktober 2017
| Våra experter, Utgivning
Madeleine Leijonhufvud är nöjd. För första gången finns det ett konkret förslag som speglar den verklighet som offer för sexuella övergrepp upplever, och en plan för en ny lag som gör det straffbart att utföra allvarliga sexualhandlingar utan att försäkra sig om att den andra personen vill detta.
digital marknadsföring-678709-edited

Affärsrätten – både olja och broms i maskineriet

26 september 2017
| Utgivning
Antologin Modern affärsrätt innehåller bidrag från den forskning som bedrivs inom ramen för Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU). Boken tar upp aktuella, angelägna rättsliga frågor inom dagens affärsliv och reder ut frågeställningar av betydelse för ekonomiska aktörer.
aldre_pensionar

Äldrerätt – ett nytt rättsområde för en åldrande befolkning

25 september 2017
| Utgivning
Boken Äldrerätt – ett nytt rättsområde ger en introduktion till att förstå de särskilda problem och utmaningar en åldrande befolkning innebär på viktiga samhällsområden, men också om samhällets och rättens roll att tillgodose den åldrande människans behov och grundläggande rättigheter.
People moving outside

Den heltäckande handboken för gode män och förvaltare

22 september 2017
| Utgivning
Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? Dessa och många andra frågor besvaras i "Gode mannens ABC", den heltäckande handboken för gode män och förvaltare.
Three people talking w IPad

Personaljuridik – ett standardverk i ständig utveckling

18 september 2017
| Våra experter, Utgivning
Med sin bok Personaljuridik har Tommy Iseskog skapat en lärobok, en handbok och ett nytt begrepp. Efter 38 år är boken, nu i sin trettionde upplaga, lika aktuell och uppdaterad med den senaste lagstiftningen och de senaste intressanta rättsfallen.
barn_korridor

Utlänningslagen med kommentarer – mycket nytt i 11:e upplagan

12 september 2017
| Utgivning
Migrations- och flyktingfrågor är ständigt aktuella och utlänningslagstiftningen är i många avseenden svårtillgänglig. I 11:e upplagan av sin kommentar till utlänningslagen har författarna Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö aktualiserat innehållet fram till den 1 juli 2017.
GettyImages-524908206

Unikt hjälpmedel för bättre statlig förvaltning

7 september 2017
| Utgivning
Behovet av god förvaltningskultur i statsförvaltningen har fått stor uppmärksamhet på sistone. ”Statlig tjänsteman – vilka regler gäller för dig?” är den första boken som ger en samlad praktisk introduktion till hur statliga myndigheter fungerar, vad statstjänstemän bör veta och hur de bör agera.
skola

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger ger svaren på de svåra frågorna

6 september 2017
| Utgivning
”Äntligen får jag svar på många svåra arbetsrättsliga frågor” skrev tidningen SkolLedaren i sin recension av första upplagan, och både fackliga och arbetsgivarrepresentanter har uttryckt sin uppskattning för Arbetsrätt för skolledare och pedagoger.
GettyImages-524908206

Polislagen. En kommentar - standardverket

6 september 2017
| Utgivning
Polislagen - En kommentar, utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld med mera.
hand_tar_bok_

När snö blir en ordningsfråga

30 augusti 2017
| Våra experter, Utgivning
Hur kan polisen att ingripa vid demonstrationer, vilket ansvar har en fastighetsägare för sina snöiga hustak, och vad omfattar egentligen maskeringsförbudet vid idrottsevenemang. Kazimir Åbergs fjärde upplaga av Ordningslagen - kommentar och rättspraxis svarar på dessa och många andra frågor.
barn_korridor

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar

28 augusti 2017
| Utgivning
I andra upplagan av sin bok Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar ger Jan Melander vägledning om hur rättsreglerna om bland annat kränkande behandling och diskriminering ska förstås och användas för att hjälpa lärare och skolledare att nå goda studieresultat och utveckla eleverna.
barn_korridor

Ensamkommande barns rättigheter mångas ansvar

18 augusti 2017
| Utgivning
Under de senaste åren har många ensamkommande barn ansökt om asyl i Sverige. Det ställer stora krav på myndigheter och civilsamhället men också på de gode männen. Boken Ensamkommande barns rätt ger de aktörer som finns kring de här barnen kunskap om vem som gör vad och vad varje aktörs uppgift är.