Läs mer om:

Utgivning


2019-01-22

Varför en bok om juridisk engelska?

I samband med att Carl Svernlöv släpper fjärde upplagan av sin bok Juridisk engelska har Norstedts Juridik fått en ...2019-01-07

Ekonomisk förening - företagsformen med många möjligheter

För den som har haft tillfälle att arbeta med den föreningsrättsliga lagstiftningen är det tydligt att ekonomiska ...2018-11-21

Offentlighet eller sekretess – handläggningen steg för steg

Tillämpningen av sekretessregleringen hos myndigheterna involverar inte bara offentlighets- och sekretesslagen. Där ...2018-11-06

Framtidens upphovsrätt är redan här

När han på 1970-talet blev ombedd av dåvarande justitieministern Lennart Geijer och riksbekante Ebbe Carlson att skriva ...2018-11-01

Köpt något på nätet eller av en telefonförsäljare – vilka rättigheter har du?

I takt med ökad näthandel har den konsumentskyddande lagstiftningen och distansavtal fått allt större praktisk ...2018-10-26

Nya brottsdatalagen – allt i ett

Den 1 augusti trädde nya regler ikraft vad gäller behandlingen av personuppgifter inom det brottsbekämpande området. ...2018-10-08

Många nyheter i trafikens egen lagbok

Nu finns en ny upplaga av Trafikförfattningar från Norstedts Juridik. Det är den fyrtiosjätte i ordningen med ovanligt ...2018-10-04

Företagsförvärv – hur klara konkurrensprövningen?

Den svenska kontrollen av konkurrensfrågorna vid företagsförvärv bygger till stor del på EU:s motsvarande regler. I ...2018-09-25

Välkänd sextett kommenterar MBL hos Norstedts Juridik

Nu finns en alldeles ny kommentar till de trettiotvå första paragraferna i medbestämmandelagen – MBL i Gula Biblioteket ...2018-09-20

Ditt stöd vid tillämpningen av LSS

Trots den stora betydelse lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS - har för enskilda individer ...2018-09-18

Nu finns Insolvensrättslig Tidskrift i Zeteo!

I oktober 2016 kom det första numret av Insolvensrättslig Tidskrift ut. Initiativtagare till den, liksom till Akademien ...2018-09-04

”Det rättsliga landskapet har förändrats”

-Ny upplaga av Förvaltningsrättens grunder från Norstedts Juridik. Efter att en ny förvaltningslag trätt i kraft, ...2018-08-09

Ny utgåva av standardverket om aktiebolagslagen

Den trettonde utgåvan av kommentaren till aktiebolagslagen i Gula Biblioteket hos Norstedts Juridik är nu klar och ...2018-08-09

”Vi använder den själva nästan dagligen som uppslagsverk”-många nyheter i kommentaren till takeover-reglerna

Nya regler och ny praxis. Det har hänt mycket på takeover-området på senare år. Därför finns det nu en ny upplaga av ...2018-06-21

”Business as usual” med barnkonventionen som lag?

Nej, den nya lagen kommer att kräva ett mer aktivt förhållningssätt i styrning och ledning för att säkerställa barnets ...


2 ... 5