Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Utgivning (2)

Bild artikel Juridisk engelska-1

Varför en bok om juridisk engelska?

22 januari 2019
| Utgivning, Carl Svernlöv
Intervju med Carl Svernlöv, författare till boken Juridisk engelska. Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket.Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad och disposition kan bidra till detta.
SENJ_blog_ekonomiskaföreningar

Ekonomisk förening - företagsformen med många möjligheter

7 januari 2019
| Utgivning
För den som har haft tillfälle att arbeta med den föreningsrättsliga lagstiftningen är det tydligt att ekonomiska föreningar nu erbjuder ett mycket flexibelt sätt att driva näringsverksamhet. Nu kommer författarna Anders Mallmén, Sten Andersson och Bo Thorstorp med en ny kommentar till lagen om ekonomiska föreningar där de bland annat lyfter fram möjligheterna med ekonomiska föreningar som företagsform.
papper

Offentlighet eller sekretess – handläggningen steg för steg

21 november 2018
| Utgivning
Tillämpningen av sekretessregleringen hos myndigheterna involverar inte bara offentlighets- och sekretesslagen. Där finner vi även myndighetsspecifika erfarenheter, handläggares värderingar och myndighetskultur och de förvaltningsrättsliga kraven på handläggningen. Summan av alla dessa delar blir effekten av lagen för den enskilde. Utifrån det perspektivet går Mikael Ahola i boken Offentlighet eller sekretess – handläggningen steg för steg igenom något som inte avhandlats i andra böcker, nämligen myndigheternas tillämpning av sekretessreglerna.
GettyImages-1011221028

Framtidens upphovsrätt är redan här

6 november 2018
| Utgivning
När han på 1970-talet blev ombedd av dåvarande justitieministern Lennart Geijer och riksbekante Ebbe Carlson att skriva en bok om upphovsrätt blev titeln ”Copyright”. Nu när boken har kommit i sin tionde upplaga kan Henry Olsson konstatera att den lilla oansenliga bok han skrev för 40 år sedan har utvecklats till en modern klassiker, och att framtidens upphovsrätt redan är här.
GettyImages-514568144

Köpt något på nätet eller av en telefonförsäljare – vilka rättigheter har du?

1 november 2018
| Utgivning
I takt med ökad näthandel har den konsumentskyddande lagstiftningen om distansavtal fått allt större praktisk betydelse. I boken Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kommenterar Anne Kuttenkeuler regelverket och rättsläget utifrån sina erfarenheter från lagstiftningsarbete och som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
GettyImages-641382150

Nya brottsdatalagen – allt i ett

26 oktober 2018
| Utgivning
Den 1 augusti trädde nya regler ikraft vad gäller behandlingen av personuppgifter inom det brottsbekämpande området. Dataskyddsdirektivet inkorporerades genom brottsdatalagen i svensk lagstiftning, och en ny struktur gäller nu inom området. Hans-Olof Sandén ger på Norstedts Juridik nu ut en kommentar där han går igenom och kommenterar det nya regelverket.
trafik

Många nyheter i trafikens egen lagbok

8 oktober 2018
| Utgivning, Trafik & Transport
Nu finns en ny upplaga av Trafikförfattningar från Norstedts Juridik. Det är den fyrtiosjätte i ordningen med ovanligt många nyheter.
GettyImages-815573944

Företagsförvärv – hur klara konkurrensprövningen?

4 oktober 2018
| Utgivning
Den svenska kontrollen av konkurrensfrågorna vid företagsförvärv bygger till stor del på EU:s motsvarande regler. I boken Svensk kontroll av företagsförvärv sammanfattar Per Karlsson på ett systematiskt sätt regelverken och rättsläget utifrån sina erfarenheter från lagstiftningsarbete, praktik och tillsynsarbete med företagskoncentrationer. Här kommer tio tips eller fallgropar som företag och advokater bör tänka på vid företagsförvärv som ska prövas av konkurrensmyndighet, EU-kommissionen eller Konkurrensverket.
arbetsrattsliga-forhandlingar-1200x630

Välkänd sextett kommenterar MBL hos Norstedts Juridik

25 september 2018
| Utgivning
Nu finns en alldeles ny kommentar till de trettiotvå första paragraferna i medbestämmandelagen – MBL i Gula Biblioteket hos Norstedts Juridik. Jonas Malmberg – ordförande i Arbetsdomstolen – är en av kommentarens sex författare.
rullstrol_lss-434011-edited

Ditt stöd vid tillämpningen av LSS

20 september 2018
| Utgivning
Trots den stora betydelse lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS - har för enskilda individer saknar den önskvärd logik och är svår att tillämpa. Med LSS-boken vill författarna Ellinor Englund och Ylva Lindblom, som är förbundsjurister på Sveriges Kommuner och Landsting, ge ett stöd i arbetet åt de handläggare och förtroendevalda inom kommuner och landsting som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen.
SENJ_-zeteo-insolvensrattslig-tidskrift-square-1

Nu finns Insolvensrättslig Tidskrift i Zeteo!

18 september 2018
| Utgivning, Zeteo
Nu finns hela utgivningen av Insolvensrättslig Tidskrift i Zeteo hos Norstedts Juridik. Läs intervjun med ansvarig utgivare Maria Karlsson Tuula och läs en artikel ur tidskriften.
senj-nyhet-stampel-beslut

”Det rättsliga landskapet har förändrats”

4 september 2018
| Utgivning
Efter att en ny förvaltningslag trätt i kraft, ligger nu äntligen en ny upplaga av Förvaltningsrättens grunder klar. Det är Ulrik von Essen, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, som tagit över författandet och det är inte mycket som är sig likt sedan titeln senast kom ut för drygt tio år sedan.
SENJ-ABL-blogg

Ny utgåva av standardverket om aktiebolagslagen

9 augusti 2018
| Utgivning
Aktiebolagslagen, del I-III. Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 13.
SENJ-wp-takeover-blog

”Vi använder den själva nästan dagligen som uppslagsverk”-många nyheter i kommentaren till takeover-reglerna

9 augusti 2018
| Utgivning
Ny upplaga av Takeover-reglerna – en kommentar i Gula Biblioteket från Norstedts Juridik. I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översikt över motsvarande takeover-regler för Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och Nordic MTF. Reglerna gäller i ny lydelse sedan den 1 april 2018. Verket innehåller även en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
GettyImages-827490826

”Business as usual” med barnkonventionen som lag?

21 juni 2018
| Utgivning, Barnkonventionen
Nej, den nya lagen kommer att kräva ett mer aktivt förhållningssätt i styrning och ledning för att säkerställa barnets rättigheter. Bland annat ger den en rätt att överklaga beslut som man upplever strider mot barnkonventionen till förvaltningsrätten.
GettyImages-678744464

Höga krav på handläggningen i offentlig förvaltning

14 juni 2018
| Utgivning
Alla människor och företag kommer i kontakt med myndigheter och är beroende av deras beslut. I sin bok Arbete i offentlig förvaltning beskriver och diskuterar Ulrik von Essen ärendehandläggningen inom såväl statliga som kommunala myndigheter samt reglerna som styr denna.