Ekonomisk förening - företagsformen med många möjligheter

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2019-01-07
För den som har haft tillfälle att arbeta med den föreningsrättsliga lagstiftningen är det tydligt att ekonomiska föreningar nu erbjuder ett mycket flexibelt sätt att driva näringsverksamhet. Nu kommer författarna Anders Mallmén, Sten Andersson och Bo Thorstorp med en ny kommentar till lagen om ekonomiska föreningar där de bland annat lyfter fram möjligheterna med ekonomiska föreningar som företagsform.

En ekonomisk förening är ett annat slag av företag än ett aktiebolag. Den ekonomiska föreningen är alltid ett företag för samverkan mellan flera (producenter, konsumenter, anställda eller andra) som själva är beredda att delta i verksamheten.

Den öppna associationformen
Medan aktiebolaget är en”sluten association” begränsat av antalet aktier, är en ekonomisk förening en ”öppen association” som utgår från att medlemmar kan ansluta sig och lämna föreningen. Dessutom ger lagstiftningen numera också möjlighet att släppa in medlemmar som inte vill delta på annat sätt än genom en kapitalinsats (”investerande medlemmar”) vilket ger möjligheter som ännu inte kommit till större användning.

Något som ligger i tiden är medarbetarägda företag, till exempel konsultverksamheter och start-ups.

Av dessa skäl passar ekonomisk förening inte enbart för traditionell producent- eller konsumentkooperation utan företagsformen är utmärkt att användas i andra sammanhang där flera vill driva näringsverksamhet tillsammans. Något som ligger i tiden är medarbetarägda företag, till exempel konsultverksamheter och start-ups. Den ekonomiska förening kan också vara samverkansform i privat/offentliga projekt.

 

Nya lagen tydligare                                                    SedLagen om ekonomiska föreningaran den 1 juli 2018 finns det en ny lag om ekonomiska föreningar, som genom ny språklig och redaktionell utformning är avsedd att ge en lika tydlig bild av vad som gäller för ekonomiska föreningar som 2005 års aktiebolagslag ger beträffande aktiebolag. De flesta nyheterna, i förhållande till äldre rätt, infördes redan genom de ändringar i 1987 års föreningslag som gjordes 2016.

Anders Mallmén gav 1987 ut en kommentar till 1987 års föreningslag. Den kommentaren har därefter kommit ut i tre nya upplagor, den senaste 2016, och nu kommer alltså lagkommentaren till den nya lagen. Tillkomsten av den nya lagen har gjort det helt nödvändigt att skriva om kommentaren på nytt. Författarna bakom kommentaren är, utöver Anders Mallmén, Sten Andersson och Bo Thorstorp, vilka båda deltog i det utredningsarbete som föregick den nya lagen.

 

Läs mer och beställ lagkommentaren