Företagsförvärv – hur klara konkurrensprövningen?

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-10-04

Den svenska kontrollen av konkurrensfrågorna vid företagsförvärv bygger till stor del på EU:s motsvarande regler. I boken Svensk kontroll av företagsförvärv sammanfattar Per Karlsson på ett systematiskt sätt regelverken och rättsläget utifrån sina erfarenheter från lagstiftningsarbete, praktik och tillsynsarbete med företagskoncentrationer.

Svensk kontroll av företagsförvärvDet är ofta bråttom. Man vill inte tappa tempot utan få ett snabbt och klart godkännande från konkurrensmyndigheten, utan att behöva ge upp någon affärsdel. Osäkerhet och tidsutdräkt kan påverka viktiga värden för de inblandade företagen och deras ägare. Om köparen sedan inte godkänns finns det alltid en mindre konkurrent i en ny försäljningsprocess där bolaget blir mer svårsålt och där värdet och köpeskillingen kan bli lägre. 

Här kommer tio tips eller fallgropar som företag och advokater bör tänka på vid företagsförvärv som ska prövas av konkurrensmyndighet, EU-kommissionen eller Konkurrensverket.

1. Missa inte några risker med företagsförvärvet, chansa inte från ett kommersiellt och legalt perspektiv.
2. Slarva inte med att sätta upp en rimlig tidplan för transaktionen.
3. Blås inte upp i skriftliga säljdokument att företaget är dominerande eller liknande.
4. Missa inte att få till kontraktuella åtaganden från din motpart avseende konkurrensrättsliga risker.
5. Anmäl företagskoncentrationen frivilligt om legal säkerhet och timing är viktigt för parten, även om det inte är obligatoriskt. Det gäller i det fall du riskerar att Konkurrensverket annars begär in en anmälan (vissa mindre företagsförvärv behöver dock aldrig prövas).
6. Undvik att genomföra affären före ett godkännande av företagskoncentrationen. Man kommer inte i ett bättre läge om man gör det.
7. Avstå från så kallade gun jumping-aktiviteter, det vill säga att affären genomförs redan innan godkännande.
8. Ge korrekt information till myndigheten och domstolarna. Vilseledande information kan hos Konkurrensverket leda till att klockan stoppas för handläggningen och att ärendet därför tar längre tid. Dessutom kan det skada förtroendet för affären. När det gäller EU-kommissionen riskerar man konkurrensböter för fel information och för implementering av affären innan den är godkänd.
9. Ge strukturella åtaganden i god tid.
10. Undvik beteendemässiga åtaganden, eftersom det är svårare att nå framgång med beteendemässiga än strukturella åtaganden. (Det framgår av till exempel Kronfågels försök att förvärva Lagerberg år 2015–16 och Schibsteds försök att förvärva Hemnet år 2016).

Per Karlsson har i många år varit chefsjurist på Konkurrensverket. Han har tidigare varit verksam som advokat vid Advokatfirman Vinge i Stockholm och som rättssakkunnig i Näringsdepartementet med inriktning på konkurrens- och EU-rättsliga frågor. Han har även varit utredningssekreterare i en och expert i ett tiotal statliga utredningar på området under de senaste 20 åren.

 

Läs mer om den svenska kontrollen av företagsförvärv