Varför en bok om juridisk engelska?

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning, Carl Svernlöv 2019-01-22

I samband med att Carl Svernlöv släpper fjärde upplagan av sin bok Juridisk engelska har Norstedts Juridik fått en intervju med honom.

Carl du är ju mest känd som författare inom associationsrätt, vad fick dig att skriva om juridisk engelska?
Juridisk engelska är ju faktiskt min första bok, som kom innan jag började skriva om associationsrätt. Fröet till boken såddes när jag läste en kurs i Legal Writing på University of Minnesota 1987 och insåg att den svenska juristutbildningen helt saknade motsvarighet. När jag började jobba som baby lawyer på Baker McKenzie i New York tre år senare hade jag stor nytta av det jag lärt mig på kursen. Det hade jag även med mig när jag flyttade tillbaka till Sverige 1993. Från början var det som så småningom blev Juridisk engelska en del i ett mer ambitiöst projekt om att skriva kommersiella avtal. Men efter ett tag bestämde jag mig för att ge ut den separat. Den första upplagan kom ut 1995.

Men är det inte stor skillnad på behovet av en bok om juridisk engelska i engelskspråkiga länder och i Sverige?
Ja så är det förstås. Men i USA och England fanns redan hyllmeter om juridisk engelska och legal writing. Behovet är dock lika stort för jurister i Sverige som jobbar på engelska och ingen juristutbildning i Sverige har några obligatoriska kurser i juridisk engelska. De unga jurister vi anställer på Baker McKenzie här i Stockholm är ofta allmänt språkkunniga, men det är stor skillnad på att obehindrat kunna röra sig i sociala sammanhang på engelska och att kunna arbeta med engelska som arbetsspråk. Det brukar ta åtminstone 1-2 år innan de unga juristerna skriver riktigt bra på engelska.

Vill du se obligatorisk utbildning i juridisk engelska på juristutbildningarna runt om i landet?
Ja, jag tror att det vore värdefullt att förbereda juristerna på att arbeta på engelska. Det har man nytta av nästan oavsett vilken karriär man sedan väljer. Sedan är det ju förstås en utmaning att få in ytterligare utbildningsmoment i en utbildning som redan idag är mycket faktaspäckad. Eventuellt skulle man kunna tänka sig en kurs som sträcker sig över flera terminer.

Med Juridisk engelska som kurslitteratur?
Haha, ja naturligtvis. Men det är mindre viktigt vilken kurslitteratur som används än att utbildningen faktiskt tillhandahålls.

Du nämnde att du började din karriär på Baker McKenzie redan 1990. Har det juridiska språkbruket förändrats sedan dess?
Jo, det har nog flutit en hel del vatten under broarna på de snart 30 år som jag varit verksam, såväl vad gäller arbetsmetodik som språket. En sak som jag brukar peka på är att jag började arbeta som jurist när telefaxen var på stark inmarsch. Knappt 30 år senare är det ingen som faxar längre. Affärskommunikation sker numera nästan uteslutande per e-post, en kommunikationsmetod som var en ganska perifer företeelse när första upplagan av boken kom. Vad gäller språket befinner sig engelskan som alla andra språk i konstant utveckling och det gäller även den juridiska engelskan. Som jag skriver i förordet till fjärde upplagan är ett par exempel att ”whom” håller på att försvinna i dagligt tal och skrift och att formen konjunktiv, t.ex. "It is imperative that he be there." blir allt mindre vanlig. Jag tycker nog även att det s.k. "plain English movement", dvs. att skriva rakt och enkelt även på juridisk engelska får mer och mer genomslag.


Om du ska ge råd till yngre jurister som vill bli bra på juridisk engelska, vad skulle du säga då?
För det första skulle jag uppmuntra dem att ta chansen att åka på ett utbytesår eller ta en master i ett engelskspråkigt land efter avslutade studier. Jag har haft oerhört stor glädje och nytta av min tid i Minnesota och på Harvard Law School. Jag vill även uppmuntra till att läsa mycket på engelska, såväl skön- som facklitteratur, för att bygga upp ett bra ordförråd.

Läs mer om Carl Svernlövs bok, Juridisk Engelska