”Vi använder den själva nästan dagligen som uppslagsverk”-många nyheter i kommentaren till takeover-reglerna

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-08-09

Nya regler och ny praxis. Det har hänt mycket på takeover-området på senare år. Därför finns det nu en ny upplaga av Takeover-reglerna – en kommentar i Gula Biblioteket från Norstedts Juridik. De fyra författarna har alla lång erfarenhet och varit med och påverkat regelutvecklingen. En av dem är Vingedelägaren Erik Sjöman.

Fackboksförfattare som själva skriver de fackböcker de behöver visar onekligen på betydelsen av desamma. Precis så är det med Takeover-reglerna – en kommentar. Titelns författarkvartett består av adjungerade professorn Rolf Skog som är Aktiemarknadsnämndens direktör och advokaterna Erik Sjöman, Robert Ohlsson och Göran Nyström som är eller har varit ledamöter av samma nämnd och som har mångårig erfarenhet av rådgivning i takeover-situationer, till såväl budgivare som målbolag och större ägare.

 

Takeover-reglerna_9789139020974_1280x1280

Heltäckande redovisning av praxis

- Sedan den senaste upplagan av kommentaren har Aktiemarknadsnämnden, som har uppgiften att tolka och pröva dispensansökningar avseende takeover-regelverket, meddelat ett stort antal nya beslut, som vi refererar och kommenterar på respektive ställe i regelverket. Kommentaren ger i sammantaget en i princip heltäckande och strukturerad bild av nämndens praxis på takeover-området, konstaterar Erik Sjöman, en av kommentarens författare.

Erik berättar också om de många förändringarna i regelverket. Det gäller bland annat indirekta kontrollägarskiften och till vilket pris sådana ska anses ha skett när man bedömer vilket vederlag övriga aktieägare ska ha rätt till. Reglerna har också skärpts när det gäller utrymmet för budgivaren att vara beroende av myndighetstillstånd för att kunna betala ut budvederlaget till aktieägarna.

Ett måste för högt specialiserade aktörer

När det gäller betydelsen av takeover-reglerna konstaterar Erik att Sverige har en av de mest aktiva aktiemarknaderna, både när det gäller börsintroduktioner och utköp, med ett modernt och flexibelt regelverk, som i grunden vilar på självreglering som utvecklats varsamt sedan början av 1970-talet. Målgruppen för och behovet av den här kommentaren beskriver Erik så här:

- Det är ett relativt litet antal högt specialiserade aktörer som frekvent kommer i kontakt med och tillämpar regelverket. Advokatbyråer, investmentbanker, kommunikationskonsulter, Finansinspektionen och marknadsplatserna själva. Vi tror – eller snarare vet – att vår kommentar är ett viktigt redskap för många av de här aktörerna och att den är en viktig källa till snabb, vederhäftig och fullödig kunskap om regelverket och aktuell praxis.

Författare som påverkar reglerna

På frågan om hur det kommer sig att just denna kvartett återigen står bakom författandet av kommentaren till takeover-reglerna svarar Erik avslutningsvis:

-Förutom att vi har lång praktisk erfarenhet på området har vi på olika sätt varit involverade i regelutvecklingen på takeover-området i många år.

Lär mer om Takeover-reglerna.