Ny utgåva av standardverket om aktiebolagslagen

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-08-09

Den trettonde utgåvan av kommentaren till aktiebolagslagen i Gula Biblioteket hos Norstedts Juridik är nu klar och rymmer nyheter på en lång rad områden. Rolf Skog – en av titelns tre författare – berättar mer.

<em>Aktiebolagslagen</em>, <em>del</em> <em>I</em>-<em>III</em>Aktiebolagslagen – en kommentar är sedan den utkom första gången 2006 – samma år som den nya lagen trädde i kraft – standardverket på området och nu finns en ny uppdaterad utgåva. Som alltid är det justitierådet Sten Andersson, juris doktorn och docenten i civilrätt vid Stockholms universitet Svante Johansson och Rolf Skog – expert i bolagsrätt vid justitiedepartementet, adjungerad professor i bolags- och börsrätt vid Göteborgs universitet och direktör i Aktiemarknadsnämnden som författat kommentaren.

Nyheter på många områden

-Nyheterna den här gången finns inom många områden. Vi redovisar de ändringar i ABL som skett till följd av ändringar i kontoföringslagen och det finns nya avgöranden från både HD och EU-domstolen. Nyheter i doktrinen sedan sist finns förstås också med, konstaterar Rolf Skog.

På EU-nivå har också flera av de tidigare bolagsrättsdirektiven konsoliderats, vilket fått konsekvenser:

-Ja, det innebär att vi nu refererar EU:s bolagsrätt på ett nytt sätt, avslutar Rolf.

Läs mer om Aktiebolagslagen - en kommentar.