Nya brottsdatalagen – allt i ett

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-10-26

Den 1 augusti trädde nya regler ikraft vad gäller behandlingen av personuppgifter inom det brottsbekämpande området. Dataskyddsdirektivet inkorporerades genom brottsdatalagen i svensk lagstiftning, och en ny struktur gäller nu inom området. Hans-Olof Sandén ger på Norstedts Juridik nu ut en kommentar där han går igenom och kommenterar det nya regelverket.

BrottsdatalagenDenna kommentar till Brottsdatalagen samlar regelverket för att på så sätt underlätta för den som arbetar med personuppgifter i de brottsbekämpande myndigheterna, men även för andra som kommer i kontakt dessa myndigheter i olika sammanhang.

För att snabbt få en överblick över direktivet inleds kommentaren med en kort genomgång. Därefter finns en utförlig kommentar med hänvisningar till såväl direktivet som till registerlagstiftningen och förarbeten. För den som snabbt vill konsultera propositionen finns här hänvisningar till relevanta sidor. Som bilagor i kommentaren finns även hela direktivet och brottsdataförordningen. Detta är en kommentar som ger sina användare ”allt i ett” när det kommer till behandlingen av personuppgifter inom det brottsbekämpande området.

Läs mer om Datainspektionens granskning enligt brottsdatalagen

Läs mer om Brottsdatalagen - En kommentar och beställ