Polislagen. En kommentar - standardverket

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-09-06

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.

Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen. I den nya upplagan beskrivs och kommenteras dessutom de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015.

Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Kommentaren avser rättsläget den 1 juni 2017.