En blivande klassiker ute nu

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2019-05-02

Efter att ha varit chefsjurist på Arbetsgivarverket i två decennier gick han i pension våren 2018. Han kunde ha tagit det lugnt och lutat sig tillbaka men i istället valde Karl Pfeifer att täppa till luckan han identifierat i den juridiska doktrinen. Resultat är den nyutkomna kommentaren till lagen om offentlig anställning som nu finns i bokaffärer och online i Zeteo.

Lagen om offentlig anställning, eller LOA som den förkortas, är en viktig del av den svenska arbetsrätten. Lagen är central för över 260 000 personer i statlig anställning, och om man till det lägger de över 1 miljon anställda i kommuner och landsting som också berörs av lagen förstår man dess betydelse.

- Efter 20 år som chefsjurist hade jag sett att det fanns ett stort behov av en kommentar till LOA, förklarar Karl Pfeifer. Jag hade samlat på mig mycket material genom åren och hade på så sätt rätt mycket gratis, men det var ändå ett hästjobb att skriva kommentaren.

Vill ge något tillbaka
Karl Pfeifer kom till Sverige som barn från ett flyktingläger i Österrike efter andra världskriget. Han studerade juridik i Stockholm. Via arbete som jurist inom Saco och Landstingsförbundet blev han 1998 chefsjurist vid Arbetsgivarverket. I samband med pensionen förra året flyttade han till Vagnhärad i Sörmland. Det var dock inte självklart att då börja skriva en bok.

- Jag hade verkligen sett fram emot att vara pensionär eftersom jag har många intressen som jag fått försaka på grund av det krävande arbetet. Jag är ornitolog och har två barnbarn som jag vill ägna mig åt och jag vill även resa mera. Men jag kände att kommentaren kunde vara en kul utmaning och ett sätt att ge tillbaka något till det arbetsliv som jag kommit att ägna mig åt i 30 år.

En utmaning att förhålla sig neutral
Att han tillbringat längre tid på arbetsgivarsidan än på den fackliga sidan var något han fick förhålla sig till när han skrev på kommentaren. Ett neutralt perspektiv på de rättsliga frågorna var mycket viktigt.
- Jag tror inte att man alltid kan vara neutral men när det är min egen uppfattning jag redogör för är jag ärlig med det, förklarar Karl Pfeifer sitt förhållningssätt.

Förhoppningen är att kommentaren ska få en bred spridning och leva länge. Den har alla förutsättningar att bli en framtida klassiker inom arbetsrätten.
-Jag hoppas att boken kommer att finnas på alla statliga och kommunala myndigheters HR-avdelningar, men också hos fackförbunden, domstolarna och undervisningsväsendet. Och när inte jag kan hålla liv i den längre vet jag att det finns andra duktiga personer som kommer att kunna göra det.

Mänskliga rättigheter skapar intresse
Även om lagkommentar täcker in hela LOA är det ett par delar som Karl Pfeifer gärna vill lyfta fram, bland annat det inflytande som mänskliga rättigheter har på arbetsrätten. Något han stöter på när han undervisar på Stockholms universitet.
- Det som handlar om mänskliga rättigheter, antidiskriminering och att man ska lämnas okränkt är studenterna duktiga och pålästa inom, så där får jag kämpa för att hänga med. Det roliga är att det skapar ett intresse för arbetsrätt och det som händer på arbetsplatser. Se bara på det som hänt på Dramaten under våren, avslutar Karl Pfeifer.

Lagen om offentlig anstallning

Karl Pfeifer kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter.

Läs mer och beställ boken Lagen om offentlig anställning. En kommentar.