2019 – ett omfattande utgivningsår för Norstedts Juridik

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2020-01-17

Under 2019 gick Karnov Group och Norstedts Juridik samman och vår utgivning breddades. Vi ser tillbaka på 2019 som ett mycket händelserikt utgivningsår med omfattande utgivning på många områden.

I vår bokkatalog Utgivning från Norstedts Juridik listas hela vår utgivning.

Våra utgivningsområden

 • Allmän rättslära
 • Arbetsrätt
 • Associationsrätt
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Folkrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Lagtext- och rättsfallssamlingar
 • Marknadsrätt
 • Miljörätt
 • Obeståndsrätt
 • Offentlig rätt
 • Offentlig upphandling
 • Processrätt
 • Skatt- och ekonomi
 • Skoljuridik och utbildningsrätt
 • Straffrätt
 • Socialrätt
 • Trafik, transport och kommunikation
 

Ett axplock av 2019 års titlar

En praktisk guide om upprättande av incitamentsprogram
Dennis Westermark, advokat och delägare på advokatfirman Westermark Anjou, har tillsammans med sina kollegor Monica Lagercrantz och Ola Svanberg skrivit boken Om incitamentprogram. Boken riktar sig i första hand till anställda som arbetar med incitamentsprogram på revisionsbyråer, advokatbyråer och bolagsjurister.

”Trots att incitamentprogram är väldigt vanliga i noterade bolag fanns det inte någon bok om ämnet från ett juridiskt perspektiv. Syftet med vår bok är därför att på ett pedagogiskt sätt förklara skillnaderna mellan olika incitamentsprogram, beslutsformer, materiella villkor etc”, berättar Dennis Westermark.

Efterlängtad kommentar till Dataskyddsförordningen
Sören Ömans kommentar till Dataskyddsförordningen (GDPR) är en av de senaste årens mest efterfrågade titlar och är skriven utifrån svenska utgångspunkter med svenskt material, men även med material från EU, t.ex. EU-domstolens domar och europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer.

”Kommentaren är skriven för en svensk tillämpare, med svenska exempel och redogörelser för Datainspektionens, regeringens, Justitieombudsmannens, Justitiekanslerns och svenska domstolars tolkningar av betydelse. Dessutom kommenteras den svenska dataskyddslagen och bestämmelsen om dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets och sekretesslagen”, säger Sören Öman.

Om socialtjänstens insatser för barn och unga
Tomas Törnqvist har varit verksam som socionom inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i över 30 år och har tillsammans med juristen Carl-Gustaf Tryblom skrivit boken Socialtjänstens insatser för barn och unga: en introduktion. Den beskriver bland annat det rättsliga regelverket, socialnämndens uppgifter och om skydd- och stödinsatser ska genomföras med stöd av frivillighet eller tvång. Gränsen mellan vårdnadsansvaret och barnets välbefinnande innebär ofta en svår avvägning.

”Det ideala, och det mest framgångsrika, är givetvis en frivillig insats i samverkan med vårdnadshavaren och barnet. En annan aktuell faktor som påverkar vilken hjälp som förmedlas är kommunernas allt sämre ekonomi”, säger Tomas Törnqvist

Planerade nya titlar och upplagor för 2020 i urval

 • Svensk aktiebolagsrätt
 • Lag om försäkringsdistribution | 1u
 • Skiljeförfarande
 • Medbestämmandelagen
 • Speciell avtalsrätt II
 • Kontraktsrätt. 2 häftet
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Säkerhetsskyddslagen
 • Författningssamling i fastighetsrätt
 • Barnkonventionen i praktisk tillämpning
 • Kan man lita på en trust? | 1u
 • Sanktionsavgifter
 • Boutredningsman | 1u
 • Tvistlösning inom affärsrätten | 1u
 • Aktiebolagslagen, del I-III
 • Förvaltningslagen
 • Köprätten


Bakom vår utgivning finns över 1 000 författare och experter som vi är mycket stolta över att få samarbeta med! 

Bokkatalogen för 2019 kan du ladda ner här: Utgivning från Norstedts Juridik. Du hittar all vår utgivning på nj.se/litteratur.