Paradisläckan och företagens skatteansvar

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-05-04

Efter den så kallade Paradisläckan har kända näringslivsprofiler, politiker och storföretag hängts ut som skattesmitare. I den efterföljande diskussionen kan två tydliga positioner utläsas i den övergripande frågeställningen: Vilket ansvar har individer och företag att betala skatt? I boken Corporate Taxation and Social Responsibility förklaras utgångspunkterna till de polariserade positionerna i debatten kring multinationella företags skattestrategier.

Medan företrädare för den första positionen anser att ansvaret tydligt ska gå att utläsa av skattelagstiftningen, tycker föret

Corporate taxation and social responsibility

rädare för den andra positionen att ansvarsuppfyllande skutläsas av resultatet av rättstillämpningen, alltså om vederbörande har betalt rimligt mycket skatt. Företrädarna för den första positionen hämtar sina argument från en formalistisk syn på rätten, medan företrädarna för den andra positionen lutar sig mot argument om moral och etik. Man talar olika språk och en konstruktiv diskussion kring ett allvarligt samhällsproblem synes fjärran.

Med utgångspunkt i rättsteori, politisk filosofi och internationell skatterätt förklarar bokens författare hur det är möjligt att ställa krav på företagsledare att utforma skattestrategier på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga på ett sätt som är svårt att kritisera med etiska utgångspunkter. Utgångspunkter för rättstillämpning bland företag och domstolar analyseras i förhållande till uppmärksammade skattestrategier. Boken förklarar på ett enkelt och lättillgängligt sätt de utmaningar dagens skattesystem står inför, samt presenterar möjliga strategier för att möta dessa utmaningar.

Boken har rönt internationell uppmärksamhet:

“Tax is a vexing issue for company directors. For decades, tax avoidance has been the norm for multinational companies. Now they face challenges from all directions, from G20 to street level. Capitalism needs to rethink its relations with the societies from which it extracts profits, and company directors should recognize that tax is a litmus test of genuine corporate responsibility. This book should be read by everyone with an interest in the future of capitalism, from MBA students and company directors, to politicians and their advisers." 

John Christensen, Chair and Director of Tax Justice Network

“This is a ground-breaking book. It is the first book-length statement explaining why managers of business corporations have an ethical obligation to cooperate with tax legislation in corporate income taxation, locally, nationally and globally. This ethical obligation is binding regardless of any potential impact on the value of the corporation.”

Reuven S. Avi-Yonah, Irwin I. Cohn Professor of Law and Director of International Tax LLM Program, Michigan Law, University of Michigan