Att skriva bättre i jobbet – en basbok om brukstexter

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2018-05-04

Kan man lära sig skriva bättre med hjälp av en handbok? Ja, visst går det, om man är beredd att se på sina texter med nya ögon, ifrågasätta gamla vanor och prova nya skrivsätt. I Att skriva bättre i jobbet finns handfasta tips och råd om hur man skriver effektivt så att läsarna hittar det viktiga i texten och får den information de behöver – på ett begripligt och lämpligt språk. Här delar erfarna språkkonsulter och Språkrådet generöst med sig av sin expertis. Låt dig inspireras!

Råd om det grundläggande …

De grundläggande råden i boken handlar om att anpassa texten till de tilltänkta läsarna. Texten måste ha ett lämpligt perspektiv och byggas så att läsarna får den information de behNyhetsartikel%203D_att%20skriva%20battre%20i%20jobbetöver och snabbt kan hitta det viktiga. Dessutom måste texten skrivas på ett språk som läsarna begriper och tycker är lämpligt.

Ett avsnitt diskuterar till exempel hur man kan skriva inkluderande så att alla, oavsett ålder, kön, etnicitet etc., kan känna sig berörda av texten.

Råden i boken går att tillämpa både på texter som ska läsas på papper och på skärm. Ett avsnitt innehåller dessutom råd om sådant som är särskilt viktigt att tänka på när man skriver för webben och sociala medier.

… och om detaljerna

Synen på vad som är korrekt och lämpligt språk förändras med tiden och många har frågor om hur man egentligen kan skriva. Språkrådet bidrar därför med ett fylligt kapitel om språkriktighet. Hur ser Språkrådet till exempel på pronomenet hen, konstruktioner med kommer utan att och på att skribenter inte gör någon skillnad på varken eller och vare sig eller?

Ett annat kapitel handlar om hur man presenterar statistik. Vissa läsare ryggar tillbaka inför siffror, och välgjorda tabeller och diagram kan därför hjälpa dem att ta till sig informationen.

Att skriva bättre i jobbet kan användas både för självstudier och som kursbok vid utbildningar och seminarier.