Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Covid-19

”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

15 april 2020
| Offentlig upphandling, Kommun, JUNO, JUNO Nyheter, Covid-19
Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt fler håll kommer rapporter om brist på nödvändig utrustning och material. Situationen är så allvarlig att det normala upphandlingsförfarandet mer eller mindre är satt ur spel på flera områden, där direktupphandling nu kan ske utan några större överväganden. Men även utanför vården och omsorgen påverkas samtliga led i upphandlingsprocessen av den rådande pandemin.

IT-avtal och corona – särskilt om force majeure

8 april 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
Många affärsverksamheter blir lidande grund av Coronavirusets spridning, vilket i sin tur kan påverka möjligheterna att prestera i enlighet med ingångna avtal. Författarna redogör för några legala frågor som uppstår i samband med IT- och outsourcingavtal. De ger också strategiska tips på hur leverantörer och kunder kan förbereda sig för situationer som uppkommer med anledning av Coronaviruset.
Förmögenhetsrätt

Covid-19: att tänka på vid behandling av personuppgifter

2 april 2020
| Arbetsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19, GDPR
Coronaviruset aktualiserar flera frågor kring behandlingen av personuppgifter, framför allt med koppling till arbetslivet. Peter Nordbeck och Adam Odmark, advokat respektive biträdande jurist från Advokatfirman Delphi, skriver om de viktigaste aspekterna som en arbetsgivare bör tänka på.
Hälso och sjukvård

Se upp med prissättning och diskussioner med konkurrenter – konkurrensrätten gäller även i kristider

31 mars 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19, Konkurrensrätt
Det är viktigt att komma ihåg att en kris, som den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått som en följd av Covid-19, inte innebär att företag kan agera hur som helst. Konkurrensrätten, både förbudet mot karteller och förbudet mot missbruk av dominerande ställning, gäller även i kristider. Det skriver Elisabeth Eklund, advokat, och Madeleine Kristoferson, biträdande jurist, från advokatfirman Delphi.

Hybridstämma - några praktiska frågor

31 mars 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
I Coronatider behövs nya grepp för att kunna hålla stämmor i aktiebolag och föreningar - möjligheten att hålla stämma helt eller delvis online har därför blivit en mycket het fråga. Carl Svernlöv, Advokat, Baker McKenzie samt adj. professor Uppsala Universitet, ger här  praktiska råd om hur man går tillväga.

När force majeure blev vår verklighet

27 mars 2020
| Näringsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
Nina Barzey, advokat och delägare i Bonde Barzey Advokatbyrå AB, skriver i sin krönika om begreppet force majeure och betydelsen av att kombinera den juridiska linsen med den praktiska verkligheten för klienten.
Förmögenhetsrätt

Vi fortsätter utbilda Sveriges jurister - nu också med livesändningar

25 mars 2020
| VJS, Covid-19
Som utbildningsarrangör värnar vi om våra kunder, föreläsare och medarbetares hälsa samtidigt som vi också har ett viktigt uppdrag; att stödja alla som vill utbilda sig och säkerställa att man kan genomföra sin utbildning. För att kunna fortsätta utbilda Sveriges jurister med samma kvalitet som tidigare ställer vi därför om och lanserar ett nytt utbildningsformat – digitala livesändningar.

Coronaviruset – historisk utmaning för arbetsrätten

24 mars 2020
| Arbetsrätt, JUNO Nyheter, Covid-19
Att lösa den akuta situationen som coronaviruset orsakat är det viktiga nu - arbetsrättsliga frågor och tvister får man lösa efteråt, menar Karl Pfeifer.

EU-nytt: Rapport om utbrottet av Covid-19

19 mars 2020
| EU-rätt, JUNO, EU-initiativ, Covid-19
Antalet dödsfall har hittills legat på en relativt låg nivå i jämförelse med vad som följde på t.ex. HIV och Ebola. Det finns heller inga tecken på att man ska närma sig de senares nivåer. Däremot förefaller det som om antalet smittade av coronaviruset vida kommer att överstiga sjukdomsfall på grund av HIV och Ebola.