Läs mer om:

Covid 19


2020-04-23

Skiljenämndsalternativet — en hjälp för domstolarna i pandemins tid?

Den pågående pandemin innebär att parter kan få vänta lång tid innan de kan få sin sak prövad i domstol. Det nyligen ...2020-04-15

”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt ...2020-04-08

IT-avtal och corona – särskilt om force majeure

Många affärsverksamheter blir lidande grund av Coronavirusets spridning, vilket i sin tur kan påverka möjligheterna att ...2020-04-02

Covid-19: att tänka på vid behandling av personuppgifter

Coronaviruset aktualiserar flera frågor kring behandlingen av personuppgifter, framför allt med koppling till ...2020-03-31

Se upp med prissättning och diskussioner med konkurrenter – konkurrensrätten gäller även i kristider

Det är viktigt att komma ihåg att en kris, som den nu rådande ekonomiska kris som har uppstått som en följd av ...2020-03-31

Hybridstämma - några praktiska frågor

I Coronatider behövs nya grepp för att kunna hålla stämmor i aktiebolag och föreningar - möjligheten att hålla stämma ...2020-03-27

När force majeure blev vår verklighet

Nina Barzey, advokat och delägare i Bonde Barzey Advokatbyrå AB, skriver i sin krönika om begreppet force majeure och ...2020-03-25

Vi fortsätter utbilda Sveriges jurister - nu också med livesändningar

I och med spridningen av coronaviruset/COVID-19 befinner sig Sverige och svenskt näringsliv sig i en helt ny situation, ...2020-03-24

Coronaviruset – historisk utmaning för arbetsrätten

Att lösa den akuta situationen som coronaviruset orsakat här och nu är det viktiga - arbetsrättsliga frågor och tvister ...2020-03-19

EU-nytt: Rapport om utbrottet av Covid-19

Utbrottet vid det senaste årsskiftet av det nya coronaviruset skakar just nu om större delen av världen. Rapporter om ...


1