”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

Av: Ulf Widlund Ämne: Offentlig upphandling, Kommun, JUNO, JUNO Nyheter, Covid-19 2020-04-15

Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt fler håll kommer rapporter om brist på nödvändig utrustning och material. Situationen är så allvarlig att det normala upphandlingsförfarandet mer eller mindre är satt ur spel på flera områden, där direktupphandling nu kan ske utan några större överväganden. Men även utanför vården och omsorgen påverkas samtliga led i upphandlingsprocessen av den rådande pandemin.

- Nu föreligger force majeure i många fall och man kan direktupphandla i väldigt många situationer så länge det kan motiveras med att det räddar liv eller minskar risken för allvarlig skada eller smittspridning, säger Magnus Josephson, upphandlingsjurist och expert på affärer med offentlig sektor.
Magnus_josephson15x7_3
- Det kan vara allt från munskydd och respiratorer som behövs, till städning av lokaler med höga hygienkrav där den ordinarie städfirman inte kan leverera enligt avtal på grund av sjukdom. Här är det bara att kontakta de som kan leverera och köpa in.

När det föreligger synnerligen brådska och inköpet är absolut nödvändigt får en myndighet upphandla varor och tjänster utan föregående annonsering enligt 6 kap. 15 § lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta innebär i praktiken en s.k. direktupphandling men utan den vanliga beloppsgränsen på 615 000 kr så länge de båda förutsättningarna är uppfyllda.

- Regeln är till för att hjälpa myndigheter, inte leverantörer, när snabba åtgärder behövs för att lösa akuta situationer. Men den är inte tillämplig på allt. Än så länge går det troligen inte att köpa t.ex. IT-system med hänvisning till regeln, förklarar Magnus Josephson.

Måste tumma på ekonomiska krav
Möjligheterna till direktupphandling är dock bara en del i en större påverkan på upphandlingsområdet. Alla leden i förfarandet, från annonsering till överprövning, kommer att märka av effekterna av coronavirusets härjningar. Exempelvis kommer anbudstiderna med stor sannolikhet att behöva förlängas.

- Min gissning är att de flesta kommer att behöva förlänga den med minst en månad, det har jag redan sett exempel på. Det är nödvändigt av hänsyn både till leverantörer och beställare.

- Leverantörerna kan ha svårt att veta vad man faktiskt kan leverera, vilka underleverantörer och vilka materialleveranser man har tillgång till och liknande, i synnerhet om de kommer från Kina. Och på köparsidan kan det vara svårt att förutse de nya ekonomiska förutsättningarna för en upphandling.

Många företag riskerar att få akuta ekonomiska problem, vilket regeringen har försökt att lindra genom åtgärder som anstånd med skatteinbetalningar, nedsättning av arbetsgivaravgifterna och utökade möjligheter att avsätta medel i periodiseringsfonder. Det kan bli svårt att i framtida upphandlingar upprätthålla alltför strikta krav på ordnad ekonomi hos leverantörerna. Att kräva A-rating kommer kanske inte att fungera om man ska få in ett visst antal anbud.

- Köparen brukar ha ganska stränga ekonomiska krav i upphandlingar, vilket är bra. Men en sämre ekonomi eller lägre omsättning behöver just nu inte betyda att det är ett sämre företag. Att ganska många företag kommer att få sämre rating måste man måste acceptera som offentlig köpare, båda sidor måste ta risk nu, säger Magnus Josephson.

Långa domstolsprocesser blir ännu längre
Även anbudsutvärderingen påverkas av den rådande osäkerheten. Normalt vet man att ett företag som funnits i tio år kommer att finnas i flera år till, men inte ens sedan länge etablerade företag vet idag hur det kommer att se ut om ett år. Magnus Josephson tar lastbilstillverkaren Scania som exempel och dess beslut att permittera i stort sett samtliga 19 000 anställda i Sverige.

- Det är svårt att utvärdera en organisation när det står i tidningen att företaget lägger ner. Nu är det viktigaste att företagen överlever. Finns det inga leverantörer och fart i ekonomin kommer det inte in några skattepengar att göra upphandlingar med.

När tilldelningsbeslutet fattat uppstår nästa problem då även domstolarnas handläggningstider för att överpröva upphandlingar påverkas av coronasmittan. Flera domstolar har rapporterat om inställda förhandlingar, sjukskriven personal och ålderstigna nämndemän som helst borde hålla sig hemma. Redan idag är långa handläggningstider ett av de största problemen när upphandlingar ska överprövas, och nu talar inget för att det inom överskådlig tid kommer att bli bättre med den saken.

“En katastrof i slow motion”
Magnus Josephson vill inte se det som sker som något som enbart berör reglerna i LOU. Allting runtomkring upphandlingar, som inte direkt har med lagstiftningen att göra, måste också beaktas. Inställda mässor, konferenser, utbildningar och seminarier påverkar också den offentliga affären. En del kanske kan genomföras online, men det kommer utan tvekan att påverka helheten. Hans recept för att komma tillrätta med de akuta problemen är att det införs en skattepaus för företagen.

- Det vi ser nu är en ekonomisk katastrof i slow motion. En skattepaus på minst tre månader skulle hjälpa företagen att behålla de medel de har och övervintra på det, tills man kan se framåt mot nya affärer. Även regler om moratorium för konkurser borde snabbt införas. Det blir billigare än statliga stöd och lån.

av: Ulf Widlund, jurist och redaktör JUNO Nyheter, Norstedts Juridik


Denna artikel är ursprungligen en del av JUNO
Artikeln är publicerad 2020-04-01 i JUNO:s nyhetstjänst som dagligen bevakar ett brett spektrum av rättsområden. Nu ges möjlighet att prova JUNO och nyhetstjänsten fritt i två veckor.