Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: JUNO

Är vi vuxna i vår tids kriser?

20 oktober 2020
| JUNO, Tidskrifter, Ny Juridik
Artikel från tidskriften Ny Juridik om kriser och hot i den moderna tiden, människans olika stadier av utveckling och om Keagens stora idé och vägen framåt.

Säkerhetspolisen varnade för terrorkopplingar — ignorerades av migrationsdomstolen

16 september 2020
| JUNO, Ordning och säkerhet, Migrationsrätt
Säkerhetspolisen ville avslå asylansökan på grund av terrorkopplingar – säkerhetshotet ignorerades av migrationsdomstolen.

Åtalet mot Aron Flam – ”Sätter fingret på gränserna för EU-harmoniseringen inom central upphovsrätt”

9 september 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Immaterialrätt
Komikern Aron Flam står åtalad för upphovsrättsintrång till det ikoniska verket ”En svensk tiger”. Är det traditionella svenska synsättet på satir och parodier som självständiga verk numer rättshistoria – och vad innebär det i så fall i praktiken? Läs artikeln, där Johan Axhamn, jur.dr och upphovsrättslig expert, analyserar det uppmärksammade målet.
Immaterial- och marknadsrätt

"Önskvärt att målet prövas i högre rätt” – Mari-Ann Roos analyserar ambassadörsmålet

16 juli 2020
| JUNO
Den tidigare Kina-ambassadören Anna Lindstedt friades i fredags av en enig tingsrätt, enligt domstolen har åklagaren inte lyckats bevisa att ambassadören gjort sig skyldig till egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Ny lag om rapporteringsplikt för skatterådgivare — underminerar advokaters tystnadsplikt?

3 juli 2020
| JUNO
1 juli träder nya skatteregler i kraft som innebär att det införs en rapporteringsplikt för rådgivare vid vissa skatterättsliga arrangemang.
Skatterätt

Historiskt åtal mot Sveriges Kina-ambassadör

9 juni 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
På fredagen inleddes rättegången mot Sveriges ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, vid Stockholms tingsrätt. Hon är åtalad för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt för sitt agerande i turerna kring den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.
Straffrätt

Peter Eriksson - en av våra experter i Avtalsguiden

26 maj 2020
| Avtalsrätt, JUNO, Avtalsguiden
Det är vår oerhört stora glädje på Norstedts Juridik att kunna presentera advokat Peter Eriksson som en av våra nya författare i Avtalsguiden i JUNO.

Coronapandemin, CSR och skatteplanering

12 maj 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Svensk Skattetidning
Alice Grudd jur. kand. och adjunkt i associationsrätt och skatterätt vid Uppsala universitet om regeringens lanserade ”krispaket” som bland annat innehåller lån i form av anstånd och nedsättning av skatter.
Skatterätt
Ekonomiska åtgärder i samband med covid-19

Ekonomiska åtgärder i samband med COVID-19 och Danmarks exkludering av företag registrerade i skatteparadis

12 maj 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Svensk Skattetidning
Efter att ha initialt lagt sin fokus på att medicinskt hantera pandemin har länder utökat sitt fokus till att även inkludera den ekonomiska kris som medföljt. Med hänsyn till att vi fortfarande befinner oss i en tidig fas av pandemin har länderna huvudsakligen valt att implementera mer kortsiktiga stödpaket med en tidshorisont som generellt sett sträcker sig över 2020-2021. Jur.dr. Yvette Lind skriver om sin forskningsansats.
Skatterätt

Kan slopade socialavgifter mildra pandemins ekonomiska konsekvenser?

29 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
Regeringen har till följd av spridningen av coronaviruset presenterat flera ekonomiska krispaket för företag. En åtgärd som förväntas mildra de ekonomiska konsekvenserna består i att under en begränsad period slopa socialavgifterna.
Skatterätt

Regeringen upphäver länsstyrelsens beslut på grund av ett “grovt fel” i handläggningen

24 april 2020
| Miljörätt, JUNO, Förvaltningsrätt, JUNO Nyheter
Länsstyrelsen agerade i strid med förvaltningslagen genom att inte kommunicera ett yttrande till Svenska kraftnät innan man fattade beslut om att bevilja förundersökningstillstånd. Det slår regeringen fast och upphäver beslutet. -Det rör sig om ett grovt fel från länsstyrelsens sida, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Skiljenämndsalternativet — en hjälp för domstolarna i pandemins tid?

23 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Covid-19, Process och näringsrätt
Den pågående pandemin innebär att parter kan få vänta lång tid innan de kan få sin sak prövad i domstol. Det nyligen lanserade Skiljenämndsalternativet syftar till att avlasta domstolarna och ge parter i dispositiva tvistemål möjlighet till snabba avslut i pågående tvister. Domare ställer sig dock tveksamma till om detta kommer ge önskad effekt. Advokat Olle Flygt, som är initiativtagare, betonar att det inte handlar om att konkurrera med domstolarna. ”Det är ett sätt att kunna bidra i samhället och hjälpa enskilda under en extraordinärt svår tid”, säger han.

”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

15 april 2020
| Offentlig upphandling, Kommun, JUNO, JUNO Nyheter, Covid-19
Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt fler håll kommer rapporter om brist på nödvändig utrustning och material. Situationen är så allvarlig att det normala upphandlingsförfarandet mer eller mindre är satt ur spel på flera områden, där direktupphandling nu kan ske utan några större överväganden. Men även utanför vården och omsorgen påverkas samtliga led i upphandlingsprocessen av den rådande pandemin.

Nya anståndsregler till följd av coronaviruset – räddning för svenska företag?

14 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
Spridningen av coronaviruset hotar många svenska företag. För att motverka förödande konsekvenser har regeringen bl.a. lagt fram ett lagförslag som öppnar upp möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt. Frågan är vad lagstiftningen kommer innebära för såväl staten som företagare, och i vilken utsträckning den kommer att stärka företags likviditet.
Skatterätt

Polisens intrång i mobiler väcker kritik

14 april 2020
| JUNO, Statsrätt, JUNO Nyheter, Ordning och säkerhet
Vid misstanke om allvarlig brottslighet ges polisen med en ny lag möjlighet att i smyg göra intrång i datorer och mobiltelefoner. Många kritiska röster har höjts mot lagförslaget som man menar kan hota IT-säkerheten för vanligt folk, men i Riksdagen var det endast Vänsterpartiet som röstade emot.

Rätt person på rätt plats - låt inte magkänslan styra

6 april 2020
| Arbetsrätt, JUNO, Tidskrifter, Ny Juridik
I denna artikel redogör specialisten i arbets- och organisationspsykologi Sara Henrysson Eidvall för hur vi människor faktiskt fungerar när vi gör våra bedömningar och fattar våra beslut.
Processrätt

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.