Peter Eriksson - en av våra experter i Avtalsguiden

Av: Ashik Zaman Ämne: Avtal, JUNO, Avtalsguiden 2020-05-26

Det är vår oerhört stora glädje på Norstedts Juridik att kunna presentera advokat Peter Eriksson som en av våra nya författare i Avtalsguiden i JUNO.

Peter, som till vardags arbetar på advokatbyrån Synch i Stockholm, berättar nu i en intervju om yrkeserfarenheter som har haft bäring på det arbete som är under framtagning och på väg att lanseras samt delar med sig av experttips till andra jurister i ljuset av rådande tider.

LÄS MER OM AVTALSGUIDEN

 

NJ: Du jubilerar med tjugo verksamma år efter juristexamen just detta år. Hur summerar du din karriär i en ”elevator pitch”?

P.E: Jag började med att göra min tingstjänstgöring på Stockholms tingsrätt efter min juristexamen. Därefter sökte jag mig till den kommersiella juridiken och har största delen av tiden arbetat på advokatbyrån Bird & Bird. När Synch bildades 2014 som en utbrytning från Bird & Bird tog jag tillfället i akt att följa med och har jobbat där sedan dess.


Jag har genom åren som advokat arbetat inom många olika rättsområden, men mitt fokus och merparten av frågorna har varit inom finansjuridik (och då rört finansiering och därtill hörande distress-situationer) samt IT- och telekomavtal. På senare tid har även fintech (står för financial technology) blivit ett område som ökat i betydelse.

NJ: Vad vet du idag med facit i hand om att arbeta med juridik i arbetslivet vilket du absolut inte visste när du studerade?


P.E: Jag tycker att min utbildning på många sätt var bra, men den var också relativt teoretisk och den praktiska tillämpningen har varit något jag fått lära mig i yrkeslivet. Ett område som jag idag jobbar mycket med men som jag inte fick mycket insikt i när jag studerade är avtalsförhandlingar och hur de hanteras på bästa sätt för klienten.


NJ: Vad har varit en absolut höjdpunkt eller milstolpe i karriären sedan dess?


P.E: Vad gäller kunskap och erfarenhet om det ämne som jag nu skriver om i Avtalsguiden, fick jag personligen mycket sådan genom vårt uppdrag på byrån för gruvbolaget Northland Resources. Under en tid av intensivt arbete genomfördes många olika typer av både nationella och internationella finansieringar och säkerhetspaket. Dessutom förekom under den resan också flera distress-situationer där dessa arrangemang testades från ett insolvensrättsligt perspektiv.


NJ: Hur ser ditt egna dagliga användande av digitala informationstjänster och plattformar ut?


P.E: Jag använder digitala informationstjänster relativt regelbundet i mitt arbete bland annat när jag behöver slå upp rättsfall eller kontrollera vad den senaste rättsutvecklingen inom ett visst område har varit. En stor fördel med att använda digitala informationstjänster är att de alltid är uppdaterade och att den finns tillgänglig även om man inte befinner sig på kontoret.

 

NJ: Vilka utmaningar har funnits för dig i arbetet med avtalsguiden i JUNO?


P.E: Anders Willeborn, Göran Westin och Lars Isacsson har samtliga tidigare gjort ett bra jobb med att ta fram avtalsmallar för Karnov respektive Zeteo. Mitt jobb, och min utmaning, består nu i att slå ihop dessa båda mallpaket till ett och att därefter uppdatera dem där det behövs.


NJ: Vad blir ett lämpligt sätt att fira när arbetet väl är klart och lanserat?


P.E. I dessa tider tror jag att en god middag hemma med familjen får räcka.


NJ: Slutligen, har du några tips att dela med dig av till andra jurister i dessa mer hemmabundna tider?


P.E: Något som jag är säker på att många jurister redan funderar på, men som kanske ändå kan vara värt att nämna, är att man bör överväga vilka lärdomar som kan dras av det som nu inträffar. Behöver till exempel force majeure- och andra riskfördelningsklausuler i kommersiella avtal uppdateras så att de på ett tydligare sätt också tar höjd för pandemier, myndighetsingripanden och liknande?

Bilden på Peter Eriksson är lånad av advokatbyrån Synch.