Läs mer om:

Kommun


2020-01-17

Ökar intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark?

Under 2019 har frågan om brukningsvärd jordbruksmark, 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), varit uppe för prövning i ett ...2020-01-08

JUNO förenklar arbetet för Sveriges utbildningsförvaltningar

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns den även ...2019-12-18

Ska leverantören alltid behöva bevisa sina påståenden?

Bevisbördans placering och nivå på ställda beviskrav har av naturliga skäl mycket stor inverkan på utgången i ...2019-12-17

Hör lågaffektivt bemötande hemma i skolan värld?

Lågaffektivt bemötande har på några år blivit ett kontroversiellt begrepp som givit upphov till en hätsk debatt inom ...2019-11-26

Kommuner saknar plan för Barnkonventionen

Barnkonventionen blir svensk lag vid årsskiftet – men många kommuner saknar en strategi för hur man ska leva upp till ...2019-11-20

Hot och våld i skolan - ett växande problem

Hot och våld i skolan är ett växande problem. Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, höll på ...2019-11-18

JUNO förenklar arbetet för Sveriges kommuner

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns det även ...2019-11-12

JUNO ger dig allt juridiskt stöd - på ett ställe

Oavsett vilken förvaltning du arbetar på, om du är handläggare eller jurist – att ta rättssäkra beslut ska gå både ...2019-11-04

Prövningstillstånd från HD

Högsta domstolen har nyligen beviljat prövningstillstånd i ett fall där en 13-åring, som har adhd och autism, inte ...2019-10-24

Ska en särskild äldrelag införas?

Ska en särskild äldrelag införas? Utredaren Margareta Winberg tycker att frågan är svår och tycks vackla. Juno Kommuns ...2019-10-15

Minerallagens nyaste vändning

Lång handläggningstid för bearbetningskoncession utgör inte skäl nog att förlänga undersökningstillstånd. Här följer en ...2019-09-20

Sminkning som grundläggande behov

Reflektioner inför HFD:s prövning av om sminkning ingår i personlig hygien som ett grundläggande behov. Högsta ...2019-09-13

Socionomerna vill ha bättre juridiska kunskaper

En undersökning som tidningen "Framtidens karriär - socionom" har gjort visar att 77 procent av socionomerna anser att ...2019-09-05

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 ...2019-08-28

Sanktionsavgift för skola som använde ansiktsigenkänning

Jan Melander kommenterar Datainspektionens beslut och bedömer att beslutet är utförligt och synnerligen välmotiverat. ...


1