Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Kommun

Trafikverkets bedömningar i fråga om trafiksäkerheten på vägar är inte styrande vid planläggning

14 december 2021
| Kommun
Mark- och miljööverdomstolen har i ett färskt avgörande tagit ställning till vilka krav som gäller vid utformningen av trafiken i detaljplaner
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Bästa upphandlingen börjar med slutet

6 december 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Fokus ska ligga på att uppnå ett resultat till skillnad från att efterfråga en produkt eller tjänst. Vilka delar av förfrågningsunderlaget är viktigast.
Offentlig rätt

Högre status för upphandlare – nyckel till klimatmålen

6 december 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Tänk om inköpen kunde styras så att klimat, miljö och anda viktiga samhällsintressen prioriteras. Just nu är ett sådant regeringsförslag ute på remiss.
Offentlig rätt

Nekas skadestånd trots upphandlingsfel

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Skadestånd för upphandlingsfel kräver att den förfördelades anbud uppfyller alla obligatoriska krav i upphandlingen, enligt en ny dom från Hovrätten.
Offentlig rätt

Intresse från leverantör räcker för talerätt

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
En leverantör behöver endast påvisa intresse om att tilldelas ett kontrakt som ska upphandlas för att ha rätt att föra talan mot beslutet - EU-domstolen.
Offentlig rätt

Föräldrabalken i takt med tiden? – utredning pågår

8 november 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
En utredning ska nu se över föräldrabalkens regler, bland annat gällande hävande av föräldraskap och om det ska bli lättare att adoptera.
Socialrätt

”Ett uppvaknande har skett” – Jan Melander kommenterar hur kränkningar regleras i skolan

8 november 2021
| Kommun, JUNO Nyheter
Skolinspektionen har tagit till sig av den kritik som riktats mot Barn-och elevombudet efter att man drivit processer gällande ingripanden som lärare gjort
Skola och utbildning

Nu är det möjligt att utse en tillfällig vårdnadshavare

5 oktober 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
I juli 2021 infördes en ny bestämmelse i föräldrabalken (FB) avseende en tillfällig vårdnadshavare. Behovet av en snabb vårdnadsöverflyttning.
Socialrätt

Islamism och allvarliga brister – skärpta regler leder till att skolor stängs

4 oktober 2021
| Kommun
Al-Ahzar-stiftelsens tillstånd för två skolor i Örebro dras tillbaka – bla eftersom Säkerhetspolisen bedömt att barn troligtvis utsatts för radikalisering
Skola och utbildning

”Äntligen klargörs praxis” – Jan Melander analyserar den nationella planen för trygghet och studiero

4 oktober 2021
| Kommun
Nu ”äntligen klargörs” vad gäller lärares möjligheter att under vissa omständigheter kunna ingripa fysiskt mot elever för att avvärja ordningsstörningar.
Skola och utbildning

Surrogatmoderskap förbjudet i lag – men inte i praktiken?

9 juni 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Möjligheterna att få barn genom surrogatarrangemang i utlandet har gjort att den rådande principen numera kan ge upphov till rättsligt komplexa situationer
Socialrätt

Fortsatt placering av 14-åring i familjehem – trots uppgifter om sexuella övergrepp

9 juni 2021
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Den 14-åriga flickan omhändertogs vid födseln och placerades i ett familjehem. Efter uppgifter om sexuella övergrepp omplacerades 14-åringen
Socialrätt

Finns det behov av fler undantag från dagens skolplikt?

20 maj 2021
| Kommun
Idag finns små möjligheter i skollagen att beviljas undantag från skolplikten. Familjers frekventa resande har fått skolor i utlandet att bli popul'ra.
Skola och utbildning

Lärare tog nackgrepp på stökig elev – döms för misshandel

17 maj 2021
| Kommun
På en idrottslektion skrek en av eleverna i örat på lärarvikarien, som tog ett grepp om elevens nacke. Hovrätten dömer lärarvikarien för ringa misshandel
Skola och utbildning

Det nya besöksförbudet på äldreboenden – också olagligt?

4 december 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Förvaltningsrätten har fastslagit att det ”besöksstopp” som Krisledningsnämnden i Stockholms stad beslutade den 11 november 2020 var olagligt. Genom sina åtgärder har man agerat på ett sätt som ”utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv”, går det att läsa i domen. Stadens beslut har nu upphävts. Jan Melander kommenterar det rättsliga kaos som präglat reglerna kring besök på äldreboenden i spåren av covid-19.

En kommentar om det rättsliga kaoset gällande besök på äldreboenden

4 december 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Förvaltningsrätten i Stockholm har genom dom den 30 november fastslagit att det ”besöksstopp” som Krisledningsnämnden i Stockholms stad (Staden) beslutade den 11 november 2020 var olagligt. Genom sina åtgärder har Staden agerat på ett sätt som ”utgör ett otillåtet ingripande i rätten till privat- och familjeliv”, går det att läsa i domen. Stadens beslut har nu upphävts. Den juridiska experten Jan Melander kommenterar det rättsliga kaos som präglat reglerna kring besök på äldreboenden i spåren av covid-19.

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.