Läs mer om:

Kommun


2020-05-06

Flexibilitet i upphandlingslagstiftningen i Covid-19-tider

Upphandlingslagstiftningen hindrar inte snabba och effektiva inköp av skyddsutrustning och annat som offentlig sektor ...2020-05-04

Behövs en ny prioriteringslag?

Sveriges Kommuner och Regioner vill se en tillfällig lag som under den pågående pandemin ger kommuner möjlighet att ...2020-04-27

Kan drogtester i skolan verkligen utföras "frivilligt"?

Frågan om det är tillåtet att slumpmässigt drogtesta elever i gymnasieskolan är omdiskuterad. En ny dom från ...2020-04-21

För strikt tolkning av begreppet "personlig hygien"?

Högsta förvaltningsdomstolen menar i ett uppmärksammat avgörande att sminkning inte innefattas i personlig hygien – och ...2020-04-20

Slöjförbud i skolan - juridik eller politik?

Staffanstorp kommun var först ut med att införa ett slöjförbud i kommunens skolor. I december i fjol röstade ...2020-04-15

”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt ...2020-03-25

Skolors ansvar vid distansundervisning

Sveriges grundskolor kan snart komma att stängas på grund av Coronaviruset. Men skolorna har ett fortsatt ansvar att se ...2020-03-12

Esmeralda blev bara tre år - vad krävs för att det inte sker igen?

Den treåriga flickan Esmeralda hittas död i hemmet ett drygt halvår efter att ha återförenats med sina biologiska ...2020-03-10

Barnkonventionen - symbolhandling eller grund för förändring i LVU?

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag. En aktuell fråga är hur den nya lagen kommer att påverka ...2020-03-02

Strider etableringsstopp för religiösa friskolor mot internationell rätt?

Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter. ...2020-02-13

Delegation från kommunala nämnder

Kommunallagen (2017:725) vilar sedan länge på principen att beslut ska fattas av de förtroendevalda i fullmäktige eller ...2020-02-11

Vad är aktuellt inom socialrättens område?

Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, skriver varje månad i Resumé en sammanfattning av det ...2020-02-10

Sminkning ingår inte i det grundläggande hjälpbehovet personlig hygien

Den 2 december 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) en dom rörande assistansersättning enligt 51 kap. 3 ...2020-02-03

Högsta domstolens dom i Girjas-målet

Högsta domstolen har den 23 januari meddelat dom i det omskrivna s.k. Girjasmålet, där Girjas sameby – nordväst om ...2020-01-30

Barnlagen - flexibla principer eller fasta rättigheter?

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft den 1 januari 2020. Sveriges hittills 30-åriga arbete med att lagstifta ...


1 ... 3