Läs mer om:

Kommun


2020-10-22

HFD:s praxis skapar osäkerhet om golvpriser

Tak- och golvpriser har varit aktuella ämnen inom offentlig upphandling under senare år. Trots en mängd domar från ...2020-10-21

HFD begär förhandavgörande från EU-domstolen

Svensk upphandlingsrätt har baserats på EU-rätten i 25 år, men endast en gång tidigare har Högsta förvaltningsdomstolen ...2020-10-20

Upphandla resultat och effekt - inte produkter

En upphandling som ger bättre kvalitet till en lägre kostnad börjar med ett ändrat tankesätt kring vad man faktiskt ska ...2020-10-06

Snåriga sekretessregler inom socialtjänsten

Sekretessreglerna inom socialtjänsten är en snårig terräng av undantagssituationer där den personliga integriteten ska ...2020-10-06

Är tvångsåtgärder inom psykiatrin förenligt med barnets bästa?

Sedan den 1 juli i år ska fastspänning och avskiljning av barn inom psykiatrisk tvångsvård användas mer restriktivt. ...2020-10-01

Måste skolor bjuda in alla politiska partier?

Justitieombudsmannen (JO) har många gånger kritiserat skolor för att ha brutit mot objektivitetsprincipen när de har ...2020-09-30

Förslag om verksamhetsförbud för kommunala skolor ute på remiss

I början av september överlämnades lagförslag till Utbildningsdepartementet som utökar möjligheterna för ...2020-09-17

”Kommuner måste tänka efter före byggprojekt och exploateringsavtal”

Christian Arnbom, advokat och delägare, har under många år bistått kommuner med juridisk expertis – nu är han ny expert ...2020-09-14

Klimatpolitikens paradoxer

En sak verkar alla vara ense om: Klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. ...2020-09-03

När orosanmälan börjar användas som hot och påföljd

Skolor har börjat anmäla till socialtjänsten när föräldrar av rädsla för covid-19 hållit sina barn hemma från skolan. ...2020-08-28

HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme

En 13-årig elev, som har neuropsykiatriska diagnoser, vägrade att flytta sig från en soffa som blockerade ...2020-08-28

Kamerabevakning i skolan – intrång i elevers integritet?

Sedan i mars i år har Lunds kommun drabbats av tolv anlagda skolbränder. Kommunen vill därför införa kamerabevakning i ...2020-08-17

Handboken du inte får missa inom upphandling

I JUNO för Kommuner finns det rejält med resurser för den som söker information om offentlig upphandling. En av de ...2020-07-02

Ingen mer statistik om vare sig kommunala eller fristående skolor

Från och med september kommer Skolverket inte längre publicera statistik om enskilda fristående eller kommunala skolor. ...2020-07-01

Ny dom — ramavtal utan priser stoppas av kammarrätten

Vid en ramavtalsupphandling måste pris alltid vara en faktor i utvärderingen, enligt en färsk dom från kammarrätten i ...


1 ... 4