Till övergripande innehåll för webbplatsen
20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.

Nyheter inom: Kommun (2)

”Det är oerhört belastande för domstolen” – dröjsmålstalan möter stark kritik

19 november 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
En nyhet i den förvaltningslag som trädde i kraft 2018 var att privatpersoner genom en s.k. dröjsmålstalan kan angripa långsam handläggning.

Får skolan uppmana elever att klä sig på ett visst sätt?

5 november 2020
| Kommun
Krav att elever ska bära skoluniform är en omdiskuterad fråga. Myndigheterna är överens om att ett sånt krav strider mot grundläggande fri- och rättigheter
Skola och utbildning

HD skärper straffet för 16-åring som tog med sig knivar till skolan

4 november 2020
| Kommun
16-årig elev som hade bråkat med andra elever, var utrustad med två knivar när han greps på sin gymnasieskola. HD skärper påföljden till ungdomstjänst....
Skola och utbildning

HFD:s praxis skapar osäkerhet om golvpriser

22 oktober 2020
| Offentlig upphandling, Kommun
Tak- och golvpriser har varit aktuella ämnen inom offentlig upphandling under senare år. Trots en mängd domar från EU-domstolen har HFD ett tufft arbete...

HFD begär förhandavgörande från EU-domstolen

21 oktober 2020
| Offentlig upphandling, Kommun
Endast en gång tidigare har HFD begärt in ett förhandsavgörande från EU domstolen, men nu har det hänt igen. Begäran berör frågan om partsbyte...

Upphandla resultat och effekt - inte produkter

20 oktober 2020
| Offentlig upphandling, Kommun
En upphandling som ger bättre kvalitet till en lägre kostnad börjar med ett ändrat tankesätt kring vad man faktiskt ska köpa. Om det upphandlade avtalet...

Snåriga sekretessregler inom socialtjänsten

6 oktober 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Sekretessreglerna inom socialtjänsten kan beskrivas som en snårig terräng av undantagssituationer där sekretessen ibland måste underordnas andra intressen

Är tvångsåtgärder inom psykiatrin förenligt med barnets bästa?

6 oktober 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Sedan den 1 juli 2020 ska fastspänning och avskiljning av barn inom psykiatrisk tvångsvård användas mer restriktivt. Lagändringen aktualiserar frågan....

Måste skolor bjuda in alla politiska partier?

1 oktober 2020
| Kommun
JO har kritiserat skolor för att ha brutit mot objektivitetsprincipen när de har nekat partier tillträdde till politiska debatter och liknande arrangemang
Skola och utbildning

Förslag om verksamhetsförbud för kommunala skolor ute på remiss

30 september 2020
| Kommun
Lagförslag som utökar möjligheterna för Skolinspektionen att stänga ned kommunala och fristående skolor där missförhållanden råder.
Skola och utbildning

”Kommuner måste tänka efter före byggprojekt och exploateringsavtal”

17 september 2020
| Miljörätt, Kommun
Han varnar för att kommuner ibland är alltför angelägna att hjälpa byggföretag – att man i praktiken agerar som en projektör eller i förväg lovar vad som..

Klimatpolitikens paradoxer

14 september 2020
| Miljörätt, Kommun
En sak verkar alla vara ense om, klimatförändringarna är ett globalt problem som inte går att lösa på nationell nivå. Internationellt samarbete behövs.

När orosanmälan börjar användas som hot och påföljd

3 september 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Skolor har anmält till socialtjänsten när föräldrar av rädsla för covid-19 hållit barn hemma. Anmälningar har även diskuteras när pappor köpt sexuella tjän

HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme

28 augusti 2020
| Kommun
Händelsen har väckt stor uppmärksamhet då det sätter fokus på frågor om elevers och lärares rättigheter i skolmiljö. Nu kom HD´s dom där kommunen friades
Skola och utbildning

Kamerabevakning i skolan – intrång i elevers integritet?

28 augusti 2020
| Kommun
Sedan mars i år har Lunds kommun drabbats av tolv anlagda skolbränder. Kommunen vill införa kamerabevakning i samtliga kommunala skolor och förskolor.
Skola och utbildning

Handboken du inte får missa inom upphandling

17 augusti 2020
| Offentlig upphandling, Kommun
I JUNO finns det rejält med resurser för den som söker information om offentlig upphandling. En av de bästa källorna är den stora handboken om upphandling