Till övergripande innehåll för webbplatsen
20% på alla kurser till imorgon!

20 % på alla juridiska kurser t.o.m. imorgon!

Gäller t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20.

Nyheter inom: Kommun (3)

Ny dom — ramavtal utan priser stoppas av kammarrätten

1 juli 2020
| Offentlig upphandling, Kommun
Vid en ramavtalsupphandling måste pris alltid vara en faktor i utvärderingen, enligt en färsk dom från kammarrätten i Stockholm.

Har skolorna möjlighet att tillgodose statens krav?

30 juni 2020
| Kommun
Finns det en klyfta mellan statens krav i förhållande till skolans möjligheter att tillgodose kraven? Jan Melander identifierar allvarliga missförstånd.
Skola och utbildning

Är beviskraven högre vid miljöbrott jämfört med annan brottslighet?

15 juni 2020
| Miljörätt, Kommun
Helena Eckerrot Flodin, åklagar, menar att beviskravet för en fällande dom i praktiken är högre när det handlar om miljöbrott än vid annan brottslighet.

HD har ändrat mångårig praxis kring grundvatten - vad händer nu?

9 juni 2020
| Miljörätt, Kommun
Att säkerställa tillgång till dricksvatten gör uttag av grundvatten till en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Miljöbalken kapitel 11.

Slog larm om missförhållanden - blev uppsagd

5 juni 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Två medarbetare slog larm om oegentligheter och felaktig handläggning i socialtjänsten i Båstad kommun. Ett drygt halvår senare blev de uppsagda.

Kan utreseförbud motverka barnäktenskap?

2 juni 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Den hedersrelaterade brottsligheten ska bekämpas, och det måste göras i större utsträckning än vad som sker idag.

Allvarliga brister i kommunala skolor

27 maj 2020
| Kommun
Fyra kommunala skolor runt om i landet har enligt Skolinspektionen haft allvarliga brister. Förvaltningsrätten har utdömt vite med Skolinspektionen.
Skola och utbildning

Hur uppnår Sverige en mer likvärdig skola?

27 maj 2020
| Kommun
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få genomslag.
Skola och utbildning

Flexibilitet i upphandlingslagstiftningen i Covid-19-tider

6 maj 2020
| Offentlig upphandling, Kommun
Upphandlingslagstiftningen hindrar inte snabba och effektiva inköp av skyddsutrustning och annat som offentlig sektor har behov av.

Behövs en ny prioriteringslag?

4 maj 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
SKR vill se en tillfällig lag som under den pågående pandemin ger kommuner möjlighet att prioritera bort verkställigheten av vissa SoL- och LSS-beslut

Kan drogtester i skolan verkligen utföras "frivilligt"?

27 april 2020
| Kommun
Frågan om det är tillåtet att slumpmässigt drogtesta elever i gymnasieskolan är omdiskuterad. En ny dom från kammarrätten kan sägas bekräfta rättsläget.
Skola och utbildning

För strikt tolkning av begreppet "personlig hygien"?

21 april 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
HD menar i ett uppmärksammat avgörande att sminkning inte innefattas i personlig hygien – och att det därför inte ger rätt till assistans.

Slöjförbud i skolan - juridik eller politik?

20 april 2020
| Kommun
Staffanstorp var först ut med att införa ett slöjförbud i kommunens skolor. Skurups kommun har nu ett liknande beslut som nu är föremål för prövning.
Skola och utbildning

”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

15 april 2020
| Offentlig upphandling, Kommun, JUNO, JUNO Nyheter, Covid-19
Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt fler håll kommer rapporter om brist på nödvändig utrustning och material. Situationen är så allvarlig att det normala upphandlingsförfarandet mer eller mindre är satt ur spel på flera områden, där direktupphandling nu kan ske utan några större överväganden. Men även utanför vården och omsorgen påverkas samtliga led i upphandlingsprocessen av den rådande pandemin.

Skolors ansvar vid distansundervisning

25 mars 2020
| Kommun
Sveriges grundskolor kan komma att stängas på grund av Coronaviruset. Men skolorna har ett ansvar att se till att kränkningar och mobbing inte förekommer.
Skola och utbildning

Esmeralda blev bara tre år - vad krävs för att det inte sker igen?

12 mars 2020
| Social omsorg & Familjerätt, Kommun
Treåriga flickan hittas död efter att ha återförenats med sina biologiska föräldrar. Samhällets skyddsmekanismer har fallerat.