Läs mer om:

Kommun


2019-11-20

Hur ska man bemöta hot och våld i skolan?

Hot och våld i skolan är ett växande problem. Jan Melander, skoljuridisk expert för Juno för kommuner, menar att många ...2019-11-18

JUNO förenklar arbetet för Sveriges kommuner

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns det även ...2019-11-12

JUNO ger dig allt juridiskt stöd - på ett ställe

Oavsett vilken förvaltning du arbetar på, om du är handläggare eller jurist – att ta rättssäkra beslut ska gå både ...2019-11-04

Fallet med kränkt elev prövas av Högsta domstolen

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett fall där en 13-åring, som har adhd och autism, inte behandlades ...2019-10-24

Ska en särskild äldrelag införas?

Ska en särskild äldrelag införas? Utredaren Margareta Winberg tycker att frågan är svår och tycks vackla. Juno Kommuns ...2019-10-15

Minerallagens nyaste vändning

Lång handläggningstid för bearbetningskoncession utgör inte skäl nog att förlänga undersökningstillstånd. Här följer en ...2019-09-20

Sminkning som grundläggande behov

Reflektioner inför HFD:s prövning av om sminkning ingår i personlig hygien som ett grundläggande behov. Högsta ...2019-09-13

Socionomerna vill ha bättre juridiska kunskaper

En undersökning som tidningen "Framtidens karriär - socionom" har gjort visar att 77 procent av socionomerna anser att ...2019-09-05

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 ...2019-08-28

Sanktionsavgift för skola som använde ansiktsigenkänning

Jan Melander kommenterar Datainspektionens beslut och bedömer att beslutet är utförligt och synnerligen välmotiverat. ...2019-06-24

Jan Melander - Författaren i Skolstödet i JUNO

Här följer en intervju med Jan Melander som har författat "Skolstödet" i JUNO. Skolstödet är en tjänst som tagits fram ...2019-06-04

"Tunnsådd praxis" - Åsa Marklund Andersson om miljöstraffrätt

VJS och Karnov Group anordnade, i oktober 2018, Miljörättsdagen – för 17 året i rad. I vanlig ordning bjöds det på ...2019-05-29

Nya krav på skolornas elevhälsa

Många elever behöver olika former av stöd i sin utveckling under utbildningen, och i de flesta skolformer är det ...2019-05-23

Kommuners arbete med våld i nära relationer - lärdomar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen granskat 14 kommuners arbete med våld i nära relationer (mars 2019) ...2019-05-21

LVU och diskriminering i relation till hedersrelaterat våld

Det har kommit in orosanmälningar till Socialtjänsten om en flicka som heter Sarah om hur hon blir behandlad hemma. ...


3