Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Offentlig upphandling

Förnyelse och kompetens - ödesfrågor för offentlig upphandling

11 januari 2022
| Upphandling, Offentlig upphandling
Offentlig upphandling är ett område där förnyelse kan komma fortare än man anar. Ökad digitalisering står för dörren samtidigt som kompetensen måste höjas menar upphandlingsexperterna Magnus Josephson och Pernilla Norman.
Offentlig rätt

Bästa upphandlingen börjar med slutet

6 december 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Fokus ska ligga på att uppnå ett resultat till skillnad från att efterfråga en produkt eller tjänst. Vilka delar av förfrågningsunderlaget är viktigast.
Offentlig rätt

Högre status för upphandlare – nyckel till klimatmålen

6 december 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Tänk om inköpen kunde styras så att klimat, miljö och anda viktiga samhällsintressen prioriteras. Just nu är ett sådant regeringsförslag ute på remiss.
Offentlig rätt

Nekas skadestånd trots upphandlingsfel

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Skadestånd för upphandlingsfel kräver att den förfördelades anbud uppfyller alla obligatoriska krav i upphandlingen, enligt en ny dom från Hovrätten.
Offentlig rätt

Intresse från leverantör räcker för talerätt

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
En leverantör behöver endast påvisa intresse om att tilldelas ett kontrakt som ska upphandlas för att ha rätt att föra talan mot beslutet - EU-domstolen.
Offentlig rätt

Ny HD-dom väcker frågor kring exklusiv rätt för ramavtalsleverantörer

27 september 2021
| Offentlig upphandling
HD har i en ny dom tagit ställning för att ett upphandlat ramavtal ger leverantören en ensamrätt att leverera de tjänster som ramavtalet omfattar.
Offentlig rätt

IT-attacker ökar behovet av säkerhetsskydd vid upphandlingar

22 september 2021
| Offentlig upphandling, Juridisk litteratur
Säkerhetshot och it-attacker mot svenska företag och myndigheter har uppmärksammat behovet av säkerhetsskydd vid upphandlingar och andra affärsuppgörelser.

Öppning för proportionalitetsbedömning vid uppfyllelse av skallkrav

14 juni 2021
| Offentlig upphandling
Kammarrätten i Jönköping har slagit fast att även om en anbudsgivare inte till 100% uppfyllde ett uppställt skallkrav, så kunde anbudet godtas.

Skakrav om nationellt tillstånd kan vara otillåtet handelshinder

14 juni 2021
| Offentlig upphandling
EU-domstolen: krav på att en anbudsgivare måste ha nationellt tillstånd från myndighet vid offentlig upphandling utgjorde handelshinder.

Priskrav - en väg runt golvpriser?

20 april 2021
| Offentlig upphandling
Golvpriser - Det är tydligt att bestämmelserna om onormalt låga anbud inte kan tillämpas effektivt för att hantera osund strategisk prissättning.

Bevisbördan i upphandlingsmål

19 april 2021
| Offentlig upphandling
Vad innebär det att en part har bevisbördan i ett upphandlingsmål? Vad är kraven för att man ska ha uppfyllt den bevisbördan? Pernilla Norman reder ut.

Upphandlingsskadeavgift höjer kvaliteten

19 april 2021
| Offentlig upphandling
Upphandlingsskadeavgifter infördes i Sverige. En myndighet som ex. gjort en otillåten direktupphandling kan tvingas att betala upp till 10 miljoner kr.

”Ingenting är sig likt” – Norstedts Juridik och Eva-Maj Mühlenbock möter civilminister Lena Micko om året som gått.

23 mars 2021
| Offentlig upphandling
2020 var ett mycket speciellt år som i mångt och mycket präglades av den pandemi som svepte fram över Sverige och övriga världen. Även Lena Micko har som civilminister fått känna av dess konsekvenser. Norstedts Juridik har fått en exklusiv intervju med civilminstern som bland annat har ansvaret för offentliga upphandlingar i sin portfölj. Leder samtalalet gör Eva-Maj Mühlenbock, rutinerad advokat och expert på offentlig upphandling.
Skola och utbildning

Är en signatur en signatur?

9 februari 2021
| Offentlig upphandling
Nu är det istället frågan om vad som kan anses utgöra en signatur som är aktuell. Är en signatur en signatur eller vad är egentligen en signatur?

Efterfrågad, efterlängtad och nödvändig - ny kommentar till LOU

4 februari 2021
| Offentlig upphandling, Intervju, Juridisk litteratur
Nu har en ny upplaga av lagkommentaren till LOU kommit ut, en heltäckande rättskälla som alla verksamma inom offentlig upphandling kan sluta upp kring.

Diskriminerande skallkrav? - ”Lita på er magkänsla”

18 december 2020
| Offentlig upphandling
När är ett krav i en upphandling diskriminerande och oproportionerligt? Frågan kan verka banal, men om alla krav i en upphandling de facto kommer att vara diskriminerande för någon förstår man kraften i den. Diskriminerande enligt LOU är kravet först när det är oproportionerligt, men vad innebär det? Upphandlingsexperten Magnus Josephson har svaret.