Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: Offentlig upphandling

Sagan om golvpriser fortsätter

20 oktober 2022
| Offentlig upphandling
Högsta förvaltningsdomstolen har i tidigare domar prövat frågan om så kallade golv- och takpriser. Nu har en ny dom kommit där domstolen underkänner en utvärderingsmodell där lägsta pris inte får fullt genomslag. Pernilla Norman, expert på offentlig upphandling, har läst domen och vet mera.
Offentlig rätt

Invasionen av Ukraina - offentliga avtal kommer behöva omförhandlas

22 april 2022
| Offentlig upphandling, Analys
Det fruktansvärda i Ukraina dominerar nyhetsflödet. Priser stiger på grund av kriget och leverantörer till offentlig sektor måste se över sina priskalkyler. Per-Owe Arfwedson och Carl Bokwall, advokater och experter på offentlig upphandling, analyserar hur pågående avtal och nya upphandlingar kan anpassas till den nya verkligheten.
Offentlig rätt

SVT avslöjade muthärva - hårda straff för vårdupphandling

11 april 2022
| Offentlig förvaltning, Offentlig upphandling
Ett avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning ledde fram till att tre män nu åtalats och dömts för en riggad upphandling av ett IT-system för primärvården - Vårdexpressen. En central roll hade ett USB-minne med sekretessbelagt material om upphandlingen med mappnamnet "Radera efter upphandling".
Straffrätt

Ska upphandling vara ett lotteri?

23 mars 2022
| Offentlig upphandling, Analys
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att pröva två nya mål om offentlig upphandling. Lottning som metod för att begränsa antalet anbud och om skada uppstått för utesluten leverantör ska prövas. Lina Håkansson Kjellén och Per-Owe Arfwedson, advokater vid Bokwall Rislund advokatbyå, har analyserat besluten om prövningstillstånd.
Offentlig rätt

Anbud förkastades under utvärderingen - kammarrätten godkänner förfarandet

10 februari 2022
| Upphandling, Offentlig upphandling
Kalmar kommun förkastade ett anbud under utvärderingen då referenser inte kunde nås. En sammanblandning av kvalificerings- och utvärderingsfaserna ansåg förvaltningsrätten. Kammarrätten tycker annorlunda och avslår ansökan om överprövning.
Offentlig rätt

Regeringen omkörd av HFD om preklusionsfrister i offentlig upphandling

26 januari 2022
| Upphandling, Offentlig upphandling
Några lagregler om anmärkningsskyldighet för leverantörer hade regeringen inte tänkt att föreslå. Risk för sämre konkurrens menar man. Men när HFD skapar liknande praxis är tongångarna ändå positiva.
Offentlig rätt

Förnyelse och kompetens - ödesfrågor för offentlig upphandling

11 januari 2022
| Upphandling, Offentlig upphandling
Offentlig upphandling är ett område där förnyelse kan komma fortare än man anar. Ökad digitalisering står för dörren samtidigt som kompetensen måste höjas menar upphandlingsexperterna Magnus Josephson och Pernilla Norman.
Offentlig rätt

Bästa upphandlingen börjar med slutet

6 december 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Fokus ska ligga på att uppnå ett resultat till skillnad från att efterfråga en produkt eller tjänst. Vilka delar av förfrågningsunderlaget är viktigast.
Offentlig rätt

Högre status för upphandlare – nyckel till klimatmålen

6 december 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Tänk om inköpen kunde styras så att klimat, miljö och anda viktiga samhällsintressen prioriteras. Just nu är ett sådant regeringsförslag ute på remiss.
Offentlig rätt

Nekas skadestånd trots upphandlingsfel

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
Skadestånd för upphandlingsfel kräver att den förfördelades anbud uppfyller alla obligatoriska krav i upphandlingen, enligt en ny dom från Hovrätten.
Offentlig rätt

Intresse från leverantör räcker för talerätt

9 november 2021
| Offentlig upphandling, Kommun
En leverantör behöver endast påvisa intresse om att tilldelas ett kontrakt som ska upphandlas för att ha rätt att föra talan mot beslutet - EU-domstolen.
Offentlig rätt

Ny HD-dom väcker frågor kring exklusiv rätt för ramavtalsleverantörer

27 september 2021
| Offentlig upphandling
HD har i en ny dom tagit ställning för att ett upphandlat ramavtal ger leverantören en ensamrätt att leverera de tjänster som ramavtalet omfattar.
Offentlig rätt

IT-attacker ökar behovet av säkerhetsskydd vid upphandlingar

22 september 2021
| Offentlig upphandling, Juridisk litteratur
Säkerhetshot och it-attacker mot svenska företag och myndigheter har uppmärksammat behovet av säkerhetsskydd vid upphandlingar och andra affärsuppgörelser.

Öppning för proportionalitetsbedömning vid uppfyllelse av skallkrav

14 juni 2021
| Offentlig upphandling
Kammarrätten i Jönköping har slagit fast att även om en anbudsgivare inte till 100% uppfyllde ett uppställt skallkrav, så kunde anbudet godtas.

Skakrav om nationellt tillstånd kan vara otillåtet handelshinder

14 juni 2021
| Offentlig upphandling
EU-domstolen: krav på att en anbudsgivare måste ha nationellt tillstånd från myndighet vid offentlig upphandling utgjorde handelshinder.

Priskrav - en väg runt golvpriser?

20 april 2021
| Offentlig upphandling
Golvpriser - Det är tydligt att bestämmelserna om onormalt låga anbud inte kan tillämpas effektivt för att hantera osund strategisk prissättning.