Läs mer om:

Offentlig Upphandling


2020-08-17

Handboken du inte får missa inom upphandling

I JUNO för Kommuner finns det rejält med resurser för den som söker information om offentlig upphandling. En av de ...2020-07-01

Ny dom — ramavtal utan priser stoppas av kammarrätten

Vid en ramavtalsupphandling måste pris alltid vara en faktor i utvärderingen, enligt en färsk dom från kammarrätten i ...2020-05-06

Flexibilitet i upphandlingslagstiftningen i Covid-19-tider

Upphandlingslagstiftningen hindrar inte snabba och effektiva inköp av skyddsutrustning och annat som offentlig sektor ...2020-04-15

”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt ...2019-12-18

Ska leverantören alltid behöva bevisa sina påståenden?

Bevisbördans placering och nivå på ställda beviskrav har av naturliga skäl mycket stor inverkan på utgången i ...2019-06-12

Är det förbjudet med golvpriser?

I juni 2018 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) en uppmärksammad dom angående s.k. golvpriser (HFD 2018 ref ...2019-06-03

Riskerar koncessionen som affärsmodell att krascha innan den lyft?

I koncessioner får koncessionshavaren typiskt sett ingen ersättning från beställaren utan tar betalt av brukarna på ...2016-11-22

Hur påverkas du av de nya upphandlingslagarna?

När träder de nya upphandligslagarna i kraft? Och hur kommer du att påverkas av dessa? I april skulle de nya ...


1