Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nyheter inom: JUNO Nyheter

”Ett uppvaknande har skett” – Jan Melander kommenterar hur kränkningar regleras i skolan

8 november 2021
| Kommun, JUNO Nyheter
Skolinspektionen har tagit till sig av den kritik som riktats mot Barn-och elevombudet efter att man drivit processer gällande ingripanden som lärare gjort
Skola och utbildning

Fängelse och rättspsykiatrisk vård – kan man ha två frihetsberövande påföljder?

22 oktober 2021
| JUNO Nyheter
Dömdes till 13 års fängelse för mord men den rättspsykiatriska vården fortsätter – kan man ha två frihetsberövande påföljder?
Straffrätt

TV-sända rättegångar – transparens eller spektakel?

21 oktober 2021
| JUNO Nyheter
Skulle TV-sända rättegångar kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för allmänheten och bidra till öppenhet och transparens i rättsapparaten?
Processrätt Offentlig rätt

Räcker ett hjärtslag? Abortfrågan i Texas och USA:s federala grundlag

20 oktober 2021
| Social omsorg & Familjerätt, JUNO Nyheter
Filippo Valguarnera skriver om en lagstiftning som ”trotsar” den federala Högsta domstolens prejudikat och låter medborgarna verka som privata åklagare.
Socialrätt

Vad krävs för att fälla någon för mord? – Riksåklagaren hoppas på HD

20 oktober 2021
| JUNO Nyheter
Riksåklagaren hoppas på vägledning från HD angående vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom.
Processrätt

Hets mot folkgrupp föremål för expansiv utveckling

19 april 2021
| JUNO Nyheter, Juridisk litteratur
Hets mot folkgrupp är en bestämmelse som varit föremål för expansiv utveckling, vilket utgör bakgrunden till att Hans-Olof Sanden skrivit boken Hets mot folkgrupp.
Straffrätt

En reformerad straffprocess – en nödvändig förändring eller ett hot mot rättssäkerheten?

14 december 2020
| Statsrätt, JUNO Nyheter
Under 2017 utreddes möjligheten att reformera straffprocessen – ett av förslagen bestod i att förhör under förundersökningen skulle tillåtas som bevisning vid huvudförhandlingen. Utredningen har under hösten fått nytt liv, och därmed även frågan om omedelbarhetsprincipen och andra grundläggande processprinciper ska reformeras – eller avskaffas helt. Från försvararhåll möts förslagen av skarp kritik. ”Istället för att nedmontera rättsprinciper och tilldela åklagare mer skönsmässiga maktmedel bör man stärka rättssäkerheten”, säger advokat Thomas Olsson.
Processrätt Straffrätt

Åtalet mot Aron Flam – ”Sätter fingret på gränserna för EU-harmoniseringen inom central upphovsrätt”

9 september 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Immaterialrätt
Komikern Aron Flam står åtalad för upphovsrättsintrång till det ikoniska verket ”En svensk tiger”. Är det traditionella svenska synsättet på satir och parodier som självständiga verk numer rättshistoria – och vad innebär det i så fall i praktiken? Läs artikeln, där Johan Axhamn, jur.dr och upphovsrättslig expert, analyserar det uppmärksammade målet.
Immaterial- och marknadsrätt

Historiskt åtal mot Sveriges Kina-ambassadör

9 juni 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
På fredagen inleddes rättegången mot Sveriges ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, vid Stockholms tingsrätt. Hon är åtalad för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt för sitt agerande i turerna kring den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.
Straffrätt

Coronapandemin, CSR och skatteplanering

12 maj 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Svensk Skattetidning
Alice Grudd jur. kand. och adjunkt i associationsrätt och skatterätt vid Uppsala universitet om regeringens lanserade ”krispaket” som bland annat innehåller lån i form av anstånd och nedsättning av skatter.
Skatterätt
Ekonomiska åtgärder i samband med covid-19

Ekonomiska åtgärder i samband med COVID-19 och Danmarks exkludering av företag registrerade i skatteparadis

12 maj 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Svensk Skattetidning
Efter att ha initialt lagt sin fokus på att medicinskt hantera pandemin har länder utökat sitt fokus till att även inkludera den ekonomiska kris som medföljt. Med hänsyn till att vi fortfarande befinner oss i en tidig fas av pandemin har länderna huvudsakligen valt att implementera mer kortsiktiga stödpaket med en tidshorisont som generellt sett sträcker sig över 2020-2021. Jur.dr. Yvette Lind skriver om sin forskningsansats.
Skatterätt

Kan slopade socialavgifter mildra pandemins ekonomiska konsekvenser?

29 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
Regeringen har till följd av spridningen av coronaviruset presenterat flera ekonomiska krispaket för företag. En åtgärd som förväntas mildra de ekonomiska konsekvenserna består i att under en begränsad period slopa socialavgifterna.
Skatterätt

Regeringen upphäver länsstyrelsens beslut på grund av ett “grovt fel” i handläggningen

24 april 2020
| Miljörätt, JUNO, Förvaltningsrätt, JUNO Nyheter
Länsstyrelsen agerade i strid med förvaltningslagen genom att inte kommunicera ett yttrande till Svenska kraftnät innan man fattade beslut om att bevilja förundersökningstillstånd. Det slår regeringen fast och upphäver beslutet. -Det rör sig om ett grovt fel från länsstyrelsens sida, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Skiljenämndsalternativet — en hjälp för domstolarna i pandemins tid?

23 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter, Covid-19, Process och näringsrätt
Den pågående pandemin innebär att parter kan få vänta lång tid innan de kan få sin sak prövad i domstol. Det nyligen lanserade Skiljenämndsalternativet syftar till att avlasta domstolarna och ge parter i dispositiva tvistemål möjlighet till snabba avslut i pågående tvister. Domare ställer sig dock tveksamma till om detta kommer ge önskad effekt. Advokat Olle Flygt, som är initiativtagare, betonar att det inte handlar om att konkurrera med domstolarna. ”Det är ett sätt att kunna bidra i samhället och hjälpa enskilda under en extraordinärt svår tid”, säger han.

”En katastrof i slow motion” — upphandling i spåren av corona

15 april 2020
| Offentlig upphandling, Kommun, JUNO, JUNO Nyheter, Covid-19
Coronaviruset sätter hård press på hela samhället, men framför allt på sjukvården och vården av våra äldre. Från allt fler håll kommer rapporter om brist på nödvändig utrustning och material. Situationen är så allvarlig att det normala upphandlingsförfarandet mer eller mindre är satt ur spel på flera områden, där direktupphandling nu kan ske utan några större överväganden. Men även utanför vården och omsorgen påverkas samtliga led i upphandlingsprocessen av den rådande pandemin.

Nya anståndsregler till följd av coronaviruset – räddning för svenska företag?

14 april 2020
| JUNO, JUNO Nyheter
Spridningen av coronaviruset hotar många svenska företag. För att motverka förödande konsekvenser har regeringen bl.a. lagt fram ett lagförslag som öppnar upp möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt. Frågan är vad lagstiftningen kommer innebära för såväl staten som företagare, och i vilken utsträckning den kommer att stärka företags likviditet.
Skatterätt

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.